שמירת זכויות פנסיוניות במהלך הפסקת עבודה (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הפסקת ההפרשות השוטפות לקרן הפנסיה או לביטוח מנהלים עלולה לפגוע בזכויות הפנסיוניות של המבוטח, ובמיוחד בכיסוי הביטוחי
מבוטח יכול לשמור על הזכויות שצבר, גם אם הופסקה עבודתו והופסקו ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני, וזאת באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני
הערת עריכה
רלוונטי רק לפנסיה. לא ברור מה קורה בביטוח מנהלים. האם ניתן להבטיח רצף זכווית באותו אופן? לגבי קופ גמל זה לא רלוונטי כי ממילא אין לה רכיב ביטוחי.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 24.12.2014, 15:08 (IST)
הערת עריכה
לאחר שחרור, יש לקשר אליו מתוך הערכים הבסיסיים של חובת עריכת ביטוח פנסיוני (עובד חדש שהיה מבוטח, כדאי שיידע שעד לתחילת ההפרשות חשוב שישמור על הרציפות)
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 24.12.2014, 15:29 (IST)

הפסקת הפרשות לביטוח הפנסיוני בעת הפסקת עבודה עשויה להביא לפגיעה בזכויות הביטוחיות שנצברו (כמו צבירת וותק) ואף לאובדן מוחלט של זכויות מסוימות (כמו כיסוי ביטוחי - אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות).

 • כל מבוטח בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, שההפרשות עבורו הופסקו (בשל הפסקת עבודה או מסיבה אחרת), זכאי לחמישה חודשים של ביטוח לאבדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות, כפי שהיו קיימים בעת עבודתו במקום העבודה הקודם.
 • בתום חמישה חודשים ממועד ההפקדה האחרון לביטוח הפנסיוני נפסק באופן מיידי הביטוח למקרה אבדן כושר עבודה וביטוח השאירים.
 • כמו כן תקופת האכשרה (הוותק) שצבר העובד בקרן הפנסיה תיפסק. (תקופת אכשרה, הינה תקופה בת 60 חודשים שבה העמית אינו מבוטח בגין מחלה שקדמה להצטרפותו לקרן הפנסיה). במקרה כזה אם בעתיד (למשל עם התחלת עבודה חדשה) יבקש העובד להצטרף מחדש לקרן הפנסיה, הוא יידרש למלא הצהרת בריאות חדשה, ומאותו רגע תתחיל תקופת אכשרה חדשה, כלומר יהיה עליו להמתין חמש שנים בטרם יכלול הביטוח הפנסיוני גם כיסוי ביטוחי למחלות קיימות.
דוגמה
 • עובד סיים לעבוד במקום עבודה מסוים בתאריך 31.01.2014.
 • ההפרשות האחרונות שבוצעו לקרן הפנסיה באמצעות מקום העבודה היו בחודש פברואר (עבור משכורת ינואר).
 • העובד החל לעבוד במקום עבודה חדש ב-01.05.2014.
 • מכיוון שכבר היה לו ביטוח פנסיוני קודם, חייב המעסיק החדש לבצע עבורו הפרשיות לפנסיה עבור כל תקופת עבודתו החל מיומו הראשון לעבודה, כאשר התשלום הראשון נעשה כעבור שלושה חודשי עבודה רטרואקטיבית מיום העבודה הראשון.
 • ההפקדה החודשית הראשונה של המעסיק החדש תהיה איפוא בחודש אוגוסט 2014 (עבור חודשים מאי, יוני ויולי).
 • במקרה כזה מאבד העובד את זכויות הוותק שלו, מכיוון שבין ההפקדה האחרונה במקום העבודה הקודם וההפקדה הראשונה במקום העבודה החדש עברו יותר מחמישה חודשים, ועל כן העובד יצטרך להתחיל לצבור מחדש וותק לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות, וייתכן שיצטרך למלא מחדש הצהרת בריאות ולעבור הליך חיתום.
 • עובד שעבודתו הופסקה יכול להפקיד מדי חודש סכומים לקרן הפנסיה על מנת לשמור על הזכויות שנצברו, ובמקרים מסויימים יכול העובד להמשיך ולצבור זכויות נוספות באמצעות הפקדות עצמאיות לקרן.
 • האפשרויות העומדות בפני המבוטח הן:
  1. לבצע הסדר ריסק (תשלומים נמוכים לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים לתקופה מוגבלת על מנת להקפיא את המצב הקיים ולהבטיח כיוסי ביטוחי לתקופה זו);
  2. להפריש לביטוח הפנסיוני באופן עצמאי.

שמירה על רציפות הזכויות הקיימות באמצעות הסדר ריסק

 • עובדים שנמצאים בתקופה של בין עבודות יכולים לבצע הסדר ריסק, וכך לשמור על הכיסויים הביטוחים שצברו בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים, שהיו להם בעת עבודתם הקודמת, וזאת באותו שיעור שהיה להם בתקופת העבודה.
 • תשלום הריסק הוא תשלום של סכום נמוך, השומר על רציפות הזכויות שהיו קיימות בעת הפסקת העבודה.
 • כל עוד ממשיך העובד לשלם את הריסק, הכיסוי הביטוחי (הן עבור אובדן כושר עבודה והן עבור ביטוח שאירים במקרה של מוות) שהיה תקף בעת הפסקת עבודתו ממשיך לחול. אם אירע לעמית במהלך תקופת הסדר הריסק אירוע מזכה (אובדן כושר עבודה או מוות חלילה), יהיו העמית או שאיריו זכאים לפנסיית הנכות או לפנסיית השאירים, לה היו זכאים אילו האירוע היה קורה בחודש האחרון שבו הופקדו בקרן דמי גמולים מלאים (לפני הסדר הריסק).
 • לאחר שיחדש העובד את ההפקדות החודשיות (באמצעות מקום עבודה חדש או באמצעות הפקדות עצמאיות) תימשך צבירת הוותק בדיוק מהמקום שבו הופסקה לאחר ההפקדה האחרונה, והביטוח הפנסיוני (על כל חלקיו) יימשך באותם תנאים שהיו לפני הפסקת התשלומים השוטפים.
 • בקרנות הפנסיה ניתן לשלם את הריסק גם מתוך הסכומים שנצברו בחיסכון הפנסיוני.
 • במהלך תקופת הריסק לא נצברות זכויות נוספות (גם לא וותק).
 • משך התקופה שבמהלכה ניתן לשלם תשלומי ריסק מוגבל.
 • למידע נוסף ראו הסדר ריסק בביטוח פנסיוני.

צבירת זכויות נוספות באמצעות הפקדות חודשיות שוטפות באופן עצמאי

 • עובדים רשאים להמשיך להפקיד מדי חודש באופן עצמאי כספים לביטוח הפנסיוני.
 • המשך הפקדה באופן עצמאי מגדיל את החיסכון הפנסיוני וגם שומר על רציפות הזכויות (הוותק של המבוטח ממשיך לגדול, והוא ממשיך לצבור תקופת אכשרה לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות).
הערת עריכה
לוודא: האם במקרה כזה הכיסוי הביטוחי לא קטן? הרי הכיסוי הוא פונקציה של המשכורת - כלומר לגובה ההפקדות. במקרה של ריסק נשמרת הזכות כפי שהיתה בעת הפסקת ההפקדות. ואילו במקרה של הפקדה עצמאית האם הכיסוי לא מתיחס לגובה ההפקדה? כי אם ההפקדה כעצמאי היא קטנה יותר מההפקה כשכיר?,
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 03.11.2014, 15:03 (IST)
 • יש לבדוק מול חברת הביטוח או קרן הפנסיה את התנאים להפקדה עצמאית ואת המגבלות שחלות עליה (מבחינת גובה הסכום שניתן להפריש והיקף הכיסוי הביטוחי).
 • ייתכן שבהפקדה עצמאית יידרש העובד למלא הצהרת בריאות או לבצע הליך חיתום.
 • למידע נוסף ראו הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוטח בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, אשר מסיבה כלשהי הופסקו התשלומים החודשיים השוטפים שלו לקרן הפנסיה, למשל:
  • עובד שפוטר
  • עובד שהתפטר
  • עובדת בחופשת לידה, הנמשכת מעבר לתקופה שבה חייב המעסיק להמשיך לבצע הפרשות לקרן הפנסיה שלה
  • עובד הנמצא בחופשה ללא תשלום
  • עובד הנמצא בשביתה
  • מובטל
 • עובד, שנקבעה לו נכות זמנית, והיה זכאי לפנסיית נכות, ותקופת הנכות והזכאות לפנסיית הנכות הסתיימה.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות את קרן הפנסיה או לחברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים, על מנת להסדיר את התשלומים.

שלבי ההליך

חשוב לדעת

 • יש לבצע את ההפקדות העצמאיות או את תשלומי הריסק בהקדם, ובכל מקרה לפני שחלפו חמישה חודשים מרגע הפסקת התשלומים השוטפים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.