הקדמה:

מדרגות מס הכנסה מתעדכנות מדי שנה ולפיהן נקבע מס הכנסה בהתאם לגודל ההכנסה ולנתונים נוספים
מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית ולא חודשית

בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות: ככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר.

 • ההכנסה החייבת במס (הכנסתו של אדם אחרי ניכויים, קיזוזים ופטורים שמגיעים לו) מחולקת לשכבות, כאשר על כל שכבה מוטל מס בשיעור שונה. שכבות אלו הן מדרגות המס. שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים משנה לשנה.
 • השיטה של מדרגות מס נועדה להגדיל את שיעור המס שאנשים נדרשים לשלם ככל שהכנסתם גדולה יותר, תוך הקפדה על כך שככל שאדם מרוויח יותר בברוטו הוא גם ירוויח יותר בנטו.
 • יש הבחנה בין הכנסה שנוצרת מיגיעה אישית (עבודתו של האדם) לבין הכנסה שנוצרת ממקור אחר שאינו יגיעה אישית (למשל: דמי שכירות דירה). לכל אחד מסוגי ההכנסה נקבעו מדרגות מס ושיעורי מס שונים (ראו בטבלאות בהמשך).
דוגמה
דוגמאות להכנסה מיגיעה אישית:
 • משכורת.
 • הכנסה מעסק.
 • קצבת פנסיה (כולל קצבת פנסיית נכות).
 • מענק פרישה.
 • דמי שכירות מהשכרת נכס ששימש למשכיר להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד, במשך 10 שנים לפחות לפני תחילת השכרתו.
לרשימה המלאה ראו הכנסה מיגיעה אישית

שיעורי מדרגות המס לשנת 2022

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 77,400 ₪ עד 6,450 ₪ 10%
77,401- 110,880 ₪ 6,451- 9,240 ₪ 14%
110,881- 178,080 ₪ 9,241- 14,840 ₪ 20%
178,081- 247,440 ₪ 14,841- 20,620 ₪ 31%
247,441- 514,920 ₪ 20,621- 42,910 ₪ 35%
514,921- 663,240 ₪ 42,911- 55,270 ₪ 47%
663,241 ₪ ומעלה 55,271 ₪ ומעלה 50% *
* לפי סעיף 121ב לפקודה מי שהכנסתם השנתית עלתה על 663,240 ₪ (55,270 ₪ לחודש) חייבים גם במס של 3% בנוסף למדרגת המס הרגילה (47%). לכן שיעור המס במדרגה הנוספת יהיה 50%.


 • מדרגות המס מחושבות על בסיס הכנסה שנתית בלבד.
  • הסכומים בעמודה "הכנסה חודשית" הם בהנחה שההכנסה החודשית זהה בכל חודשי השנה.
  • ייתכנו הבדלים של מספר שקלים בין החישוב על בסיס השכר החודשי והשכר השנתי בשל עיגול הסכומים.

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 • למי שטרם מלאו להם 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 247,440 ₪ עד 20,620 ₪ 31%
247,441- 514,920 ₪ 20,621- 42,910 ₪ 35%
514,921- 663,240 ₪ 42,911- 55,270 ₪ 47%
663,241 ₪ ומעלה 55,271 ₪ ומעלה 50%
הערת עריכה
הזכאות בגיל 60 היא על כל שנת המס לפי סעיף 121 (ב) לפקודה ובאישור במייל מרשות המסים מיום 5.6.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:44, 6 ביוני 2016 (IDT)

דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית

דוגמה
הכנסתה (מיגיעה אישית) החייבת במס של עובדת בשנת 2022 היא 5,700 ₪ בחודש.
דוגמה
הכנסתו (מיגיעה אישית) החייבת במס של עובד בשנת 2022 הייתה 10,000 ₪ בחודש.
 • על הכנסה עד 6,450 ₪ חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 645 ₪ בחודש (6,450 X‏ 10%).
 • על ההכנסה מ-6,451 ₪ עד 9,240 ₪ (סה"כ 2,790 ₪) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 390.60 ₪ (2,790 X‏ 14%).
 • על יתרת ההכנסה מ-9,241 ₪ עד 10,000 ₪ (סה"כ 760 ₪) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר ‭152‬ ₪ (760 X‏ 20%).
 • סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו כתוצאה מיגיעה אישית בשנת הוא 1,187.60 ₪ לחודש.
 • מסכום זה יש להפחית זיכויים שונים, כגון: נקודות זיכוי, זיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני, זיכוי ממס לתושבים בישובים מסוימים וכיו"ב.


דוגמה
עובד בחלק מהשנה במשכורת חודשית של 10,000 ₪.
 • אם העובד מהדוגמה הקודמת עבד רק ב-3 החודשים הראשונים של שנת 2022 (ינואר, פברואר ומרץ) ובהמשך השנה לא הייתה לו הכנסה:
 • המשכורת השנתית שלו הייתה 30,000 ₪ (הכנסה שחלה עליה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 3,000 ₪).
 • מסכום המס השנתי יש להפחית לעובד את נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן וזיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני שבוצעו באותה שנה.
 • שווי נקודות הזיכוי לכל תושב ישראל (2.25 נקודות זיכוי) הוא 7,359 ₪ בשנה (נכון ל-2022). היות ששווי נקודות הזיכוי גבוה מסכום המס שעליו לשלם, סכומים אלה מתקזזים והוא לא חייב לשלם מס הכנסה כלל בשנה זו.
 • אם המעסיק של העובד ניכה ממשכורתו בחודשים ינואר-מרץ סכומי מס (1,187.60 ₪ בכל חודש בהתאם לדוגמה הקודמת) על בסיס ההנחה שהעובד ימשיך להשתכר 10,000 ₪ גם בחודשים הבאים, העובד זכאי להחזר מס הכנסה שאותו ניתן להגיש רק לאחר תום שנת המס (או שהעובד יבקש תיאום מס הכנסה במהלך שנת המס, שבמסגרתו יצהיר מהי הכנסתו השנתית הצפויה, ויגיש אותו למעסיק כדי שיזכה אותו על סכומי המס שניכה משכרו).


דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית בשנת 2022

דוגמה
הכנסתו (שלא מיגיעה אישית) החייבת במס של גבר בן 45 בשנת 2022 הייתה 10,000 ₪ בחודש.
 • על 10,000 ₪ חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 31%, כלומר 3,100 ₪ (10,000 X‏ 31%).
 • לכן סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו שאינה תוצאה של יגיעה אישית הוא 3,100 ₪ לחודש.
 • מסכום זה ניתן להפחית זיכויים שונים (אם הם חלים על הכנסה שלא מיגיעה אישית) כגון: נקודות זיכוי ממס הכנסה.
דוגמה
הכנסתה (שלא מיגיעה אישית) החייבת במס של אישה בת 61 בשנת 2022 הייתה אף היא 10,000 ₪ בחודש.
 • בשל גילה (מעל 60 שנה) חושבו מדרגות המס עבור הכנסתה על-פי אותן מדרגות מס המחושבות בהכנסה מיגיעה אישית.
 • על הכנסה עד 6,450 ₪ חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 645 ₪ בחודש (6,450 X‏ 10%).
 • על ההכנסה מ-6,451 ₪ עד 9,240 ₪ (סה"כ 2,790 ₪) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 390.60 ₪ (2,790 X‏ 14%).
 • על יתרת ההכנסה מ-9,241 ₪ עד 10,000 ₪ (סה"כ 760 ₪) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר ‭152‬ ₪ (760 X‏ 20%).
 • סכום המס הכולל שעליה לשלם עבור הכנסתה בשנת 2022 שאינה תוצאה של יגיעה אישית הוא 1,187.60 ₪ לחודש.
 • מסכום זה ניתן להפחית זיכויים שונים (אם הם חלים על הכנסה שלא מיגיעה אישית) כגון: נקודות זיכוי ממס הכנסה.גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים