אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

ערוץ סיוע יחודי לניצולי שואה הזקוקקים לסיוע מיידי במקרים בהם קיים הצורך במענה כספי מיידי
היקף הסיוע יכול להגיע לסכום של עד 25,000 ₪ לניצול לשנה

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל פתחה ערוץ סיוע ייחודי לניצולי שואה אשר זקוקים לסיוע מיידי, במקרים בהם קיים צורך במענה כספי מיידי.

 • אפיק סיוע זה אינו מהווה תחליף לאפיק סיוע של הקרן כמו שיפוצים, מענקים אישיים וכיוצ"ב: דהיינו מדובר בסיוע נוסף, למימון הוצאות אשר ניתן לאפיין אותן כהוצאות חריגות ודחופות.
 • היקף הסיוע יכול להגיע לסכום של עד 25,000 ₪ לניצול לשנה.

מי זכאי?

 • הסיוע ניתן לניצולי שואה שהכנסותיהם החודשיות הן מתחת לרף של 8,828 ש"ח ליחיד, ו- 13,242 ש"ח לזוג, ובנוסף שווי סך הנכסים הנזילים שלהם הוא מתחת לרף של 68,900 ₪ ליחיד ו103,000 ש"ח לזוג (לא כולל רכב ודירה).

מטרות הסיוע

 • קרן סיוע החירום מיועדת לניצולים המצויים במצבי מצוקה קשים, ונזקקים לסיוע כספי מיידי או במימון עלות למענה חיוני, אשר עשוי למנוע הידרדרות במצב, ו/או יאפשר לניצולים לשוב לחיים סדירים.
 • דוגמאות למקרים שעשויים להוביל לזכאות מקרן הסיוע:
 • צורך בהסדרה מיידית של מקום מגורים, על מנת למנע מצב בו בו ניצול/ה יקלע למצוקה בשל היעדר מקום מגורים.
 • איום בניתוק או בהפסקה של מענים חיוניים/הכרחיים, כגון חשמל ו/או מים, בשל חובות כספיים. בהקשר זה הסיוע הוא חד פעמי ולא יהווה פתרון למצבים כרוניים של צבירת חובות.
 • טיפול רפואי תרופתי או טיפול רפואי חיוני אחר שאינו נמצא בסל התרופותו/או בסל הטיפול של משרד הבריאות ו/או קופות החולים, מלווה בהמלצת רופא.
 • מימון ציוד חיוני לחורף: ביגוד, תנורי חימום, מזגנים.
 • המפורט מעלה הן רק דוגמאות לסיוע חירום, כל פניה לצורך סיוע חירום תיבחן לגופה.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

 • על הניצול או בא כוחו להגיש בקשה למענק כספי על גבי טופס הגשת בקשה.
 • על הניצול ולחתום על כתב ההסכמה המצורף לטופס הבקשה, בו הוא מאשר לקרן להעביר ל"ועידת התביעות" את הפרטים הידועים לקרן אודותיו ולצרפם לבקשה.
 • על הניצול לחתום על כתב ההסכמה לגבי בעלות על נכסים וכתב הצהרת ההון, המצורפים לטופס הבקשה.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • צילום תעודת זהות.
 • אישורים על כל ההכנסות החודשיות, דף חשבון בנק עדכני לשלושת החודשים האחרונים ותצהיר על ההכנסות וגובה הנכסים הנזילים.
 • אישור על ניצולות: אישור על תגמולים ממשרד האוצר, קבלת רנטה מגרמניה, אוסטריה ועידת התביעות, אישור על פיצוי חד פעמי, או אישור קביל אחר.
 • הצעת מחיר בגין עלות הצורך המבוקש.
 • מידת הצורך יש לצרף המלצה רפואית.
 • דוח סוציאלי של עובד/ת סוציאלי/ת משירותי רווחה עירוניים, משירותי בריאות, ו/או מגוף ציבורי אחר.
 • את הבקשה והטפסים הנלווים יש לשלוח למשרדי הקרן לרווחה לנפגעי השואה, לידי מנהלת השירות הסוציאלי, הגב' ישראלה שוורצמן לכתובת: רחוב תובל 5 (בית צרפת), תל אביב 67897, או לכתובת דואר אלקטרוני: israela@k-shoa.org.

הטיפול בבקשה

  • כל בקשה תבחן על ידי ועדה מיוחדת אשר תקבל החלטה המאשרת או דוחה את הבקשה.
  • הקרן תעשה כמיטב יכולתה להחיש את הטיפול בבדיקת הבקשה ולעדכן את הניצול בדבר ההחלטה ומימושה.

חשוב לדעת

 • רף ההכנסות של הניצולים הנזקקים יתעדכן מפעם לפעם.
 • קרן מיוחדת זו תפעל במסגרת התקציב הקיים והודעה על סיום פעולתה תפורסם באתר הקרן.

ארגוני סיוע

הרחבות ופרסומים