ועדה רפואית של קרנות הפנסיה היא הגוף המוסמך לקבוע אם העמית אשר הגיש תביעה לפנסיית נכות, הוא אכן נכה על פי תקנוני קרנות הפנסיה, מהי דרגת נכותו ומהו אובדן כושרו לעבוד
על סמך החלטת הוועדה, תאשר הקרן את זכאותו של העמית לקבלת פנסיית נכות
העמית רשאי לבקש כי אחד מהרופאים החברים בוועדה יהיה רופא מטעמו
הוועדה רשאית לזמן את העמית להיבדק על ידה, והיא יכולה גם להחליט על סמך המסמכים הרפואיים שבפניה
ראו גם
  • ועדה רפואית של קרנות הפנסיה היא הגוף המוסמך לקבוע אם העמית אשר הגיש תביעה לפנסיית נכות, הוא אכן נכה על פי תקנוני קרנות הפנסיה, מהי דרגת נכותו ומהו אובדן כושרו לעבוד.
  • על סמך החלטת הוועדה, תאשר הקרן את זכאותו של העמית לקבלת פנסיית נכות.
  • הועדה הרפואית של קרנות הפנסיה מורכבת מרופאים תעסוקתיים אשר ממונים על ידי החברה המנהלת את קרן הפנסיה. עם זאת, זכותו של העמית לבקש שאחד מרופאי הועדה הרפואית ימונה מטעמו.
  • הוועדה דנה בתביעתו של העמית לפנסיית נכות על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו אליה, והיא רשאית (אך לא חייבת) לזמן את העמית להופיע בפניה או להיבדק על ידה. כמו כן היא רשאית לדרוש מהעמית מסמכים נוספים או להפנותו לקבלת חוות דעת רופא מומחה הרלוונטי למחלות העמית.
  • קיימות קרנות פנסיה, שבהן מתקיים שלב מקדמי לפני העברת התביעה אל הוועדה הרפואית. מומלץ לברר זאת מול קרן הפנסיה שבה מבוטח העמית.
  • על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערער בפני ועדה רפואית לערעורים, שהחלטתה בנושאים הרפואיים היא סופית.
אזהרה
המידע בדף זה הוא כללי בלבד ומתייחס לקרנות פנסיה מקיפות בלבד
למידע מדויק יש לבדוק את ההוראות הרלוונטיות בתקנון הספציפי של קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים.
אם אתם מבוטחים בביטוח מנהלים יש לבדוק את ההוראות הספציפיות של פוליסת הביטוח שלכם.
למידע על פנסיית נכות למבוטחים בפנסיה תקציבית ראו פורטל פנסיה תקציבית.