נתיחה לאחר המוות מתבצעת כדי לברר את סיבת מותו של אדם במוסד רפואי בנסיבות מסויימות, וכן כאשר יש חשד למוות לא טבעי ולמוות שקשור בעבירה, רשלנות או הזנחה
ככלל אין לנתח גופה מבלי להודיע על כך למשפחה, שרשאית בחלק מהמקרים להתנגד לביצוע הנתיחה
במקרים של חשש לבריאות הציבור, או במקרים של אירוע רב-נפגעים (כגון מלחמה), ניתן לנתח גופה גם ללא אישור המשפחה


אזהרה
שימו לב
ערך זה עוסק בנתיחה שלאחר המוות לצורך קביעת סיבת המוות בנסיבות מסויימות. למידע על ניתוחי גופות במצבים אחרים ראו בפורטל השתלות איברים ובערך תרומת גופה למדע

נתיחה לאחר המוות מתבצעת כדי לברר את סיבת מותו של אדם במוסד רפואי בנסיבות מסויימות, וכן כאשר יש חשד למוות לא טבעי או למוות שקשור בעבירה, רשלנות או הזנחה.

 • בית משפט שלום, משטרת ישראל, רופא מחוזי של משרד הבריאות או מנכ"ל משרד הבריאות רשאים להורות בחלק מהמקרים על ביצוע הנתיחה.
 • ההליך וזכויותיהם של בני המשפחה בנושא נקבעים בהתאם למקרים השונים.
 • למידע מפורט על זכאותם של בני המשפחה להתנגד להליך, ראו התנגדות בני משפחה לנתיחה שלאחר המוות.

נתיחה שלאחר המוות לאדם שנפטר במוסד רפואי

 • במקרה שאדם נפטר במוסד רפואי באחת מהנסיבות הבאות, נדרשת נתיחה שלאחר המוות:
  • פטירה בתוך 24 שעות מהשעה שהאדם התקבל לאשפוז, לא כולל פטירה כתוצאה ממחלה ממושכת, ניוונית או כרונית.
  • פטירה שאירעה כתוצאה ממתן תרופה או עירוי כלשהו (עירוי דם או מוצריו או עירוי אחר).
  • פטירה תוך כדי ניתוח או פעולה פולשנית אחרת, או בתוך 7 ימים מיום ביצועם.
  • פטירה לאחר ניתוח או פעולה פולשנית אחרת, אם המטופל לא התאושש מהם לפני פטירתו.
  • פטירה של אישה במהלך היריון או לידה, פטירה של אישה בתוך 42 יום ממועד הלידה, וכן פטירה של אישה בתוך שנה ממועד הלידה - אם סיבת הפטירה קשורה להיריון או ללידה.
  • פטירה כתוצאה ממעשה התאבדות.
  • פטירה שמנהל המוסד הרפואי או מנהל קופת החולים החליט למנות לגביה ועדת בדיקה בהתאם להוראות חוק זכויות החולה.
 • מנהל המחלקה או נציגו יסביר לאחד מבני המשפחה של הנפטר כי יש לבצע נתיחה שלאחר המוות.
 • במקרה שבן המשפחה אינו מסכים כי תבוצע הנתיחה, עליו לחתום על טופס סירוב. אם אינו מסכים לחתום על טופס הסירוב, מנהל המחלקה או נציגו ימלא את הפרטים בטופס ויציין על גביו כי בן המשפחה מסרב לחתום.

נתיחה שלאחר המוות בהוראת המשטרה או רופא מחוזי של משרד הבריאות

 • המשטרה ורופא מחוזי של משרד הבריאות יכולים להורות על ביצוע נתיחה שלאחר המוות כדי לברר את סיבת המוות, בתנאי שיקבלו את הסכמת המשפחה ואישור מינהלי-רפואי לביצוע הנתיחה (ראו פרטים לגבי האישור בהמשך).
 • לפרטים נוספים על זכאותם של בני משפחה להתנגד לביצוע הנתיחה במקרה זה, ראו בערך התנגדות בני משפחה לנתיחה שלאחר המוות.
 • אם אדם לא הותיר אחריו בני משפחה, לא ניתן לבצע נתיחה שלאחר המוות, אלא אם הסכים לכך בעודו בחיים.

נתיחה שלאחר המוות בהוראת בית משפט

 • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, קצין משטרה, רופא, וכן בן זוגו של הנפטר, הוריו, הורי הוריו, ילדיו, אחיו ואחיותיו, רשאי לבקש משופט של בית משפט השלום שבתחום שיפוטו אירע מוות או נמצאה גופת אדם לחקור את סיבת המוות, במקרים הבאים:
  • יש יסוד סביר לחשש שסיבת המוות אינה טבעית או שהמוות נגרם בעבירה
  • כאשר אדם נפטר בהיותו נתון במעצר או במאסר
  • כאשר אדם נפטר בהיותו מאושפז במוסד למתמודדי נפש או במוסד סגור לילדים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית
 • בית משפט השלום שהתבקש לחקור את סיבת המוות רשאי להורות על הנתיחה, אם יש לדעתו יסוד סביר לחשש שהמוות נגרם בעבירה, ברשלנות או בהזנחה.
 • יש להודיע לאחד מבני המשפחה על הכוונה לבצע נתיחה שלאחר המוות.
 • לא נדרש אישור מהמשפחה, והיא לא רשאית למנוע את הנתיחה, אך החוק מחייב לשמוע את עמדת בן המשפחה לפני קבלת ההחלטה על הנתיחה.
 • בנוסף לנתיחת הגופה, יכול בית המשפט להורות על דחיית הקבורה עד לאחר הנתיחה, ואף לפתוח קבר ולהוציא ממנו גופה כדי לבצע נתיחה שלאחר המוות.
 • למידע נוסף ראו פתיחת קבר לצורך נתיחה שלאחר המוות.

נתיחה שלאחר המוות באירוע רב-נפגעים

 • באירוע עם מספר רב של נפגעים (עקב מלחמה, פיגוע המוני, תאונה או אסון), ניתן לבצע נתיחה שלאחר המוות ללא צורך באישור בני המשפחה.
 • כמו כן, התנגדות שהביע אדם בעודו בחייו לניתוח גופתו לאחר מותו אינה רלוונטית במקרים אלה.
 • במקרה כזה נדרש רק אישור מינהלי-רפואי (ראו פרטים בהמשך).

נתיחה שלאחר המוות בשל סכנה לבריאות הציבור

 • מנכ"ל משרד הבריאות יכול להורות על נתיחה שלאחר המוות, אם יש סכנה מוחשית ומיידית לבריאות הציבור והתעורר צורך דחוף ומיוחד בנתיחה זו כדי למנוע את הסכנה.
 • במקרה זה ההוראה של מנכ"ל משרד הבריאות היא הקובעת - אין צורך באישור בני המשפחה, וכן התנגדות שהביע אדם בעודו בחייו לניתוח גופתו לאחר מותו לא תהיה תקפה.
 • מצב זה ייתכן, בין היתר, במקרים הבאים:
  • כאשר אדם נפטר ממחלה שעלולה לפגוע בכלל האוכלוסייה או בחלק ממנה.
  • כאשר אדם נפטר ממחלה שאינה מוכרת בישראל.
  • כאשר אדם נפטר ממחלה בלתי מזוהה.
  • כאשר הגיעה לישראל גופה שלא על פי התקנות.
  • כאשר הגיעה לישראל גופה ללא מסמכים רפואיים מקובלים.

קבלת אישור מינהלי-רפואי

 • רופא רשאי לבצע נתיחה שלאחר המוות לצורך קביעת סיבת המוות אם הוצגה לו תעודה בחתימתם של 3 רופאים המאשרים את סיבת הנתיחה.
 • אם אדם נפטר בבית חולים, נדרשת חתימתם של הרופא האחרון שטיפל בו לפני מותו, מנהל המחלקה שבה האדם נפטר או ממלא מקומו, ומנהל בית החולים או ממלא מקומו.
 • אם אדם נפטר מחוץ לבית החולים, נדרשת חתימתם של הרופא האחרון שטיפל בו לפני מותו (ואם אין בנמצא - כל רופא אחר), רופא נוסף של משרד הבריאות, ומנהל בית חולים או מנהל המכון לרפואה משפטית או ממלא מקומו.
 • אם מדובר בחייל, אחד משלושת הרופאים יכול להיות קצין רפואה ראשי של צה"ל או רופא אחר שהוסמך על ידו לפחות בדרגת סא"ל.

מועד ביצוע הנתיחה

 • אין לבצע נתיחה שלאחר המוות לפני תום 5 שעות מרגע מתן הודעת הפטירה לאחד מבני המשפחה.
 • ימי שבת וחגים לא יבואו במניין 5 השעות.

מי רשאי להיות נוכח בנתיחה שלאחר המוות

 • נוכחות מומחה מטעם החשוד במעשה הפלילי אפשרית אם ניתנה החלטת בית משפט המאשרת זאת. הדבר ייעשה בהתאם לכללים שנקבעו בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ובהתאם לנהלי משטרת ישראל.
 • נוכחות מומחה מטעם משפחת הנפטר אפשרית אם ניתנה החלטת בית משפט המאשרת זאת. הדבר ייעשה בהתאם לכללים שנקבעו בנהלי משטרת ישראל.
 • על החלטת בית המשפט בדבר נוכחות מומחה מטעם החשוד או מטעם המשפחה לא ניתן לערער, והדרך לתקוף את ההחלטה היא באמצעות עתירה לבג"ץ.

חשוב לדעת

 • במקרים של מוות לא-טבעי או חשש למוות לא-טבעי, לא ניתן לקבל רישיון קבורה כל עוד המשטרה אינה מסכימה לכך.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים