בעקבות המלצת ועדת דורנר, מינתה הרשות לזכויות ניצולי השואה ועדה של רופאים מומחים, בראשותו של פרופ' מרדכי שני, אשר פרסמה המלצות לקביעת קריטריונים לבדיקת הקשר הסיבתי בין מחלות מסוימות לבין רדיפות הנאצים.

המלצות הועדה מתייחסות רק לניצולים המקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

למידע נוסף אודות מסקנות ועדת שני ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים