מדרגות מס הכנסה מתעדכנות מדי שנה ולפיהן נקבע מס הכנסה בהתאם לגודל ההכנסה ולנתונים נוספים
מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית ולא חודשית

בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות: ככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר.

 • ההכנסה החייבת במס (הכנסתו של אדם אחרי ניכויים, קיזוזים ופטורים שמגיעים לו) מחולקת לשכבות, כאשר על כל שכבה מוטל מס בשיעור שונה. שכבות אלו הן מדרגות המס. שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים משנה לשנה.
 • השיטה של מדרגות מס נועדה להגדיל את שיעור המס שאנשים נדרשים לשלם ככל שהכנסתם גדולה יותר, תוך הקפדה על כך שככל שאדם מרוויח יותר בברוטו הוא גם ירוויח יותר בנטו.
 • יש הבחנה בין הכנסה שנוצרת מיגיעה אישית (עבודתו של האדם) לבין הכנסה שנוצרת ממקור אחר שאינו יגיעה אישית (למשל: דמי שכירות דירה). לכל אחד מסוגי ההכנסה נקבעו מדרגות מס ושיעורי מס שונים (ראו בטבלאות בהמשך).
דוגמה
דוגמאות להכנסה מיגיעה אישית:
 • משכורת.
 • הכנסה מעסק.
 • קצבת פנסיה (כולל קצבת פנסיית נכות).
 • מענק פרישה.
 • דמי שכירות מהשכרת נכס ששימש למשכיר להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד, במשך 10 שנים לפחות לפני תחילת השכרתו.
לרשימה המלאה ראו הכנסה מיגיעה אישית

שיעורי מדרגות המס לשנת 2024

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 84,120 ₪ עד 7,010 ₪ 10%
84,121- 120,720 ₪ 7,011- 10,060 ₪ 14%
120,721- 193,800 ₪ 10,061- 16,150 ₪ 20%
193,801- 269,280 ₪ 16,151- 22,440 ₪ 31%
269,281- 560,280 ₪ 22,441- 46,690 ₪ 35%
560,281- 721,560 ₪ 46,691- 60,130 ₪ 47%
721,561 ₪ ומעלה 60,131 ₪ ומעלה 50% *
* לפי סעיף 121ב לפקודה מי שהכנסתם השנתית עלתה על 721,560 ₪ (60,130 ₪ לחודש) חייבים גם במס של 3% בנוסף למדרגת המס הרגילה (47%). לכן שיעור המס במדרגה הנוספת יהיה 50%.


 • מדרגות המס מחושבות על בסיס הכנסה שנתית בלבד.
  • הסכומים בעמודה "הכנסה חודשית" הם בהנחה שההכנסה החודשית זהה בכל חודשי השנה.
  • ייתכנו הבדלים של מספר שקלים בין החישוב על בסיס השכר החודשי והשכר השנתי בשל עיגול הסכומים.
  • עבור שכיר - ההכנסה החייבת במס היא ההכנסה ברוטו במלואה.
  • עבור עצמאי - ההכנסה החייבת במס היא סך ההכנסות שלו פחות ההוצאות המותרות בניכוי ופחות ניכויים, קיזוזים ופטורים שמגיעים לו.

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 • למי שטרם מלאו להם 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 269,280 ₪ עד 22,440 ₪ 31%
269,281- 560,280 ₪ 22,441- 46,690 ₪ 35%
560,281- 721,560 ₪ 46,691- 60,130 ₪ 47%
721,561 ₪ ומעלה 60,131 ₪ ומעלה 50%

דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית

דוגמה
עובדת שהכנסתה (מיגיעה אישית) החייבת במס בשנת 2024 היא 5,700 ₪ בחודש.
 • על הכנסה עד 7,010 ₪ חלה המדרגה הראשונה בשיעור 10%, לכן סכום המס על כל הכנסתה יהיה 570 ₪ בחודש (5,700 X‏ 10%) ו-6,840 ₪ לכל השנה.
 • העובדת זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי:
 • השווי של 2.75 נקודות זיכוי הוא 7,986 ₪ בשנה (נכון ל-2024).
 • היות שסכום נקודות הזיכוי גבוה מסכום המס המקורי שחושב על הכנסתה של העובדת, לא ינוכה משכרה מס הכנסה כלל.
דוגמה
עובד שהכנסתו (מיגיעה אישית) החייבת במס בשנת 2024 היא 15,000 ₪ בחודש.
 • על הכנסה עד 7,010 ₪ חלה המדרגה הראשונה בשיעור 10%, כלומר 701 ₪ בחודש (7,010 X‏ 10%).
 • על ההכנסה מ-7,011 ₪ עד 10,060 ₪ (סה"כ 3,049 ₪) חלה המדרגה השנייה בשיעור 14%, כלומר 426.86 ₪ (3,049 X‏ 14%).
 • על יתרת ההכנסה מ-10,061 עד 15,000 ₪ (סה"כ 4,939 ₪) חלה המדרגה השלישית בשיעור 20%, כלומר 987.80 ₪ (4,939 X‏ 20%).
 • סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו כתוצאה מיגיעה אישית בשנת 2024 הוא 2,115.66 ₪ לחודש.
 • מסכום זה יש להפחית זיכויים כגון: נקודות זיכוי, זיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני, זיכוי ממס לתושבים בישובים מסוימים וכיו"ב.
דוגמה
עובד בחלק מהשנה במשכורת חודשית של 20,000 ₪.
 • עובד שמשתכר 20,000 ₪ בחודש עובד רק ב-3 החודשים הראשונים של שנת 2024 (ינואר, פברואר ומרץ) ובהמשך השנה אין לו הכנסה.
 • השכר השנתי שלו הוא 60,000 ₪ - הכנסה שחלה עליה המדרגה הראשונה בשיעור 10%, כלומר 6,000 ₪.
 • מסכום המס השנתי יש להפחית לעובד את נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן וזיכוי על הפרשות לביטוח פנסיוני שבוצעו באותה שנה.
 • שווי נקודות הזיכוי לכל תושב ישראל (2.25 נקודות זיכוי) הוא 6,534 ₪ בשנה (נכון ל-2024). היות ששווי נקודות הזיכוי גבוה מסכום המס שעליו לשלם, סכומים אלה מתקזזים והוא לא חייב לשלם מס הכנסה כלל בשנה זו.
 • אם המעסיק של העובד מנכה ממשכורתו בחודשים ינואר-מרץ סכומי מס גבוהים יותר על בסיס ההנחה שהעובד ימשיך להשתכר 20,000 ₪ גם בחודשים הבאים, העובד זכאי להחזר מס הכנסה שאותו ניתן להגיש רק לאחר תום שנת המס (או שהעובד יבקש תיאום מס הכנסה במהלך שנת המס, שבמסגרתו יצהיר מהי הכנסתו השנתית הצפויה, ויגיש אותו למעסיק כדי שיזכה אותו על סכומי המס שניכה משכרו).

דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה שלא מיגיעה אישית

דוגמה
הכנסתו שלא מיגיעה אישית החייבת במס של גבר בן 45 בשנת 2024 היא 10,000 ₪ בחודש.
 • על 10,000 ₪ חלה המדרגה הראשונה בשיעור 31%, כלומר 3,100 ₪ (10,000 X‏ 31%).
 • לכן סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו שאינה תוצאה מיגיעה אישית הוא 3,100 ₪ לחודש.
 • מסכום זה ניתן להפחית זיכויים שונים שחלים על כל סוגי ההכנסות (למשל נקודות זיכוי מסוימות או זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה).
דוגמה
הכנסתה שלא מיגיעה אישית החייבת במס של אישה בת 61 בשנת 2024 היא 10,000 ₪ בחודש.
 • בגלל גילה (מעל 60) מדרגות המס עבור הכנסה זו מחושבות כמו מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית.
 • על הכנסה עד 7,010 ₪ חלה המדרגה הראשונה בשיעור 10%, כלומר 701 ₪ בחודש (7,010 X‏ 10%).
 • על יתרת ההכנסה מ-7,011 ₪ עד 10,000 ₪ (סה"כ 2,989 ₪) חלה המדרגה השנייה בשיעור 14%, כלומר 418.46 ₪ (2,989 X‏ 14%).
 • סכום המס הכולל שעליה לשלם עבור הכנסתה בשנת 2024 שאינה כתוצאה מיגיעה אישית הוא 1,119.46 ₪ לחודש.
 • מסכום זה ניתן להפחית זיכויים שונים שחלים על כל סוגי ההכנסות (למשל נקודות זיכוי מסוימות או זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה).

דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסות משני הסוגים יחד (מיגיעה אישית ושלא מיגיעה אישית)

 • כאשר לאדם יש הכנסות משני הסוגים, קודם יחושב המס עבור ההכנסה מיגיעה אישית על פי מדרגות המס שרלוונטיות להכנסה מסוג זה.
 • לאחר מכן יחושב המס על ההכנסה שלא מיגיעה אישית, לפי מדרגות המס שרלוונטיות להכנסה זו, כאשר מתייחסים אל ההכנסה הזו כמתווספת אל ההכנסה מיגיעה אישית.
דוגמה
עובד שיש לו הכנסה מעבודה (יגיעה אישית) בסך 10,000 ₪ ובנוסף הכנסה משכירות (לא מיגיעה אישית) בסך 5,000 ₪.
 • תחילה יחושב המס על הכנסה מעבודה בסך 10,000 ₪ לפי מדרגות המס שרלוונטיות להכנסה מיגיעה אישית.
 • על ההכנסה משכירות יחושב המס על פי מדרגות המס להכנסה שלא מיגיעה אישית, אחרי שנלקחה בחשבון ההכנסה מיגיעה אישית בסך 10,000 ₪. כלומר, ההכנסה משכירות תחויב במס כפי שמחייבים הכנסה שבין 10,001 ₪ ל-15,000 ₪.
 • המשמעות היא שמדרגת המס הראשונה שתחול על ההכנסה שלא מיגיעה אישית תהיה אחת מאלה (בהתאם לגובה ההכנסה מיגיעה אישית):
  • מדרגת המס הראשונה (10% למי שעברו את גיל 60, או 31% לכל השאר).
  • מדרגת המס השולי שאליו הגיעה ההכנסה מיגיעה אישית.
דוגמה
בן 50 שיש לו בשנת 2024 הכנסה חודשית של 5,700 ₪ מעבודה ובנוסף יש לו הכנסה של 3,000 ₪ בחודש משכירות (הכנסה כוללת של 8,700 ₪).
 • על הכנסה מיגיעה אישית עד 7,010 ₪ חלה המדרגה הראשונה בשיעור 10%, לכן סכום המס על כל ההכנסה מעבודה יהיה 570 ₪ בחודש (5,700 X‏ 10%).
 • מדרגת המס הראשונה על הכנסה שלא מיגיעה אישית היא 31%. היא תחושב אחרי שנלקחה בחשבון ההכנסה מעבודה (כלומר יתייחסו אליה כאל הכנסה החל מ-5,701 ₪ ועד 8,700 ₪). לכן המס שעליו לשלם עבור ההכנסה משכירות הוא 930 ₪ בחודש (3,000 X‏ 31%).
 • סכום המס הכולל על שתי ההכנסות הוא 1,500 ₪ בחודש (570 + 930).
 • מסכום המס הכולל יופחתו לו 2.25 נקודות זיכוי כתושב ישראל (544.5 ₪ לחודש, נכון ל-2024).
 • אם הוא זכאי לזיכויים נוספים (למשל על הפרשות לביטוח פנסיוני או נקודות זיכוי נוספות) גם הם יופחתו מסכום המס.
דוגמה
אישה מעל גיל 60 עם הכנסות בשנת 2024 כמו בדוגמה הקודמת.
 • על הכנסה מעבודה היא תשלם 570 ₪ בחודש (ראו הסבר בדוגמה הקודמת).
 • מגיל 60 מדרגת המס הראשונה על ההכנסה משכירות היא 10%. היא תחושב אחרי שנלקחה בחשבון ההכנסה מעבודה (כלומר יתייחסו אליה כאל הכנסה החל מ-5,701 ₪ ועד 8,700 ₪). לכן המס שעליה לשלם עבור ההכנסה משכירות יחושב באופן הבא:
  • עבור 1,309 ₪ הראשונים (החל מ-5,701 ₪ ועד 7,010 ₪) יש לשלם מס בשיעור 10% - סה"כ 130.9 ₪ (1,309 X‏ 10%).
  • על יתרת ההכנסה בין 7,011 ₪ ל-8,700 ₪ (1,689 ₪) תחול מדרגת המס השנייה בשיעור 14% - סה"כ 236.46 ₪ (1,689 X‏14%).
  • סכום המס הכולל על ההכנסה משכירות הוא 367.36 ₪ (לפי החישוב: 236.46 + 130.9).
 • סכום המס על שתי ההכנסות הוא 937.36 ₪ (לפי החישוב: 367.36 + 570).
 • מסכום המס יש להפחית לה 2.75 נקודות זיכוי (2.25 כתושבת ישראל ועוד חצי נקודת זיכוי כאישה) בסכום כולל של 665.5 ₪ לחודש (נכון ל-2024).
 • אם היא זכאית לזיכויים נוספים (למשל על הפרשות לביטוח פנסיוני או נקודות זיכוי נוספות) גם הם יופחתו מסכום המס.
דוגמה
אישה בת 55 שיש לה בשנת 2024 הכנסה חודשית של 25,000 ₪ מעבודה ו-3,000 ₪ משכירות.
 • חישוב המס הבסיסי על ההכנסה מעבודה:
 • על הכנסה עד 7,010 ₪ חלה המדרגה הראשונה בשיעור 10%, כלומר 701 ₪ בחודש (7,010 X‏ 10%).
  • על חלק ההכנסה שבין 7,011 ₪ ל-10,060 ₪ (סה"כ 3,049 ₪) חלה המדרגה השנייה בשיעור 14%, כלומר 426.86 ₪ (3,049 X‏ 14%).
  • על חלק ההכנסה שבין 10,061 ₪ ל-16,150 ₪ (סה"כ 6,089 ₪) חלה המדרגה השלישית בשיעור 20%, כלומר 1,217.80 ₪ (6,089 X‏ 20%).
  • על חלק ההכנסה שבין 16,151 ₪ ל-22,440 ₪ (סה"כ 6,289 ₪) חלה המדרגה הרביעית בשיעור 31%, כלומר 1,949.59 ₪ (6,289 X‏ 31%).
  • על יתרת ההכנסה בין 22,441 ₪ ל-25,000 ₪ (סה"כ 2,559 ₪) חלה המדרגה החמישית בשיעור 35%, כלומר 895.65 ₪ (2,559 X‏ 35%).
  • סכום המס הכולל על ההכנסה מעבודה יהיה 4,489.9 ₪ בחודש.
 • חישוב המס על ההכנסה משכירות:
  • אחרי שנלקחה בחשבון ההכנסה מעבודה בסך 25,000 ₪, ההכנסה הכוללת הגיעה למדרגת המס השנייה עבור הכנסות שלא מעבודה (שחלה על הכנסה שבין 22,441 ₪ ל-46,690 ₪).
  • לכן סכום המס על ההכנסה משכירות יחושב לפי מדרגת המס השנייה בשיעור 35% ויעמוד על 1,050 ₪ (לפי החישוב: 3,000 X‏ 35%).
 • סכום המס הכולל עבור שתי ההכנסות הוא 5,539.9 ₪ (לפי החישוב: 1,050 + 4,489.9).
 • מסכום המס יש להפחית 2.75 נקודות זיכוי בסכום כולל של 665.5 ₪ לחודש (נכון ל-2024).
 • אם היא זכאית לזיכויים נוספים גם הם יופחתו מסכום המס.
 • שימו לב: הדוגמאות התייחסו למקרה שההכנסה משכירות לא פטורה ממס. אם מדובר בשכירות למגורים, והמשכיר בחר באחד מהמסלולים האחרים (מסלול פטור ממס או מסלול של מס מופחת), יחולו שיעורי המס הרלוונטיים לאותו מסלול.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים