הרשות לקביעת זכאות לתגמולים לאסירי ציון, בני משפחותיהם ובני משפחות הרוגי מלכות היא המאשרת בקשות להכרה באדם כאסיר ציון או הרוג מלכות. הרשות מטפלת בנושא הזכויות של אסירי ציון, משפחותיהם ושאיריהם של הרוגי מלכות.

הרשות מורכבת מ-4 ועדות שאליהן פונים המבקשים:

  • הוועדה ליוצאי מזרח אירופה
  • הוועדה לעדה האתיופית
  • הועדה לאנשי מחתרות ישראל
  • הוועדה ליוצאי ארצות איסלאם
  • השר לקליטת העלייה, בהתייעצות עם שר הרווחה, ממנה את חברי ועדות הרשות והערר.

פרטים

שיוך:המשרד לקליטת העלייה
תחומי עיסוק:אסירי ציון והרוגי מלכות
אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:רחוב קפלן 2 ירושלים 9195016

נושאים וזכויות