הפורטל מפרט את השלבים בתהליך התביעה לקבלת קצבת נכות וכן את הזכויות וההטבות הניתנות למקבלי הקצבה.

קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי לבוגר שליקוי גופני, שכלי או נפשי פוגע בכושרו להשתכר למחייתו (או בכושר לתפקד במשק הבית לעקרת בית), ב-50% לפחות. הזכאות לקצבת נכות עשויה להקנות הטבות נוספות בתחומים שונים, כגון דיור, תחבורה ובריאות.
קביעת דרגת אי כושר נעשית לאחר שוועדה רפואית קובעת את אחוזי הנכות הרפואית, בהתאם לרשימת הליקויים והמחלות שבספר המבחנים הרפואיים.

לצפייה בסרטון הדרכה של המוסד לביטוח לאומי כיצד ניגשים לוועדה רפואית וכיצד יש למלא טופס תביעה לקצבת נכות לחצו כאן

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים