אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

חוקר ילדים הנו עובד סוציאלי המוסמך לחקור קטינים נפגעי עבירה מתחת לגיל 14 וקטינים נפגעי עבירה מעל גיל 14 הסובלים ממוגבלות שכלית או נפשית
קטין נפגע עבירה שטרם מלאו לו 14 ייחקר על-ידי חוקר ילדים בלבד
אסור לשוטר לחקור קטין מתחת לגיל 14 או קטין מעל גיל 14 הסובל ממוגבלות שכלית או נפשית


  • חוקר ילדים הנו עובד סוציאלי אשר הוכשר והוסמך לחקור קטינים נפגעי עבירה.
  • קטינים נפגעי עבירה שטרם מלאו להם 14 וקטינים נפגעי עבירה שמלאו להם 14 הסובלים ממוגבלות שכלית או נפשית ייחקרו ע"י חוקר ילדים, במרכז ההגנה או במשרד חקירות הילדים.
  • לצורך הגשת תלונה אין צורך לגשת עם קטין שטרם מלאו לו 14 לתחנת המשטרה לצורך הגשת התלונה.
  • רצוי לגשת למרכז ההגנה, או לחלופין, לגשת לתחנת המשטרה לצורך הגשת התלונה בלי הקטין, ולהמתין כי יוזמן לחקירה ע"י חוקר הילדים.
  • לחוקר הילדים הסמכות לאפשר או לאסור את זימון הקטין להעיד בבית המשפט:
    • במקרה שחוקר הילדים אסר את עדות הקטין, יעיד חוקר הילדים במקום הקטין.
    • במקרה שחוקר הילדים התיר את עדות הקטין, יהיה חוקר הילדים נוכח במהלך העדות, והוא רשאי להפסיקה בכל עת, אם נוכח כי המשך העדות עלולה לפגוע בשלומו או בטובתו של הקטין.
הערת עריכה
הערך צריך לעסוק במי הוא חוקר ילדים (מבחינת הסמכה מקצועית) ומה הן סמכויותיו. מה שכתבת עונה לדרישות הללו, השאלה היא אם יש עוד דברים רלוונטיים שלא כתבת. בנוסף, ממה שכתבת עולות מס' נקודות לגבי יצירת ערכים נוספים: 1. צריך לייצר ערך בתבנית מושג המסביר מה זה מרכב הגנה; 2. צריך לייצר הערך המסביר מה זה משרד חקירות ילדים; 3. צריך לייצר ערך המדבר על הגשת תלונה למשטרה על תקיפת קטין
הערה מאת עידו מירז (שיחה) 16:42, 21 באוקטובר 2012 (IST)

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות