מי זכאים לקצבת נכות, כיצד מקבלים אותה ואלו הטבות היא כוללת?

קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי לבוגרים שליקוי גופני, שכלי או נפשי פוגע ב-50% לפחות מכושרם להשתכר למחייתם (או בכושר לתפקד במשק הבית לעקרות בית). הזכאות לקצבת נכות עשויה להקנות הטבות נוספות בתחומים שונים, כגון דיור, תחבורה ובריאות. בפורטל זה תמצאו את השלבים בתהליך התביעה לקבלת קצבת נכות וכן את הזכויות וההטבות הניתנות למקבלי הקצבה.

הטבות שלא מותנות בזכאות לקצבה

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים