הקדמה:

אנשים שקיבלו מסרון או הודעה קולית עם הנחיה להיכנס לבידוד ביתי בשל חשש להידבקות בקורונה ולדעתם מדובר בטעות, יכולים להתקשר למוקד משרד הבריאות 5400* ולהגיש השגה (ערעור)
עובדי צוות רפואי וכוחות הביטחון המעוניינים להגיש השגה על הפנייתם לבידוד יפנו למוקד צוותים רפואיים
עד שהבירור בעניינם יסתיים, הפונים חייבים להישאר בבידוד מלא ולדווח על הבידוד באתר משרד הבריאות
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

טפסים

אנשים שקיבלו מסרון או הודעה קולית עם הנחיה להיכנס לבידוד ביתי בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה, ולדעתם מדובר בטעות, יכולים להגיש השגה (ערעור) למשרד הבריאות.

טיפ
אם התעורר חשד שההודעה שהתקבלה היא מזויפת, ניתן להתקשר (רק מאותו מכשיר שקיבל את ההודעה) לטלפון מס' 08-6822334 ולוודא שהמסרון אותנטי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שקיבלו מסרון או הודעה קולית עם הנחיה להיכנס לבידוד והם סבורים שמדובר בטעות או שמסיבה כלשהי אין הצדקה לכניסתם לבידוד.
דוגמה
אישה שקיבלה מסרון המורה לה להיכנס לבידוד כי שהתה ביום ובשעה מסוימים בסמוך לחולה קורונה, אך באותו זמן היא היתה בוודאות לבדה בבית.

כלל הציבור

 • יש להתקשר למוקד קול הבריאות בטלפון *5400 .
 • המוקד זמין בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה.
 • בפנייה למוקד יש לציין את התאריך והשעה שלפי המסרון או ההודעה הקולית היתה בהם קירבה לחולה קורונה.
 • יש להסביר מדוע סבורים שמדובר בטעות או שלא נדרש בידוד.
 • לאחר שהפנייה תיבדק באופן פרטני, תימסר לפונה תשובה.
אזהרה
עד שתינתן להם תשובה הפונים חייבים להישאר בבידוד מלא. בנוסף, חובה לדווח על הבידוד באתר משרד הבריאות, שכן אי דיווח מהווה עבירה פלילית שדינה קנס של 5,000 ש"ח.

ערעור מקוון בעקבות חקירה טכנולוגית (איכון שב"כ)

 • ניתן לערער באמצעות טופס מקוון על כניסה לבידוד כתוצאה מחקירה טכנולוגית (איכון שב"כ).
 • לפני הפנייה יש לוודא שהערעור לא מוגש בעקבות חקירה אנושית ושלא התקבלה הודעה מלשכת הבריאות, משרד הבריאות או גורם מוסמך אחר המחייבת לשהות בבידוד.
 • ההשגה המקוונת כוללת הצהרה על נכונות הפרטים הכלולים בה. מסירת מידע חלקי, לא מדויק או לא נכון, מהווה עבירה על החוק.
 • הכניסה לטופס המקוון מתבצעת באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית (נדרשת לפני כן הרשמה למערכת).

צוות רפואי ועובדים בכוחות הביטחון

 • עובדים בכוחות הביטחון, בבתי חולים, במרפאות, במד"א וכו', שקיבלו הודעה על חשיפה אפשרית לחולה בזמן עבודתם וסבורים שמדובר בטעות, יפנו דרך הממונים עליהם למוקד צוותים רפואיים בדוא"ל .
 • רק פניות של צוות רפואי או כוחות הביטחון ייענו בדוא"ל זה.
 • בפנייה עליהם לציין שם מלא, תעודת זהות, מספר טלפון, פרטים על מועד החשיפה לחולה ולהסביר את סיבת ההשגה.
טיפ
מומלץ לצוות רפואי ולאנשי כוחות הביטחון שנחשפו לחולה בזמן העבודה, לפנות אל המוקד באמצעות מקום העבודה שלהם, שכן ייתכן שלגורם הרפואי במקום עבודתם יש סמכות לפטור אותם מהבידוד, בתיאום עם משרד הבריאות.

חשוב לדעת

 • עד שתינתן להם תשובה הפונים חייבים להישאר בבידוד מלא. בנוסף, חובה לדווח על בידוד באתר משרד הבריאות, שכן אי דיווח הוא כשלעצמו עבירה שדינה קנס של 5,000 ש"ח.


גורמי ממשל- מוקדים ייעודיים

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

הרחבות ופרסומים