אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

לא ניתן להגיש בקשה לצו הורות פסיקתי ולא ניתן לדון בה טרם לידת התינוק
במקרים דחופים בהם יש צורך כי בת/בן הזוג הלא-ביולוגיים יקבלו החלטות בעניין העובר, יש לפנות לבית המשפט לצורך קבלת סעד זמני

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט המחוזי מרכז
מס' תיק:
עמש (מרכז) 32265-02-18‏ ‏
תאריך:
26.11.2018
  • לאור מקרים רבים בהם הוגשו לבית המשפט לענייני משפחה בקשות למתן צו הורות פסיקתי טרם לידת התינוק, ובתי המשפט לענייני משפחה דנו בבקשות אלה והעניקו צווי הורות פסיקתיים (שייכנסו לתוקף ממועד לידת התינוק), מבהיר בית המשפט המחוזי כי אין להגיש בקשה לצו הורות פסיקתי ואין לדון בה טרם לידת התינוק.
  • צו הורות פסיקתי הנו צו היוצר את ההורות המשפטית, והוא נכנס לתוקף במועד נתינתו, כאשר לבית המשפט שיקול דעת להקדים את מועד התחולה למועד המוקדם מיום מתן הצו, אבל לא למועד המוקדם למועד לידת התינוק.

משמעות

  • זוגות המעוניינים בצו הורות פסיקתי יוכלו להגיש בקשה למתן הצו רק לאחר הולדת התינוק.
  • הצו יהיה בתוקף ממועד נתינתו, אך לבית המשפט סמכות להקדים את התחולה באופן רטרואקטיבי, כך בן הזוג של ההורה הביולוגי ייחשב בדיעבד כהורה ממועד מוקדם יותר.
  • בכל מקרה בן הזוג של ההורה הביולוגי לא ייחשב כהורה לפני לידת התינוק.
  • במקרים דחופים בהם יש צורך לאפשר לבן/בת הזוג של ההורה הביולוגי לקבל החלטות בנוגע לתינוק ולחתום על מסמכים, ניתן צורך לפנות לבית המשפט בבקשה לסעד זמני המתיר זאת.
דוגמה
במקרה בו הלידה מסתבכת והאם הביולוגית אינה יכולה לקבל החלטות, עקב מצבה הרפואי

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".