ניצולי שואה עשויים להיות זכאים להגדלת התגמול במקרה שהרשות מאשרת החמרה במחלות המוכרות
ניתן לבקש דיון בועדה רפואית בשאלת ההחמרה אם חלפה לפחות חצי שנה מהמועד בו נקבעה לאחרונה דרגת הנכות, או בהתקיים נסיבות חדשות נתמכות במסמכים רפואיים שיכולות להשפיע על דרגת הנכות
במקרה של הכרה בהחמרה במצב הרפואי, הזכאות להטבות בהתאם לאחוזי הנכות החדשים מחושבת מיום הגשת הבקשה
דיון בבקשת ההחמרה מתקיים בוועדה רפואית של הרשות לזכויות ניצולי השואה
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה
 • גובה התגמול לניצולי שואה, המקבלים תגמול ממשרד האוצר נקבע בהתאם לאחוזי הנכות המוכרים להם.
 • במקרה של החמרה במצב הרפואי של מחלה מוכרת, ייתכן וניצול השואה יהיה זכאי להגדלת אחוזי הנכות ויתכן שיהיה זכאי להגדלת התגמול החודשי.
 • במקרה של הגדלת אחוזי הנכות, באופן שמביא להגדלת התגמול וההטבות, הזכאות מחושבת מיום הגשת הבקשה להכרה בהחמרה במצב הרפואי.
שימו לב
ניתן להגיש בקשה להכרה בהחמרה של המצב הרפואי רק לגבי מחלות שכבר הוכרו. לגבי הכרה במחלה חדשה ראו הכרה במחלות נוספות

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • משחלפה לפחות חצי שנה מהמועד בו נקבעה לאחרונה דרגת נכותו, או בהתקיים נסיבות חדשות מגובות במסמכים רפואיים, המלמדות על שינוי בדרגת הנכות של הניצול, רשאי ניצול השואה לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה ולבקש זימון לועדה רפואית לצורך דיון בהחמרה שחלה במצבו הרפואי במחלה מוכרת.
 • למילוי טופס הבקשה לזימון רפואי, עליך לבחור באחת מתוך שתי האפשרויות:
 • קיימת אפשרות לבקש בטופס הבקשה לקיים וועדה רפואית ללא נוכחות ניצול השואה. במקרה כזה, חובה לצרף לטופס הבקשה את האישורים הרפואיים, הן לגבי המחלות המוכרות, והן לגבי המחלות הלא מוכרות, אשר משפיעות על המחלה המוכרת וגורמים להחמרתה.
 • ניצול השואה זכאי להגיע לועדה הרפואית מלווה בעורך דין/בן משפחה/אדם קרוב אחר, ובלבד שמספר המלווים הכולל לא יעלה על שניים.
 • בפני הועדה הרפואית ניתן להציג את כל האישורים הרפואיים אודות כל המחלות - המוכרות והלא מוכרות.


תקנה 12

 • תקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) התשמ"ד - 1983 קובעת כי הוועדה הרפואית "רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד רבע מזו שנקבעה במבחנים, בשים לב למקצועו, גילו או מינו של הנכה, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%".
 • בפסק דין שניתן ביום 29.5.12 בעניין זטלמן נ' הרשות המוסמכת, נקבעה הפרשנות לתקנה 12. בפסק הדין נבחנה השאלה האם הוספת אחוזי נכות לפי תקנה 12 תיעשה על כל סוג נכות בנפרד, לפני שקלול הנכויות (כפי שנעשה עד מתן פסק הדין), או רק לאחר שקלול כל הנכויות של ניצול השואה. בית המשפט קבע כי בשלב הראשון יש לשקלל את דרגת הנכות הרפואית, בהתאם לפגימות השונות המוכרות לאותו נכה (לפי תקנה 9 לתקנות), ורק לאחר מכן להחיל עליה את תקנה 12 לתקנות.
 • בעקבות פסיקת בית המשפט, ביחס לוועדות רפואיות שהתקיימו החל מיום 29.5.12 ואילך, תתווסף תקנה 12 לדרגת הנכות המשוקללת. כלומר, במקרים בהם הוכרה לניצול השואה יותר מפגימה אחת, הדבר עשוי להוביל להגדלת אחוזי הנכות הנקבעים על ידי הועדות הרפואיות.

ערעור

 • על החלטת הועדה הרפואית ניתן להגיש ערר לוועדה רפואית עליונה תוך 60 יום מקבלת ממצאי הועדה הרפואית הרגילה.
 • את הבקשה לזימון ועדה רפואית עליונה ניתן להגיש בשני דרכים:
  • טופס בקשה מקוון - יש למלא את מילוי טופס בקשה מקוון, לציין שהבקשה היא לזימון ועדה רפואית עליונה ולשלוח את הטופס באמצעות המחשב, בצירוף האישורים הרפואיים הנדרשים.
 • *טופס בקשה שאינו מקוון - יש למלא את טופס זימון לוועדה רפואית עליונה לצרף את המסמכים הרפואיים ולשלוח את הטופס אל הרשות לזכויות ניצולי השואה
 • על קביעת הועדה הרפואית העליונה ניתן לערער בנושאים משפטיים בלבד, לבית המשפט המחוזי, בתוך 60 ימים מיום קבלת ממצאי הועדה הרפואית העליונה.
 • ניצולי שואה העומדים בתנאי הזכאות עשויים להיות זכאים לייצוג משפטי על ידי האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, בערעורים לבית המשפט המחוזי על החלטת הועדה הרפואית העליונה (אך לא בערעורים על החלטת הועדה הרפואית הראשונה). לפרטים נוספים לחץ כאן.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

חשוב לדעת

 • עקב שיטת חישוב התגמול מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, גם אם יש הגדלה באחוזי הנכות, למשל עקב הכרה בהחמרה במצב רפואי, לא תמיד תהיה לכך השפעה על גובה התגמול שמקבל ניצול השואה. לפרטים נוספים אודות אופן תשלום התגמול מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים לחץ כאן.
 • דרך נוספת להגדלת אחוזי הנכות של ניצולי השואה היא באמצעות הכרה במחלה נוספת כנובעת מרדיפות הנאצים. לפרטים נוספים ראו:
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

.