אסירי ציון והרוגי מלכות

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
הפורטל מרכז מידע על זכויותיהם של אסירי ציון ושל בני המשפחה של הרוגי מלכות.

הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות במשרד הקליטה, אחראית על תהליך ההכרה באסירי ציון ובהרוגי מלכות. הרשות מאשרת את היותו של מגיש הבקשה אסיר ציון, או בן משפחה של אסיר ציון/ הרוג מלכות, וקובעת לו את הסעיף המתאים בחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם. הרשות מעבירה את החלטתה בדבר ההכרה לביטוח הלאומי האחראי לתשלום התגמול והטבות למיניהן.

נכון ל- 2010 חיו בישראל כ- 2000 אסירי ציון ממזרח אירופה (כ-850), מארצות האיסלאם (כ-450), מאתיופיה (כ- 350) ואסירי המחתרות (כ- 300).


גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים