הקדמה:

חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) קובע הסדרים להנגשת הליכי חקירה משטרתית ומתן עדות בבית משפט, לצרכים המיוחדים של אנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית.

  • החוק קובע, בין השאר, כי:
    • חקירת אנשים עם מוגבלות שכלית תיעשה בידי חוקר מיוחד המתמחה בתחום.
    • חקירת אנשים עם מוגבלות שכלית ונפשית תתועד בווידאו.
    • במקרים בהם אדם אינו מסוגל למסור עדות בבית משפט עקב מוגבלותו, או עלול להיפגע בעקבותיה, קלטת החקירה תשמש כעדות.
    • ייעשו התאמות שונות כדי להקל על מתן העדות, כגון: שימוש בתקשורת תומכת וחלופית, עדות שלא בנוכחות הנאשם, עדות בלשכת השופט או כשהשופט ועורכי הדין אינם בלבוש פורמלי.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), תשס"ו-2005
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים