הקדמה:

אנשים שקיבלו מסרון או הודעה קולית עם הנחיה להיכנס לבידוד ביתי בשל חשש להידבקות בקורונה ולדעתם מדובר בטעות, יכולים להתקשר למוקד משרד הבריאות 5400* ולהגיש השגה (ערעור)
עובדי צוות רפואי המעוניינים להגיש השגה על הפנייתם לבידוד יפנו למוקד צוותים רפואיים
עד שהבירור בעניינם יסתיים, הפונים חייבים להישאר בבידוד מלא
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


אנשים שקיבלו מסרון או הודעה קולית עם הנחיה להיכנס לבידוד ביתי בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה, ולדעתם מדובר בטעות, יכולים להגיש השגה (ערעור) למשרד הבריאות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שקיבלו מסרון או הודעה קולית עם הנחיה להיכנס לבידוד והם סבורים שמדובר בטעות או שמסיבה כלשהי אין הצדקה לכניסתם לבידוד.
דוגמה
אישה שקיבלה מסרון המורה לה להיכנס לבידוד כי שהתה ביום ובשעה מסוימים בבית מרקחת בסמוך לחולה קורונה, אך באותו זמן היא היתה בבית.

למי ואיך פונים

כלל הציבור

 • יש להתקשר למוקד קול הבריאות בטלפון 5400*.
 • המוקד זמין כל יום מ-07:00 עד 23:00.
 • בפנייה למוקד יש לציין את התאריך והשעה שלפי המסרון או ההודעה הקולית היתה בהם קירבה לחולה קורונה.
 • יש להסביר מדוע סבורים שמדובר בטעות או שלא נדרש בידוד.
 • לאחר שהפנייה תיבדק באופן פרטני, תימסר לפונה תשובה.
 • עד שהבירור בעניינם יסתיים, על הפונים להישאר בבידוד מלא.

עובדי צוות רפואי

 • עובדי צוות רפואי שקיבלו הנחיה להיכנס לבידוד וסבורים שמדובר בטעות, יפנו למוקד צוותים רפואיים באחת מהדרכים הבאות:
  • בטלפון 02-5080160, כל יום מ-08:00 עד 22:00.
  • בדוא"ל quarant.appeal@moh.gov.il
 • בפנייה עליהם לציין שם מלא, תעודת זהות, מספר טלפון, פרטים על מועד החשיפה לחולה ולהסביר את סיבת ההשגה.

חשוב לדעת

 • עד שתינתן להם תשובה הפונים חייבים להישאר בבידוד מלא.


גורמי ממשל- מוקדים ייעודיים

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

הרחבות ופרסומים