הקדמה:

מדרגות מס הכנסה מתעדכנות מדי שנה ולפיהן נקבע מס הכנסה בהתאם לגודל ההכנסה ולנתונים נוספים
מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית

בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות. מיסוי פרוגרסיבי משמעותו שככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר.

 • ההכנסה החייבת במס (כלומר, הכנסתו של אדם לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו) מחולקת לשכבות, כאשר על כל שכבה מוטל מס בשיעור שונה. שכבות אלו הן מדרגות המס. שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים משנה לשנה.
 • הרעיון העומד בבסיס השיטה של מדרגות מס הוא של הגדלת שיעור המס שעל אדם לשלם ככל שהכנסתו גדולה יותר, תוך הקפדה על כך שעדיין ישמר מצב בו ככל שאדם מרוויח יותר בברוטו הוא גם ירוויח יותר בנטו.
 • בנוסף, ישנה הבחנה בין הכנסה הנוצרת כתוצאה מיגיעה אישית (עבודתו האישית של האדם) לבין הכנסה הנוצרת ממקור אחר שאינו יגיעה אישית (למשל: דמי שכירות דירה), כאשר מדרגות המס ושיעורי המס בין שני סוגי ההכנסות הם שונים (ראו בטבלאות להלן).

שיעורי מדרגות המס

 • ערך זה מפרט את שיעוריהן של מדרגות המס לשנת 2018 (לנתוני העבר של מדרגות המס).
 • מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית (העמודה של ההכנסה החודשית בטבלאות היא לצורך המחשה בלבד).

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2018

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 74,880 ש"ח עד 6,240 ש"ח 10%
74,881 ש"ח - 107,400 ש"ח 6,241 ש"ח - 8,950 ש"ח 14%
107,401 ש"ח - 172,320 ש"ח 8,951 ש"ח - 14,360 ש"ח 20%
172,321 ש"ח - 239,520 ש"ח 14,361 ש"ח - 19,960 ש"ח 31%
239,521 ש"ח - 498,360 ש"ח 19,961 ש"ח - 41,530 ש"ח 35%
498,361 ש"ח - 641,880 ש"ח 41,531 ש"ח - 53,490 ש"ח 47%
641,881 ש"ח ומעלה 53,490 ש"ח ומעלה 50% *
* מדרגה זו אינה קבועה בפקודת מס הכנסה, אולם עפ"י סעיף 121ב לפקודה, אדם שהכנסתו השנתית עלתה על 641,881 (53,490 ש"ח לחודש), יהיה חייב במס של 3% נוספים בנוסף על מדרגת המס הרגילה (47%) ולכן שיעור המס יעמוד על 50%.


 • החישוב הוא על בסיס הכנסה שנתית בלבד.
  • הסכומים בעמודת "הכנסה חודשית" הם בהנחה שההכנסה החודשית זהה בכל חודשי השנה.
  • ייתכנו הבדלים של מספר שקלים בין החישוב על בסיס השכר החודשי והשכר השנתי בשל עיגול הסכומים.

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2018

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה לעיל).
 • אם טרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן כדלקמן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 239,520 ש"ח 14,361 ש"ח - 19,960 ש"ח 31%
239,521 ש"ח - 498,360 ש"ח 19,961 ש"ח - 41,530 ש"ח 35%
498,361 ש"ח - 641,880 ש"ח 41,531 ש"ח - 53,490 ש"ח 47%
641,881 ש"ח ומעלה 53,490 ש"ח ומעלה 50%
הערת עריכה
הזכאות בגיל 60 היא על כל שנת המס לפי סעיף 121 (ב) לפקודה ובאישור במייל מרשות המסים מיום 5.6.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:44, 6 ביוני 2016 (IDT)

דוגמה לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית בשנת 2018

 • הכנסתו החודשית החייבת במס (מיגיעה אישית) של אדם בשנת 2018 היא 9,500 ש"ח בחודש. כיצד יחושב סכום המס שעליו לשלם?
  • על הכנסה עד 6,240 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 624 ש"ח (6,240 X‏ 10%).
  • על יתרת ההכנסה בין 6,241 ש"ח ל-8,950 ש"ח (סה"כ 2,710 ש"ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 379.40 ש"ח (2,710 X‏ 14%).
  • על יתרת ההכנסה בין 8,951 ש"ח ל-9,500 ש"ח (סה"כ 550 ש"ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר 110 ש"ח (550 X‏ 20%).
 • סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו כתוצאה מיגיעה אישית לשנת 2018 הוא 1,113.40 ש"ח לחודש.

דוגמה לחישוב מס הכנסה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית בשנת 2018

 • הכנסתו החודשית החייבת במס (שלא מיגיעה אישית) של אדם בן 45 בשנת 2018 היא 10,000 ש"ח בחודש. כיצד יחושב סכום המס שעליו לשלם?
  • עד 10,000 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 31%, כלומר 3,100 ש"ח (10,000 X‏ 31%).
  • לכן סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו שאינה תוצאה של יגיעה אישית לשנת 2018 הוא 3,100 ש"ח לחודש.
 • הכנסתה החודשית החייבת במס (שלא מיגיעה אישית) של אישה בת 61 בשנת 2018, אף היא 10,000 ש"ח.
  • בשל גילה (מעל 60 שנה) יחושבו מדרגות המס עבור הכנסתה על-פי אותן מדרגות מס המחושבות בהכנסה מיגיעה אישית.
  • על הכנסה עד 6,240 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 624 ש"ח (6,240 X‏ 10%).
  • על יתרת ההכנסה בין 6,241 ש"ח ל-8,950 ש"ח (סה"כ 2,710 ש"ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 379.40 ש"ח (2,710 X‏ 14%).
  • על יתרת ההכנסה בין 8,951 ש"ח ל-10,000 ש"ח (סה"כ 1,050 ש"ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר 210 ש"ח (1,050 X‏ 20%).
  • סכום המס הכולל שעליה לשלם עבור הכנסתה שאינה תוצאה של יגיעה אישית לשנת 2018 הוא 1,213.40 ש"ח.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים