אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

שאלות לבירור

שאלות לביטוח לאומי

עדיין לא נשלחו

 1. האם תהליך שריפת גופה משולם ע"י ביטוח לאומי?
 2. האם ביטוח לאומי מממן קבורה אזרחית בצורה כלשהי אם בישוב של הנפטר אין קבורה אזרחית?
  1. בסוף מרץ פורסם שהם לוקחים אחריות על הסעת הגופה. אבל מה עם הקבורה?
 3. בדף https://www.btl.gov.il/benefits/dmaykvura/Pages/havaaLekvura.asp באתר ביטוח לאומי:
  1. כתוב: "האפשרות להבאה לקבורה ביישוב המגורים הקודם אינה קיימת למי ששהו בבית אבות או במחלקות סיעודיות בבתי אבות". -- אני מניח שרק אם הם שינו את כתובת המגורים שלהם לכתובת בית האבות
  2. כתוב: "מי שנפטר בבית חולים זכאי להיקבר במקום מגוריו, כפי שרשום במרשם האוכלוסין. ואולם אם אין במקום מגוריו בית עלמין לפי השקפתו (קבורה אזרחית, מוסלמית, נוצרית וכו'), הוא יהיה זכאי להיקבר ביישוב שבו נמצא בית החולים". -- מה קורה אם אין קבורה כרצוני (אזרחית) גם בישוב של הנפטר וגם של בית החולים? שאלה בעיקר לקבורה אזרחית ובני מיעוטים
  3. כתוב: "מי שנפטר שלא בבית חולים, זכאית משפחתו לבחור בין הבאת הנפטר לקבורה במקום מגוריו כפי שרשום במרשם האוכלוסין, לבין הבאתו לקבורה במקום פטירתו". -- האם זה נכון לתאונות דרכים, נפגעי איבה וכו' שמותם אובחן בשטח?
 4. אם יש בית קברות בישוב כלשהו שמוכן לקלוט את הנפטר, האם ביטוח לאומי מממן את דמי הקבורה? נכון בעיקר לקבורה אזרחית אבל לא רק.
 5. קבורת לא יהודים
  1. במחשבון של ביטוח לאומי לא מוזכרים דרוזים. האם לצורך קבורה הם מוסלמים?
  2. האם דמי קבורה ללא יהודי הם לפי דת הנפטר או לפי מנהג הקבורה ואז לכאורה קבורה אזרחית מצדיקה דמי קבורה
  3. מה הסכום של דמי קבורה ללא יהודי שאין לו בית קברות בהסדר? האם זה סכום המקסימום כמו שרשום פה (https://www.btl.gov.il/benefits/dmaykvura/Pages/kvuraBjul.aspx )?
  4. כתוב פה (https://www.btl.gov.il/benefits/dmaykvura/Pages/loyehudi.aspx) שהתשלום לקבורה לא יהודית בתנאי ש"אין בתחום הרשות המוניציפלית שלהם חברה הרשאית לעסוק בקבורת נפטרים," האם הכוונה שאין חברה בהסדר עם ביטוח לאומי? שאלה קריטית לתושבי מזרח ירושלים.
  5. מה קורה עם תושב מזרח ירושלים שנקבר בשטחי A, B או C?
  6. האם בדפים כמו זה (https://www.btl.gov.il/benefits/dmaykvura/Pages/bliTashlum.aspx) החובות רלוונטיים גם לחברות קבורה לא יהודיות למרות השימוש השימוש במושג חברה קדישא?
 6. אחסון גופה בקירור
  1. נניח שבבית חולים נהריה אין אפשרות לאחסון גופת תושב מעלות בקירור. לפי מה שכתוב פה (https://www.btl.gov.il/benefits/dmaykvura/Pages/bliTashlum.aspx) ניתן להבין שהעברת הגופה ממקום הפטירה לאחסון בחברה קדישא עולה כסף. זה הוגן?
  2. באתר ביטוח לאומי אין התייחסות למגבלת אחסון בבית חולים. בחוזר משרד הבריאות (www.health.gov.il/download/ng/3_2_3.pdf) דווקא יש התייחסות רק ל-48 שעות
  3. מה האסמכתא לעלות אחסון של 365 ש"ח ליום?

נשלחו ומחכים לתשובה

שאלות בנושא קבורה

עדיין לא נשלחו

 1. האם חובה על חברה קדישא לעדכן את המשפחה לגבי רכישה מראש של חלקת קבר? יש גישת אינטרנט?
 2. האם יש תעריף לקבורת מכפלה כאשר לא נרכשה מראש? זה בעצם יותר זול לביטוח לאומי מאשר קבר חדש...

נשלחו ומחכים לתשובה

רשימת ערכים שצריך להוסיף בנושא מוות

רשימת ערכים שצריך להוסיף בנושא קבורה

מושגים

 • חדש:צורות הקבורה היהודית
 • חדש:קבורה אזרחית - ראו [1] - צריך להדגיש שמבחינת ביטוח לאומי זו קבורה סטנדרטית
 • חדש:שריפת גופה - חשוב ולו כדי להגיד שזה חוקי, כולל פסק הדין שאסר על משפחה לשנות את החלטת הנפטר
 • תרומת גופה למדע - שוחרר

זכויות והליכים

 • חדש:רכישת חלקת קבר בחיים
 • חדש:בחירת מקום הקבורה לנפטר - יש מחשבון מרשים של ביטוח לאומי בנושא שאיריס רוצה לקדם
 • חדש:שמירת גופת הנפטר בקירור לפני קבורה - צריך לסיים נקי + הערת עריכה משולשת
 • חדש:הובלת הנפטר לקבורה - צריך לסיים נקי
 • עדיפות לשחרור מיידי!!! חדש:תשלום דמי קבורה לנפטר לא יהודי - ראו גם הדף בביטוח לאומי
 • חדש:העברת גופת הנפטר לקבורה בחו"ל - אני מניח שיש רגולציה ובהמשך הערך יהיה בעדיפות לתרגום לאנגלית
 • חדש:העברת גופת תושב ישראל שנפטר בחו"ל לקבורה בישראל
 • חדש:העברת גופת אזרח זר (לא תושב ישראל) שנפטר בחו"ל לקבורה בישראל - זה בטח קיים ליהודים. מה התנאים והאם יש בכלל אפשרות גם ללא יהודים?