אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

סיוע כספי כנגד קבלות לניצולי שואה יוצאי הונגריה והונגריה המורחבת העומדים בקריטריונים
הסכום המשוער להחזר הינו עד 8,000 ₪. הסכום הסופי שיאושר ייקבע בהתאם לתקציב שיתקבל ולכמות הבקשות שיוגשו
אפיק סיוע זה נמצא בהמתנה עד למיצוי התקציב המיוחד שהתקבל עבור ניצולי שואה יוצאי הונגריה. למידע נוסף ולבדיקת זכאות לחצו כאן
 • האפיק ההונגרי הינו פרויקט סיוע במסגרתו ניתן לניצולי שואה יוצאי הונגריה והונגריה המורחבת, החזר כספי כנגד קבלות מקור, המעידות על רכישת מוצרים/שרותים הנמצאים בסל הסיוע עבור ניצולי שואה החיים בישראל.
 • סל הסיוע כולל, בדרך כלל: טיפולים רפואיים, ייעוץ רפואי, חוות דעת רפואית שנייה, נסיעות לטיפולים (במונית ו/או אמבולנס), ביקורי רופא, טיפולי שיניים, מכשירי שמיעה, תרופות, משקפיים, ציוד רפואי/שיקומי.
 • ההחזר הכספי יינתן כנגד קבלות מקור בלבד על שם הפונה.


מי זכאי?

 • המענק מיועד לניצולי שואה יוצאי הונגריה העומדים בתנאים מצטברים אלה:
 • ניצולי השואה יוצאי הונגריה ו"הונגריה המורחבת" אשר חיו תחת הכיבוש הנאצי במלחמת העולם השניה.
 • בעלי הכנסה חודשית שאינה עולה על 8,828 ₪ ברוטו לחודש (כולל רנטה, ביטוח לאומי, פנסיה ופנסיה מחו"ל).
 • "הונגריה המורחבת" כוללת את: הגבולות המורחבים של הונגריה שהיו בתוקף בשנת 1944, לרבות השטחים שנכבשו מצ'כוסלובקיה, רומניה, הקרפטים המזרחיים ויוגוסלביה.
 • ניצולי שואה יוצאי הונגריה שהוכרו כזכאים בהפרויקט ההונגרי בעבר וקיבלו מענקים במסגרת זו, יוכרו אוטומטית כזכאים גם בפרויקט זה- אך הם עדיין צריכים לפנות בבקשה, ולצרף את המסמכים שיפורטו בהמשך.

תהליך מימוש הזכות

 • הבקשה לסיוע תוגש על גבי טופס בקשה. להורדת טופס הבקשה לחץ כאן.
 • יש למלא את טופס הבקשה בעברית בלבד.
 • ניצולי שואה יוצאי הונגריה שהוכרו כזכאים בהפרויקט ההונגרי בעבר וקיבלו מענקים במסגרת זו, יוכרו אוטומטית כזכאים גם בפרויקט זה. משכך, הם לא יצטרכו להוכיח את היותם ניצולים. יחד עם זאת הם יצטרכו להגיש בקשה, ולצרף אליה את המסמכים הבאים:
 1. צילום תעודת זהות.
 2. אישור על פרטי חשבון הבנק של המבקש לצורך ביצוע תשלום באמצעות העברה בנקאית (מתקבל אישור חתום על-ידי הבנק או דף חשבון ובו שם המבקש או צילום צ'ק או מסמך אחר המעיד על הפרטים הנכונים של חשבון המבקש וכולל בתוכו את שם המבקש).
 3. אישורים לגבי הכנסות של מגיש הבקשה (תלוש תגמולים מהאוצר, רנטה, אישורים מהמוסד ביטוח לאומי, משכורת, פנסיה, פנסיה מחו"ל).
 4. קבלות מקור בלבד ע"ש מגיש הבקשה.
 5. לא ניתן להגיש קבלות נאמן למקור ו/או צילום /ו/או חשבונית. המענק הוא עבור הוצאות שלא ניתן להן החזר בכל מסגרת שהיא ומכל גורם, פרטי או ממשלתי.
 6. הערה: כאמור אין צורך בהוכחת ניצולות, אך יש למלא את הסעיפים הרלבנטים בטופס הבקשה (סעיפים ג' ו- ד'), ללא צורך לתמוך במסמכים.
 • ניצולי שואה יוצאי הונגריה שלא קיבלו מענק בעבר כניצולי שואה יוצאי הונגריה במסגרת הפרויקט ההונגרי יצטרכו להוכיח זכאותם הן בהיבט הניצולות והן בהיבט רמת ההכנסות. לצורך זה יש לצרף לטופס הבקשה המלא:
 1. קבלות מקור בלבד ע"ש הפונה. לא ניתן להגיש קבלות נאמן למקור ו/או צילום /ו/או חשבונית. המענק הוא עבור הוצאות שלא ניתן להן החזר בכל מסגרת שהיא ומכל גורם, פרטי או ממשלתי.
 2. צילום תעודת זהות.
 3. כל אישור או מסמך שיכול להוכיח כי מגיש הבקשה הוא/היא ניצול שואה מהונגריה או הונגריה המורחבת. (לדוגמא: פיצוי מהונגריה על שלילת חופש משנת 1992). מובהר כי בנוסף לצירוף המסמכים כאמור, יש למלא את הפרטים הנדרשים בסעיף ד' לטופס הבקשה המצורף.
 4. אישורים לגבי הכנסות של מגיש הבקשה (תלוש תגמולים מהאוצר, רנטה, אישורים מהמוסד ביטוח לאומי, משכורת, פנסיה מחו"ל).
 5. אישור פרטי חשבון הבנק של מגיש הבקשה לצורך ביצוע תשלום באמצעות העברה בנקאית (מתקבל אישור חתום על-ידי הבנק או דף חשבון ובו שם מגיש הבקשה או צילום צ'ק או מסמך אחר המעיד על הפרטים הנכונים של חשבון מגיש הבקשה הכולל את שם מגיש הבקשה).
 • הבקשה תטופל רק ממועד הגעתה למשרדי הקרן בשלמות ובצירוף כל המסמכים הדרושים.
 • הועדה ההונגרית הציבורית של ניצולי שואה יוצאי הונגריה תבדוק כל בקשה ותחליט האם לאשרה או לדחותה.
 • ניתן להגיש את הבקשה באופן אישי או לשלוח בדואר ל:
 • משרדי "הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל" רח' תובל 5 (בית צרפת, קומה 1), ת"א. מען למכתבים: ת.ד. 7197 ת"א, 64734
 • התאחדות עולי הונגריה: תל אביב, דרך בגין 48 ה' קומה 9 חדר 903, טל': 03-6917121 פקס: 03-6916115, או ירושלים, רח' המלך גורג' 16 (ככר רג'ואן) טל: 02-6249507.
 • נציגות הקרן חיפה: שדרות פל ים 7-9 (בית צים) קומה 3 חדר 319, חיפה. טל': 04-8221250, פקס: 04-8221832
 • נציגות הקרן בבאר שבע: רח' יצחק רגר 28 (בניין רסקו ישן)קומה 2 חדר 333, באר שבע. טל': 08-6283363 פקס: 08-6283364.

חשוב לדעת

 • סיוע והדרכה למילוי הטפסים ניתן לקבל חינם במשרדי הקרן או באתר האינטרנט וכן במשרדי התאחדות עולי הונגריה.
 • טפסי בקשה לסיוע משנים קודמות לא יתקבלו - יש להשתמש בטפסי בקשה עדכניים.
 • ניתן להגיש קבלות מקור בלבד בגין רכישות שבוצעו החל מינואר 2011.

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

הרחבות ופרסומים