להורים יש זכות חוקתית לחנך את ילדיהם על פי השקפת עולמם
מבחינה מעשית הורים יכולים להקים בית ספר המעניק חינוך לפי השקפת עולמם, במקרה שלא קיים בית ספר מתאים באזור מגוריהם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים
שם התיק:עמנ (ת"א) 12302-07-11‏ ‏
תאריך:18.10.2011
קישור:נוסח פסק הדין באתר נבו

רקע

 • ערעור מנהלי שהגיש משרד החינוך (המערערת) על החלטת ועדת הערר על-פי חוק הפיקוח על בתי ספר, במסגרתה קיבלה הועדה את הערר על החלטת מנכ"ל משרד החינוך וביטלה החלטה שסירבה להעניק רישיון לעמותה למען כנסיית מר ג'יריס - כפר יאסיף‏ (המשיבה) לפתוח בית ספר פרטי, נוצרי- אורתודוכסי בכפר יאסיף.
 • המערערת טענה כי פתיחת בית הספר הפרטי של המשיבה בכפר יאסיף תפגע במוסדות החינוך הרשמיים הקיימים בכפר (בשל זליגת מורים ותלמידים) ותגרע מתקציבי המורים ומהתלמידים בבתי הספר הרשמיים.
 • המשיבה, לעומת זאת טענה, כי ההחלטה פוגעת בזכות היסוד של ההורים לחנך את ילדיהם לפי השקפת עולמם, זכות שהוכרה בפסיקת בית המשפט העליון.

פסק הדין

 • בית המשפט העליון קבע כי המערערת צריכה הייתה להוכיח כי אכן פתיחת בית הספר הפרטי תפגע פגיעה כה משמעותית במערכת החינוך הרשמית, עד שאינטרס זה יגבר על זכותם החוקתית של ההורים לחנך ילדיהם לפי השקפת עולמם.
 • מנכ"ל משרד החינוך קבע בהחלטתו כי "אין צורך בשלב זה בבית ספר על יסודי נוסף ביישוב". השאלה אינה רק מהם צרכי משרד החינוך, אלא גם מה זכותם ורצונם של ההורים ומה האיזון הראוי ביניהם.
 • מפניית המשיבה למערערת מיום 17.8.2010 שהוגשה לועדת הערר, אליה צורפו חתימותיהם של הורים ל-126 תלמידים מכפר יאסיף, עולה חד משמעית כי ההורים מעוניינים לחנך את ילדיהם בבית הספר הפרטי של המשיבה.
 • הפסיקה התייחסה לזכות ההורים לבחור בחינוך בבית ספר פרטי עבור ילדיהם. זכות זו נפגעה בעקבות סירוב המערערת ליתן רישיון לבית הספר.
 • עצם היקלטותם היפה של תלמידי בית הספר הפרטי שנסגר זמנית, במוסדות החינוך הקיימים בכפר יאסיף, אינה מצדיקה את סגירתו של בית הספר הפרטי.
 • לכן ברור, שאין בהשתלבותם הטובה של התלמידים במערכת הממלכתית כדי לשלול קיום פגיעה בלתי מידתית בזכותם החוקתית של הורי התלמידים לחינוך ילדיהם לפי השקפת עולמם.
 • המערערת לא חולקת על העובדה שאין בכל האיזור בית ספר נוצרי-אורתודוקסי ודי בעובדה זו כדי ללמד כי נמנעת זכותם החוקתית של ההורים לחינוך ילדיהם בהתאם להשקפת עולמם. בחברה רב-תרבותית, אין לשלול דווקא מבני העדה האורתודוכסית מתן חינוך לפי השקפתם, כאשר לא נטען כי מדובר בחינוך שאינו ברמה ובנורמות מקובלות, וכבר נפסק כי קיום בתי ספר פרטיים לצד הרשמיים הוא מסימני ההיכר של הדמוקרטיה.
 • התוצאה היא שהחלטת ועדת הערר בעינה עומדת, לפיה יש ליתן למשיבה רישיון זמני לשנת הלימודים תשע"ב.

משמעות

 • להורים יש זכות חוקתית לחנך את ילדיהם על פי השקפת עולמם.
 • מבחינה מעשית, זכות זו קובעת, שאם באזור מגוריהם של ההורים לא קיים בית ספר שחינוכו הוא לפי השקפת עולמם, יש להם זכות להקים בית ספר כזה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.