אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן
דוגמה
עובד משתכר 17,000 ש"ח בחודש.
  • לצורך קבלת ההטבה, הסכום המקסימלי שיוכל העובד להפריש מדי חודש הוא 392.8 ש"ח לחודש (אמנם 2.5% מהשכר הם 595 ש"ח, אך מכיוון שסכום זה גבוה מהתקרה, העובד יוכל להפקיד רק 392.8 ש"ח).
  • הסכום המקסימלי שיוכל המעסיק להפריש מדי חודש הוא 1,178.4 ש"ח לחודש (אמנם 7.5% מהשכר הם 1,275 ש"ח אך מכיוון שסכום זה גבוה מהתקרה, יוכל המעסיק להפריש רק 1,178.4 ש"ח לחודש).
  • על הכספים שהמעסיק יפריש מעבר ל- 1,178.4 ש"ח לא יחול הפטור ממס הכנסה (כלומר העובד יחויב בתשלום מס הכנסה לפי מדרגות המס שחלות עליו כאילו זו הייתה הכנסה רגילה, ועל הרווחים יוטל מס רווחי הון). אם העובד יפריש יותר מ-392.8 ש"ח, הרווחים על הסכומים שמעבר ל-392.8 ש"ח יהיו חייבים במס רווחי הון.