אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

לציבור בישראל יש זכות לגישה חופשית לחופי הים
גביית דמי כניסה מותרת רק בחופים, שבהם מסופקים שירותים מעבר לשירותים הבסיסיים הקבועים בחוק
למידע נוסף ראו באתר משרד הפניםהציבור בישראל זכאי להיכנס ללא תשלום לחופי הרחצה.
רק חוף שמציע לציבור את הדברים הבאים וקיבל אישור ממשרד הפנים יכול לגבות דמי כניסה: שירותים מיוחדים, מעבר לשירותי הצלה, בתי שימוש, ניקיון ואספקת מים לשתייה מקצה שטח אחר של החוף, שהגישה אליו נוחה לכניסה ללא תשלום. דמי הכניסה מוגבלים לשיעור שמפרסם משרד הפנים.
אסור גם לגבות דמי חנייה עבור חניון הסמוך לחוף אלא אם נשמרת האפשרות להגיע אל החוף בדרך אחרת, למשל על ידי חניה ללא תשלום או על ידי תחבורה ציבורית במרחק סביר מהחוף. קיימים הסדרים מיוחדים לחופי הכנרת ולחופי ים המלח.

מי זכאי?

 • כל הציבור בישראל

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרים של הפרה, מומלץ לפנות לארגוני הסיוע.
 • בכל הפרה המבוצעת בתחום חופי איגוד ערים כנרת, ניתן לפנות למוקד האיגוד בטלפון שמספרו *55477 מכל טלפון נייד.

גביית דמי כניסה בחוף

התנאים שבהם מותר לגבות דמי כניסה בחופים

 • בחופים, בהם מסופקים שירותים נוספים מעבר לארבעת השירותים הבסיסים הנ"ל, ניתן לגבות דמי כניסה, בכפוף לשני תנאים:
 • משרד הפנים אישר לרשות המחזיקה את החוף לגבות דמי כניסה.
 • קיים חלק סביר אחר של אותו החוף, שהגישה אליו נוחה, והכניסה אליו הינה ללא תשלום.

רשימת החופים, בהם מותר לגבות דמי כניסה

 • רשימת החופים, בהם אישר משרד הפנים לגבות דמי כניסה, מפורסמת באתר משרד הפנים.

גובה דמי הכניסה המותרים

 • עבור כניסת ילדים מתחת לגיל 13 - אין לגבות כלל תשלום בכניסה לחוף.
 • עבור כניסת נוער בגילאי 17-13 - הסכום המקסימאלי הוא 10 ש"ח.
 • עבור כניסת מבוגרים מעל גיל 17 - החוק אינו מגביל את גובה דמי הכניסה, אולם הסכום המקסימאלי הוא זה שייקבע על ידי משרד הפנים.
 • משרד הפנים רשאי לפרסם סכומים נמוכים מהסכומים הנ"ל, ולרשוית אסור לגבות סכומים גבוהים יותר.
 • משרד הפנים רשאי להתיר גביית דמי כניסה שונים לתושבי המקום בהשוואה למי שאינו תושב המקום או לקבוע שרק מי שאינו תושב המקום יחוייב בדמי כניסה.

גביית דמי חנייה בחניון הסמוך לחוף

 • חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2007 קובע שניתן לגבות דמי חנייה בחניון שהוקם כדין ובלבד שקיימת נגישות רגלית לחוף הרחצה בדרך סבירה אחרת. כלומר, כל עוד נשמרת האפשרות להגיע אל החוף על ידי חניה ללא תשלום או על ידי תחבורה ציבורית, הממוקמים במרחק סביר מהחוף, והכניסה לחוף לא מותנית למעשה בתשלום דמי חנייה, אזי גביית דמי החניה מותרת.

גביית תשלום בחופי הכנרת

 • החל מספטמבר 2011, הוגבלו תעריפי החנייה בחופי הכנרת (הנמצאים באחריות איגוד ערים כנרת), וזאת על פי על פי חוק העזר לאיגוד ערים כנרת (העמדת רכב וחנייתו).
 • תעריף החנייה המרבי לרכב בחופים אלה הוא 5.7 ש"ח לכל אחת משלוש השעות הראשונות, ו-2 ש"ח לכל שעה נוספת.
דוגמה
לפי חישוב על בסיס התעריפים העדכניים, משפחה שתגיע ברכב ותרצה לבלות בחוף כ-5 שעות, תשלם סך של 21.1 ש"ח, ומשפחה שתרצה לבלות לילה בחוף תשלם בעבור 24 שעות סך של 59.1 ש"ח
 • חופי הכנרת שבתחום אחריותו של האיגוד הם: דוגה, דוגית, גולן, צאלון, לבנון, חלוקים, גופרה, צלצל, סוסיתא, שיזף, רותם, שקמים, צינברי, ברניקי, חוקוק ומפרץ אמנון.
  הערת עריכה
  מה קורה בחופים אחרים בכנרת שאינם כלולים ברשימת החופים הנ"ל?
  הערה מאת שרון הורנשטיין 10:32, 27 בפברואר 2012 (IST)

גביית תשלום בחופי ים המלח

 • סוגיית הכניסה לחופי ים המלח מוסדרת בצו בדבר הסדרת מקומות רחצה ציבוריים (יהודה ושומרון).
 • צו זה קובע כי דמי הכניסה והחנייה יוסדרו באמצעות תקנות, שיותקנו על ידי הרשות המוסמכת, שאותה ימנה מפקד יהודה ושומרון. בפועל, תקנות אלה לא הותקנו מעולם, ועל כן דמי הכניסה בחופי ים המלח גבוהים בהשוואה לחופים האחרים במדינה.

חשוב לדעת

 • לא תמיד קיים פיקוח אפקטיבי על איסור גביית דמי כניסה או דמי חנייה, ובמקרים מסוימים רשויות גובות דמי כניסה או דמי חניה בניגוד לחוק.

פסקי דין

המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות