החמרה במצב רפואי של ניצולי שואה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה עשויים להיות זכאים להגדלת התגמול במקרה שהרשות מאשרת החמרה במחלות המוכרות
ניתן לבקש דיון בועדה רפואית בשאלת ההחמרה אם חלפה לפחות חצי שנה מהמועד בו נקבעה לאחרונה דרגת הנכות, או בהתקיים נסיבות חדשות נתמכות במסמכים רפואיים שיכולות להשפיע על דרגת הנכות
במקרה של הכרה בהחמרה במצב הרפואי, הזכאות להטבות בהתאם לאחוזי הנכות החדשים מחושבת מיום הגשת הבקשה
דיון בבקשת ההחמרה מתקיים בוועדה רפואית של הרשות לזכויות ניצולי השואה
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה
 • גובה התגמול לניצולי שואה, המקבלים תגמול ממשרד האוצר נקבע בהתאם לאחוזי הנכות המוכרים להם.
 • במקרה של החמרה במצב הרפואי, ייתכן וניצול השואה יהיה זכאי להגדלת אחוזי הנכות ויתכן שיהיה זכאי להגדלת התגמול החודשי.
 • במקרה של הגדלת אחוזי הנכות, באופן שמביא להגדלת התגמול וההטבות, הזכאות מחושבת מיום הגשת הבקשה להכרה בהחמרה במצב הרפואי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • משחלפה לפחות חצי שנה מהמועד בו נקבעה לאחרונה דרגת נכותו, או בהתקיים נסיבות חדשות מגובות במסמכים רפואיים, המלמדות על שינוי בדרגת הנכות של הניצול, רשאי ניצול השואה לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה ולבקש זימון לועדה רפואית לצורך דיון בהחמרה במצבו הרפואי.
 • למילוי טופס הבקשה לזימון רפואי, עליך לבחור באחת מתוך שתי האפשרויות:
 • קיימת אפשרות לבקש בטופס הבקשה לקיים וועדה רפואית ללא נוכחות ניצול השואה. במקרה כזה, חובה לצרף לטופס הבקשה את האישורים הרפואיים, הן לגבי המחלות המוכרות, והן לגבי המחלות הלא מוכרות.
 • ניצול השואה זכאי להגיע לועדה הרפואית מלווה בעורך דין/בן משפחה/אדם קרוב אחר, ובלבד שמספר המלווים הכולל לא יעלה על שניים.
 • בפני הועדה הרפואית ניתן להציג את כל האישורים הרפואיים אודות כל המחלות - המוכרות והלא מוכרות.


תקנה 12

 • תקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) התשמ"ד - 1983 קובעת כי הוועדה הרפואית "רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד רבע מזו שנקבעה במבחנים, בשים לב למקצועו, גילו או מינו של הנכה, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%".
 • בפסק דין שניתן ביום 29.5.12 בעניין זטלמן נ' הרשות המוסמכת, נקבעה הפרשנות לתקנה 12. בפסק הדין נבחנה השאלה האם הוספת אחוזי נכות לפי תקנה 12 תיעשה על כל סוג נכות בנפרד, לפני שקלול הנכויות (כפי שנעשה עד מתן פסק הדין), או רק לאחר שקלול כל הנכויות של ניצול השואה. בית המשפט קבע כי בשלב הראשון יש לשקלל את דרגת הנכות הרפואית, בהתאם לפגימות השונות המוכרות לאותו נכה (לפי תקנה 9 לתקנות), ורק לאחר מכן להחיל עליה את תקנה 12 לתקנות.
 • בעקבות פסיקת בית המשפט, ביחס לוועדות רפואיות שהתקיימו החל מיום 29.5.12 ואילך, תתווסף תקנה 12 לדרגת הנכות המשוקללת. כלומר, במקרים בהם הוכרה לניצול השואה יותר מפגימה אחת, הדבר עשוי להוביל להגדלת אחוזי הנכות הנקבעים על ידי הועדות הרפואיות.

ערעור

 • על החלטת הועדה הרפואית ניתן להגיש ערר לוועדה רפואית עליונה תוך 60 יום מקבלת ממצאי הועדה הרפואית הרגילה.
 • את טופס הבקשה לזימון ועדה רפואית עליונה ניתן למלא באחת משתי האפשרויות הבאות :
 • על קביעת הועדה הרפואית העליונה ניתן לערער בנושאים משפטיים בלבד, לבית המשפט המחוזי, בתוך 60 ימים מיום קבלת ממצאי הועדה הרפואית העליונה.
 • ניצולי שואה העומדים בתנאי הזכאות עשויים להיות זכאים לייצוג משפטי על ידי האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, בערעורים לבית המשפט המחוזי על החלטת הועדה הרפואית העליונה (אך לא בערעורים על החלטת הועדה הרפואית הראשונה). לפרטים נוספים לחץ כאן.

חשוב לדעת

 • עקב שיטת חישוב התגמול מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, גם אם יש הגדלה באחוזי הנכות, למשל עקב הכרה בהחמרה במצב רפואי, לא תמיד תהיה לכך השפעה על גובה התגמול שמקבל ניצול השואה. לפרטים נוספים אודות אופן תשלום התגמול מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים לחץ כאן.
 • דרך נוספת להגדלת אחוזי הנכות של ניצולי השואה היא באמצעות הכרה במחלה נוספת כנובעת מרדיפות הנאצים. לפרטים נוספים ראו:

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים