אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן
  • חדש:קצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות)
  • חדש:חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה
  • חדש:חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה לנפגע תאונת עבודה
  • חדש:חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה לנפגע פעולת איבה


שאריות להמשך

מי שמקבל פנסיית נכות מקרן הפנסיה נחשב למבוטח פעיל בקרן, ולכן במקרה פטירה שאיריו יקבלו פנסיית שאירי מבוטח פעיל. עם זאת, יש לשים לב כי מי שזכאי לקבל פנסיית נכות מהקרן נחשב למבוטח פעיל באופן יחסי לדרגת נכותו. כך שמי שזכאי לפנסיית נכות מלאה, שאיריו יהיו זכאים לפנסיית שאירים מלאה, ומי שזכאי לפנסיית נכות חלקית, נדרש להמשיך להפקיד דמי גמולים לקרן בשל בחלק בגינו אינו מקבל פנסיית נכות, על מנת ששאיריו יהיו זכאים לפנסיה מלאה.