הקדמה:

חירשים וכבדי שמיעה זכאים, בהתאם לתנאים, לקבל חינם זימונית לשעת חירום
מומלץ מאוד לבדוק את תקינות הזימונית (הביפר) גם כשמקבלים אותו וגם מידי יום
 • משרד הרווחה מחלק זימוניות לאנשים חירשים וכבדי שמיעה, על מנת לאפשר להם לקבל התראה על אזעקה בזמן אמת, באמצעות רטט וכיתוב.
 • הזימוניות ניתנות בחינם לאנשים שעומדים בקריטריונים המפורטים להלן.

מי זכאי?

 • חירשים וכבדי שמיעה העומדים בשני התנאים הבאים:
  1. גילם מעל 12 שנים.
  2. יש להם ליקוי שמיעה של 50 דציבלים לפחות (באוזן הטובה מבין השתיים).

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה לקבלת זימונית

 • יש למלא טופס בקשה לקבלת זימונית לשעת חירום.
 • יש לוודא כי ממלאים את הפרטים האישיים ואת כתב ויתור הסודיות בטופס.
 • אל הטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות - זכאים בני פחות מ-16 שנים צריכים לצרף צילום של תעודת זהות של אחד ההורים וספח תעודת זהות המאשר גיל ומקום מגורים.
  • בדיקת שמיעה (אודיוגרמה) - הזכאים לשירותי תמיכה בתקשורת פטורים ממשלוח בדיקת שמיעה.
 • את טופס הבקשה, בצירוף צילום תעודת הזהות ובדיקת השמיעה, יש לשלוח לאגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים- פקס 02-5085112 .
 • אמצעי התקשרות נוספים למשרד הרווחה:

קבלת הזימונית

 • לאחר סיום בדיקת הזכאות לזימונית, ובמקרה שהמבקש עומד בתנאים ונמצא זכאי לזימונית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים שולח מכתב המאשר את הזכאות.
 • כדי לקבל את הזימונית בפועל, יש ליצור קשר עם חברת ביפר ולתאם את זמן ומקום קבלת הזימונית:
 • חשוב לוודא כי הזימונית נצרבת בהתאם למקום המגורים ומקום העבודה או הלימודים.
 • במקרה שקיים ברשות המבקש מכשיר ישן, יש להביא אותו ולקבל תמורתו מכשיר חדש.

אובדן או קלקול של הזימונית

 • קבלת זימונית בחינם הינה חד-פעמית (אם כי ניתן להמיר מכשיר ישן במכשיר חדש ללא עלות).
 • מי שקיבל בעבר זימונית ואיבד אותה נדרש לשלם על רכישת הזימונית החדשה.
 • האחריות הינה רק לגבי חלקים מסוימים במכשיר או תיקונים קלים.
 • במקרה של התקלקל או שנרטב ואין אפשרות לתקנו עלות רכישת המכשיר החדש היא על הזכאי.
 • במקרה שהזימונית אינה פועלת -
  • יש לפנות לחברת ביפר תקשורת ולציין בפניה מה מספר המנוי של הלקוח ומה דגם המכשיר.
  • במקרה שהזימונית הינה מהדגם הקודם, ניתן לקבל זימונית חדשה.
  • במקרה שהמכשיר עדיין בתוקף, הבדיקה תהיה ללא תשלום.
  • במקרה שיידרש תיקון תחול עלות התיקון על הלקוח (עלות התיקון המקסימלית היא 280 ש"ח למכשיר).

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים