מי זכאי לקצבת נכות, כיצד מקבלים אותה ואילו הטבות היא כוללת?

קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי לבוגר שליקוי גופני, שכלי או נפשי פוגע בכושרו להשתכר למחייתו (או בכושר לתפקד במשק הבית לעקרת בית), ב-50% לפחות. הזכאות לקצבת נכות עשויה להקנות הטבות נוספות בתחומים שונים, כגון דיור, תחבורה ובריאות. בפורטל זה תמצאו את השלבים בתהליך התביעה לקבלת קצבת נכות וכן את הזכויות וההטבות הניתנות למקבלי הקצבה.

לצפייה בסרטון הדרכה של המוסד לביטוח לאומי כיצד ניגשים לוועדה רפואית וכיצד יש למלא טופס תביעה לקצבת נכות לחצו כאן

הטבות למי שאינו זכאי לקצבת נכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים