הקדמה:

אנשים שקיבלו מסרון או הודעה קולית עם הנחיה להיכנס לבידוד ביתי בשל חשש להידבקות בקורונה ולדעתם מדובר בטעות, יכולים לפנות למוקד משרד הבריאות בטלפון *5400 או בדוא"ל ולהגיש השגה (ערעור)
לפרטים לגבי השגה על הנחיית בידוד לילדים ובני נוער ששהו במסגרות שונות, ראו בהמשך
עובדי צוות רפואי וכוחות הביטחון המעוניינים להגיש השגה על הפנייתם לבידוד יפנו למוקד צוותים רפואיים
עד שהבירור בעניינם יסתיים, הפונים חייבים להישאר בבידוד מלא ולדווח על הבידוד באתר משרד הבריאות

טפסים

אנשים שקיבלו מסרון או הודעה קולית עם הנחיה להיכנס לבידוד ביתי בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה, ולדעתם מדובר בטעות, יכולים להגיש השגה (ערעור) למשרד הבריאות.

 • עד שתינתן להם תשובה, הפונים חייבים להישאר בבידוד מלא. בנוסף, חובה לדווח על הבידוד באתר משרד הבריאות, שכן אי דיווח מהווה עבירה פלילית שדינה קנס של 5,000 ש"ח..
טיפ
אם התעורר חשד שההודעה שהתקבלה היא מזויפת, ניתן להתקשר (רק מאותו מכשיר שקיבל את ההודעה) לטלפון מס' 08-6822334 ולוודא שהמסרון אותנטי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שקיבלו מסרון או הודעה קולית עם הנחיה להיכנס לבידוד והם סבורים שמדובר בטעות או שמסיבה כלשהי אין הצדקה לכניסתם לבידוד.
דוגמה
אישה שקיבלה מסרון המורה לה להיכנס לבידוד כי שהתה ביום ובשעה מסוימים בסמוך לחולה קורונה, אך באותו זמן היא היתה בוודאות לבדה בבית.

ילדים ובני נוער

 • אם מעוניינים לערער על הודעת בידוד בעקבות חשיפה במסגרות שונות לילדים ובני נוער (בתי ספר, גנים, קייטנות, תנועות נוער או חוגים), יש לפנות בדוא"ל , ולציין את הפרטים הבאים:
  • שם ומספר תעודת זהות של המבודד/ת.
  • מספר הטלפון שהודעת הבידוד התקבלה בו.
  • מועד החשיפה האחרון לחולה, כפי שמופיע בהודעת הבידוד שהתקבלה.
  • אישור ממנהל/ת המסגרת על תאריך החשיפה האחרון לחולה, או על כך שהמבודד/ת כלל לא נחשפ/ה לחולה.
דוגמה
 • ילד שרשום לחוג, אך לא הגיע לחוג תקופה ארוכה, והתקבלה הודעת בידוד על חשיפתו לחולה בחוג.
 • נערה שנרשמה לבחינת בגרות, אך לא הגיעה להיבחן, והתקבלה הודעת בידוד על חשיפתה לחולה בכיתת המבחן.
 • ילד שאמו מקבלת הודעות בידוד רבות על חשיפות לחולים בקייטנה, בזמן שהילד כבר שוהה בבידוד עקב חשיפה לחולה אחר בתאריך מוקדם יותר.
 • חבר בתנועת נוער שקיבל הודעת בידוד על חשיפה בפעילות שלא נכח בה.

כלל הציבור

 • יש להתקשר למוקד קול הבריאות בטלפון *5400.
  • ניתן להתקשר בימים א'-ה' בין השעות 8:00 ל-20:00, וביום ו' בין 8:00 ל-14:00, והשיחה תועבר למוקד ההשגות.
  • יש לציין את התאריך והשעה שלפי המסרון או ההודעה הקולית הייתה בהם קירבה לחולה קורונה.
  • יש להסביר מדוע סבורים שמדובר בטעות או שלא נדרש בידוד.
 • ניתן גם לפנות בדוא"ל ולציין את כל הפרטים הרלוונטיים.
 • לאחר שהפנייה תיבדק באופן פרטני, תימסר לפונה תשובה.

צוות רפואי ועובדים בכוחות הביטחון

 • עובדים בכוחות הביטחון, בבתי חולים, במרפאות, במד"א וכו', שקיבלו הודעה על חשיפה אפשרית לחולה בזמן עבודתם וסבורים שמדובר בטעות, יפנו דרך הממונים עליהם למוקד צוותים רפואיים בדוא"ל .
 • בפנייה עליהם לציין שם מלא, תעודת זהות, מספר טלפון, פרטים על מועד החשיפה לחולה ולהסביר את סיבת ההשגה.
טיפ
מומלץ לצוות רפואי ולאנשי כוחות הביטחון שנחשפו לחולה בזמן העבודה, לפנות אל המוקד באמצעות מקום העבודה שלהם, שכן ייתכן שלגורם הרפואי במקום עבודתם יש סמכות לפטור אותם מהבידוד, בתיאום עם משרד הבריאות.

ערעור מקוון בעקבות חקירה טכנולוגית (איכון שב"כ)

 • ניתן לערער באמצעות טופס מקוון על כניסה לבידוד כתוצאה מחקירה טכנולוגית (איכון שב"כ).
 • לפני הפנייה יש לוודא שהערעור לא מוגש בעקבות חקירה אנושית ושלא התקבלה הודעה מלשכת הבריאות, משרד הבריאות או גורם מוסמך אחר המחייבת לשהות בבידוד.
 • ההשגה המקוונת כוללת הצהרה על נכונות הפרטים הכלולים בה. מסירת מידע חלקי, לא מדויק או לא נכון, מהווה עבירה על החוק.
 • הכניסה לטופס המקוון מתבצעת באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית (נדרשת לפני כן הרשמה למערכת).

חשוב לדעת

 • עד שתינתן להם תשובה הפונים חייבים להישאר בבידוד מלא. בנוסף, חובה לדווח על בידוד באתר משרד הבריאות, שכן אי דיווח הוא כשלעצמו עבירה שדינה קנס של 5,000 ש"ח.


גורמי ממשל- מוקדים ייעודיים

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

הרחבות ופרסומים