התנועה למען איכות השלטון בישראל היא תנועה א-מפלגתית עצמאית, הפועלת שלא למטרות רווח למען קידום ממשל איכותי יותר, באמצעות השגחה על שלטון החוק, על טוהר המידות ועל טובת הציבור.
התנועה משרתת את אזרחי המדינה בני כל המגזרים, וביקורתה מופנית לגורמים ציבוריים בלא קשר לשייכותם המפלגתית.

פרטים

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:mqg@mqg.org.il
כתובת:רח' יפו 208 ת"ד 4207 ירושלים 91043
טלפון:02-5000073
פקס:02-5000076
שנת הקמה:1990
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

מטרות התנועה

 • העלאת אמות המידה המוסריות הציבוריות של עובדי ציבור והנחלת תרבות של הגינות בפוליטיקה
 • חיזוק מודעות הציבור לנושאים שבהם עוסקת התנועה באמצעות מעורבות אזרחית גדולה יותר
 • עידוד שקיפות הפעילות השלטונית
 • קידום אחריות אישית של עובדי ציבור לשמירה על שלטון החוק בישראל
 • חשיפת שחיתויות ועבירות של עובדי ציבור ומעקב אחריהן

פעילויות התנועה

 • עתירות לבג"ץ
 • חשיפה וגילוי ברבים של פעולות עובדי ציבור שאינן תואמות את המינהל הציבורי התקין
 • מתן שירות וסיוע משפטי ללא תשלום לחושפי שחיתויות
 • הוצאת פרסומים שונים
 • מתן תארי "אביר השלטון" מדי שנה לעובדי ציבור שתרמו ופעלו בנושא האתיקה בחיים הציבוריים
 • עריכת סימפוזיון שנתי בנושאי ממשל איכותי
 • עריכת עצרות וחוגי בית ברחבי הארץ

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות