אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


דוגמא למכתב אישי מאת ניצול השואה, לצורך הגשת בקשה להחמרה במצבו הרפואי. את המכתב יש להתאים לנסיבות האישיות של ניצול השואה, ולצרפו לבקשה, בהתאם למפורט בערך החמרה במצב רפואי של ניצולי שואה.


קישור לקובץ המכתב:Doc filetype.pngגרסת Microsoft Word
נמענים:

פרטים

נמענים:
הרשות לזכויות ניצולי השואה
יוצר המכתב:
עמותת המשפט בשירות הזקנה

זכויות שהמכתב נועד להשיג