אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

יש דברים שאינם בשליטתנו, אנו עלולים למצוא את עצמנו במצב בו לא נוכל עוד לקבל החלטות עבור עצמנו ולהביע את רצוננו, אם בשל אירוע פתאומי (כגון תאונת דרכים או אירוע מוחי) או בשל החמרה של מצב בריאותי קיים (כגון מחלת אלצהיימר). במקרים אלה, אחרים ייאלצו לקבל החלטות עבורנו, ולא תמיד ייעשו הבחירות שאנחנו היינו מעוניינים בהן עבור עצמנו.
לכן, חשוב לדעת כי יש באפשרותנו לקבל החלטות עבור עצמנו כבר היום, אשר ייכנסו לתוקף כאשר לא נוכל יותר לקבל החלטות באופן עצמאי. כך, נוכל להחליט כבר כעת מה יהיה אורח החיים שננהל, מה ייעשה ברכושנו בחיינו ולאחר מותנו, אלו הליכים רפואיים יבוצעו בנו, ואף כיצד ינהגו בנו במצבי סוף חיים.
מדריך זה נועד להציג ולתת מידע אודות האפשרויות השונות לקבלת החלטות מראש, להסביר כיצד ומתי כל אפשרות עשויה להיות רלוונטית ולענות על שאלות שיכולות להתעורר.


המדריך עוסק בנושאים הבאים:

האפשרויות השונות לקבלת החלטות מראש ומידע כללי

בכמה מילים, מה האפשרויות שלי ומתי זה רלוונטי?

 • קיימים כמה סוגי מסמכים שניתן לערוך בהיותכם כשירים, שיבטיחו שינהגו בכם כפי שתרצו כאשר לא תהיו מסוגלים להביע את רצונכם ולפעול לפיו. ננסה לעשות קצת סדר בדברים:
  • ייפוי כוח מתמשך - נועד לצורך קבלת החלטות אישיות או כלכליות, למשל האם תגורו בדיור מוגן או תמשיכו להתגורר בביתכם עם מטפל, או מה ייעשה ברכוש שברשותכם .
  • ייפוי כוח רפואי או הכללת הנושא הרפואי בייפוי הכוח המתמשך - נועד לצורך קבלת החלטות רפואיות, למשל באילו אמצעים תרצו שיטפלו בכם, החלטות לגבי אשפוזים, בדיקות וכדומה.
  • מסמך הנחיות רפואיות מקדימות לחולה הנוטה למות או ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לחולה הנוטה למות - נועד לצורך קבלת כלל ההחלטות רפואיות עבור חולה בשלבי סוף החיים. אדם שיודע מראש מה רצונו יכול לערוך מסמך הנחיות מקדימות, ואם אינו יודע מה רצונו יכול לבחור מיופה כוח שיקבל את ההחלטות עבורו.
  • הנחיות מקדימות לאפוטרופוס - חשוב לכם לקבל החלטות אבל אין לכם מישהו שאתם רוצים למנות כמיופה כוח? אפשר לערוך מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס, שיכול לעסוק בנושאים אישיים, כלכליים ורפואיים, בדומה לייפוי הכוח.

מה המשמעות המשפטית של המסמכים השונים?

 • מדובר במסמכים מחייבים מבחינה משפטית, כלומר יש חובה חוקית לפעול לפיהם וסטייה מהם תיעשה רק באישור בית המשפט.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך, רפואי או מסמך הנחיות רפואיות מקדימות?

 • ייפוי כוח רפואי וכן הנחיות מקדימות לאפוטרופוס בנושאים רפואיים, יכולים להיערך על ידי כל עורך דין, וגם על ידי איש מקצוע ממקצועות הטיפול: רופא/ה, אח/ות, פסיכולוג/ית או עו"ס.
 • ייפוי כוח מתמשך, וכן הנחיות מקדימות לאפוטרופוס בנושאים שאינם רפואיים, יכולים להיערך רק על ידי עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לשם כך.
 • הנחיות רפואיות לחולה הנוטה למות וכן יפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לחולה נוטה למות אינם צריכות חתימה של עורך דין, אלא חתימות של עדים, שיכולים להיות גם אנשי המקצוע הרפואי שמסרו לאדם מידע על המסמך.
 • הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי כוח לחולה הנוטה למות ניתן לערוך מגיל 17, את יתר המסמכים ניתן לערוך מגיל 18.

איך ומתי המסמכים השונים נכנסים לתוקף?

 • כאשר עורכים את ייפוי הכוח, מגדירים מהו האירוע או המועד בעקבותיו ייפוי הכוח נכנס לתוקף.
 • בדרך כלל ייפוי הכוח נכנס לתוקף במצבים של חוסר כשירות, אך ניתן לקבוע גם אפשרויות אחרות, או לבקש הוראות מיוחדות לבדיקה האם האדם אכן אינו כשיר.
 • הנחיות רפואיות וייפוי כוח לחולה הנוטה למות נכנסים לתוקף כאשר החולה מוגדר כנוטה למות (נותרו לו לכל היותר 6 חודשים לחיות גם אם יקבל טיפול), הוא סובל סבל רב ואינו כשיר לקבל החלטות בעצמו.
 • הנחיות מקדימות לאפוטרופוס נכנסות לתוקף כאשר יהיה צורך במינוי אפוטרופוס.

מה התוקף של המסמכים השונים?

 • ייפוי כוח מתמשך תקף למשך הזמן המוגדר בו.
 • מסמך הנחיות רפואיות מקדימות לחולה הנוטה למות וייפוי כוח לחולה נוטה למות תקפים למשך 5 שנים מיום חתימת הטופס, אלא אם כן נקבעה בו תקופה קצרה יותר, וניתן להאריך את תוקפו לתקופות נוספות שכל אחת לא תעלה על 5 שנים.
 • מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס יהיה תקף למשך הזמן שהוגדר בו, כאשר אחת ל-3 שנים תישלח לעורך המסמך "תזכורת" ממשרד האפוטרופוס הכללי, על זכותו לשנות את הוראותיו אם הוא חפץ בכך.
 • ייפוי כוח רפואי:
  • ייפוי כוח רפואי שנערך 11.04.2017 לפי חוק זכויות החולה, יהיה בתוקף לפי מה שהוגדר בו.
  • ייפוי כוח רפואי שנערך לאחר 11.04.2017, לפי חוק הכשרות והאפוטרופסות, יהיה תקף למשך שנה אם לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי, ואם כן הופקד אצלו, יהיה בתוקף לפי מה שהוגדר בו.
 • כל המסמכים ניתנים לשינוי בכל עת, גם אם לא פקע התוקף שלהם.

החלטות אישיות וכלכליות - ייפוי כוח מתמשך

באילו מצבים אני עשוי להזדקק לייפוי כוח מתמשך?

 • במצב בו לא תוכלו לקבל החלטות, באופן זמני או קבוע (למשל עקב מצבי אלצהיימר או דמנציה מתקדמים, אבל גם במצבים זמניים כמו תרדמת או אירוע מוחי) אבל ידוע לכם כבר כעת מי הייתם רוצים שיקבל את ההחלטות עבורכם, ובמיוחד אם אתם יודעים מה הייתם רוצים, או לא רוצים, עבור עצמכם במצב כזה.
 • ניתן גם להחליט שייפוי הכוח ייכנס לתוקף במצבים בהם האדם עדיין כשיר, למשל במצב של מחלה או מצבים דמנטיים לא מתקדמים, אבל הוא מעדיף במצבים אלה שלא לקבל החלטות בעצמו.
 • החלטות אישיות עשויות לכלול, למשל, סידור המגורים שלכם. אם אתם מעדיפים להמשיך להתגורר בביתכם עם מטפל ולא לעבור לסידור מוסדי, או לעבור להתגורר בביתו של קרוב משפחה שמעוניין בכך.
 • החלטות כלכליות עשויות לכלול, למשל, את מקורות המימון לתשלום החובות ועלות הטיפול בכם, ניהול תיקי ניירות ערך, או נכסים ספציפיים שהייתם רוצים שיישמרו לצרכי ירושה, ועוד.
דוגמה
אדם שמבקש להמשיך ולהתגורר בדירה שבבעלותו, יכול להבטיח זאת בייפוי כוח מתמשך, לקבוע מי יהיה מיופה כוחו ולהורות מאילו מקורות כספיים יש לממן את התאמת הדירה למגוריו והוצאות המטפל

אמרתי לילדים שלי שאני לא רוצה שישימו אותי במוסד והם מבינים. למה אני צריך בכל זאת לערוך ייפוי כוח מתמשך?

 • ייפוי כוח הוא מסמך משפטי מחייב שחובה לפעול על פיו, ואם רוצים לפעול בניגוד לאמור בו, יש לקבל אישור מבית המשפט.
 • ללא ייפוי כוח תקף, קיים חשש כי לאורך זמן ובסופו של דבר, רצונו של האדם לא יכובד. למשל אם בני המשפחה חושבים כי בפועל טובתו של האדם לעבור להתגורר במוסד, או משום שנטל הטיפול כבד מדי עבורם.
 • בנוסף, ייפוי כוח יעזור להגדיר כיצד לממש את רצונך. למשל, מהם המקורות הכלכליים שישמשו להסדר המגורים הרצוי, ובכך להקל על בני המשפחה לפעול ולמנוע מחלוקות עתידיות ביניהם.

זה נשמע לי רעיון טוב, אבל אני לא יודעת בדיוק מה ההחלטות הנכונות עבורי. האם בכל זאת כדאי לי לערוך ייפוי כוח?

 • נכון, לא תמיד אנחנו יודעים או חושבים מראש על כל האפשרויות והמצבים השונים ואיך היינו רוצים לפעול.
 • במקרה זה, עורך הדין שאליו פונים לצורך עריכת ייפוי הכוח יציג בפניכם את המצבים שאתם עשויים לעמוד מולם ואת האפשרויות השונות, ויכול לעזור לכם לגבש את רצונכם.

אני יודע מה אני רוצה שייעשה עם כספי ועם חיי האישיים אם אאבד את היכולת לקבל החלטה, אבל אין אדם שאני רוצה שיהיה מיופה הכוח שלי. האם יש מה לעשות?

 • במקרה זה ניתן לערוך מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס אשר יכלול הוראות לגבי מינוי אפוטרופוס, למשל אם אתם מעדיפים מינוי מקצועי ולא מינוי מבני המשפחה.
 • כאמור, מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס יכול לעסוק בקבלת החלטות כלכליות, אישיות ורפואיות, בדומה לייפוי כוח מתמשך.
דוגמה
אדם יכול לכלול במסמך הנחיות מקדימות בקשה שבמידה ויאבד את היכולת לקבל החלטות, על בית המשפט למנות לו אפוטרופוס לפי ראותו. האפוטרופוס שימונה - למשל עורך דין או עובד סוציאלי - יצטרך למלא אחר ההנחיות שפורטו במסמך, כמו למשל לא להעביר את האדם למוסד סיעודי

ומה יקרה אם לא אערוך את ייפוי הכוח, ואאבד את היכולת לקבל החלטות?

 • במצב כזה, בית המשפט ימנה עבורכם אפוטרופוס, באופן זמני או קבוע, בהתאם לצורך.
 • לרוב, אחד יותר או יותר מבני המשפחה הקרובה יבקש להתמנות כאפוטרופוס, אך אם לא יהיה קרוב המבקש להתמנות, בית המשפט ימנה אפוטרופוס מקצועי.
 • אם ערכתם מסמך הנחיות לאפוטרופוס, הוא יפעל לפיהן. אם לא, הוא יפעל למיטב הבנתו ובכפוף לחובותיו על פי דין.

האם יש עוד משהו לעשות במקרה של הורה מבוגר אבל צלול, שלא מוכן לערוך ייפוי כוח מתמשך ויש חשש שיפעל בצורה לא זהירה עם הרכוש שברשותו?

 • קיימים אמצעים נוספים שיכולים לסייע להגן על רכושם של אנשים כשירים שזקוקים לסיוע בניהול ענייניהם, בין היתר:
  • רישום הערת אזהרה על נכס בבעלותם כך שלא ניתן יהיה למכור אותו אלא בתנאים מסוימים.
  • הכנסת שותף בחשבון הבנק (לרוב מישהו מבני המשפחה), וקביעת הגבלות להתנהלות בחשבון, כגון קבלת אישור לעסקאות או משיכה בסכומים מסוימים.
  • פתיחת חשבון נאמנות עבור האדם.
  • שימוש בכרטיסי חיוב במקום בכרטיסי אשראי.
  • כמו כן, ניתן לבקש מינוי של תומך בקבלת החלטות, שתפקידו לסייע לאדם לקבל את ההחלטות עבור עצמו, תוך שמירה על העצמאות ושיקול הדעת של האדם.

החלטות רפואיות - יפוי כוח רפואי או מתמשך והנחיות רפואיות לחולה הנוטה למות

הבנתי שאפשר לערוך ייפוי כוח רפואי, ואפשר גם לכלול את הנושא הרפואי בייפוי כוח מתמשך - מה ההבדל?

 • מבחינה מהותית, אין הבדל.
 • אם אתם עורכים ייפוי כוח מתמשך וכבר יודעים שתרצו לקבל החלטות בנושאים רפואיים - כדאי להסדיר את הנושא הרפואי בייפוי הכוח המתמשך, ולא יהיה צורך בעריכת ייפו יכוח רפואי נפרד.
 • אם אין לכם עניין בקבלת החלטות כלכליות או אישיות בשלב זה, אבל כן חשוב לכם לקבל החלטות רפואיות - תוכלו לערוך רק ייפוי כוח רפואי.
דוגמה
אדם שייפוי הכוח הרפואי שלו נכנס לתוקף עקב מצבו, צריך לעבור ניתוח. מיופה הכוח יהיה זה שיחליט אם הניתוח יבוצע, ייתן את ההסכמה ואף יחליט כיצד לפעול במקרה בו הניתוח מסתבך ויש צורך לקבל החלטות נוספות, וכל זה בהתאם לאמור בייפוי הכוח.

האם ייפוי כוח בנושאים רפואיים מכסה את כל התחומים הרפואיים שיכולים להיות קשורים אלי?

 • ייפוי כוח רפואי תקף לפעולות רפואיות כגון בדיקות, טיפולים ואשפוזים מסוגים שונים, אבל לא יהיה תקף לפעולות הקשורות לטיפול רפואי כשהאדם מוגדר כחולה הנוטה למות.
 • במקרה של חולה הנוטה למות, יש צורך בייפוי כוח עבור חולה הנוטה למות או במסמך הנחיות רפואיות מקדימות לחולה הנוטה למות.

אז איזה מסמך צריך לערוך למצבי סוף חיים?

 • באופן עקרוני, כאשר מדובר על מצבים של מתמשכים של סוף החיים, לרוב בשל מחלה חשוכת מרפא, המסמכים המתאימים הם אחד מהשניים:
  • הנחיות רפואיות מקדימות לחולה הנוטה למות - כאשר האדם יודע מה רצונו בסוף חייו.
  • ייפוי כוח עבור חולה הנוטה למות - לרוב מתאים למצבים בהם האדם לא יודע מה רצונו ומבקש כי אדם מוגדר אחר יקבל החלטות עבורו.
 • ייפוי כוח רפואי רגיל עשוי להיכנס לתוקף במצבים בהם חיי האדם בסכנה, אבל לא יכול להגדיר את כלל ההתנהלות הרפואית במצבי סוף חיים.
דוגמה
 • ייפוי כוח רפואי רגיל יכול להיכנס לתוקף למשל, לאחר שהאדם איבד הכרה בעקבות תאונת דרכים וזקוק לטיפול חירום מציל חיים, או במקרה שניתוח פשוט מסתבך ויש לקבל החלטות לטיפול באדם.
 • עם זאת, ייפוי כוח רפואי לא יהיה תקף לקבלת החלטות רפואיות עבור אדם שנמצא בסוף ימיו עקב מחלת חשוכת מרפא.

האם צריך לחכות לאבחנה של חולה נוטה למות כדי לערוך מסמכים למקרה של סוף החיים?

 • לא. ניתן לערוך מסמך הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח לחולה הנוטה למות בכל עת, כל עוד האדם כשיר וצלול בדעתו ומלאו לו 17 שנים.
 • כאמור, המסמכים יהיו בתוקף לכל היותר למשך 5 שנים, כאשר לאחר מכן ניתן יהיה להאריך אותם לתקופות נוספות של 5 שנים כל אחת.
 • בכל שלב אפשר לשנות את ההנחיות.
טיפ
חשוב להבין כי הנחיות רפואיות לחולה הנוטה למות מתייחסות לא רק לפעולות מאריכות חיים כגון החייאה או ניתוק ממכשירים, אלא גם לאמצעים לא קיצוניים כגון מתן תרופות או הזנה, אשר מבוצעים במצבי סוף החיים.

לא הסדרתי את הנושא הרפואי בייפוי כוח מתאים, מה יקרה איתי אם אגיע לבית חולים כשאיני יכול לקבל החלטות בעצמי, למשל במצב של חוסר הכרה?

 • אם תגיעו למצב בו אינכם כשירים לקבל החלטות בעניינכם, מכל סיבה שהיא, בית המשפט ימנה לכם באופן זמני אפוטרופוס לענייני גוף, כדי שייתן הסכמה לטיפולים הנדרשים.
 • ברוב המקרים, בעניינים רפואיים בית החולים יפנה לבן/בת הזוג, ובהיעדרם לילדי המטופל, כדי שיתנו את ההסכמה.
 • עם זאת, במקרים דחופים בתי החולים יכולים לבצע פעולות רפואיות גם בלי הסכמה, מהמטופל או מהאפוטרופוס.
טיפ
אם אתם בזוגיות "פרק ב'" אבל לא נשואים, בתי החולים עשויים להעדיף את עמדתם של ילדכם הבגירים על פני עמדת בן/בת הזוג. אם חשוב לכם כי בן/בת הזוג, או אדם אחר יהיה זה שיקבל החלטות בעניינכם, כדאי לערוך את המסמך המתאים.

קרובי המשפחה שלי יודעים שאיני מעוניינת בחיבור למכונת הנשמה, בשביל מה אני צריכה שזה יופיע במסמך?

 • פעמים רבות, כאשר מישהו במשפחה מגיע למצב של סוף החיים, העצב והרגשות הקשים עשויים להביא את בני המשפחה לעשות כל מה שניתן כדי להאריך את חיי בן המשפחה, גם ללא רצונו, ועלולה אף להתעורר מחלוקת בין בני המשפחה השונים בנוגע לאופן בו נכון לפעול. הדבר עלול להשפיע לא רק על המטופל אלא גם על היחסים בתוך המשפחה.
 • עריכת המסמך המתאים תבטיח כי רצונכם אכן יקויים, וכי בני המשפחה יכבדו אותו ברגע האמת.

הסדרת עניינים כלכליים מול קרובים ובני משפחה

יש לי חשבון משותף עם בת זוגי, האם היא תוכל להשתמש בו כרגיל לאחר מותי?

 • לאחר הפטירה, חשבון הבנק מוקפא עד שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, כך שגם שותף בחשבון לא יכול לעשות בו שימוש בזמן זה.
 • אם רוצים לאפשר לבת/בן הזוג שנותר בחיים להמשיך ולהשתמש בחשבון באופן חופשי לאחר הפטירה, יש לחתום על סעיף היוותרות בחיים.
 • החתימה מופיעה בדרך כלל בשלבי פתיחת חשבון הבנק, אפשר לברר אם הפקיד אם חתמתם על הסעיף, ואם לא ניתן לבקש לחתום עליה.
שימו לב
סעיף היוותרות בחיים לא יכול לגבור על צוואה או צו קיום ירושה. כלומר, אם בן/בת הזוג שנותרו בחיים נטלו מהחשבון סכומי כסף שעל פי דין או על פי הצוואה אמורים שייכים ליורש, יהיה עליו/ה להחזיר אותם

אני אדם בריא וצעיר יחסית, למה חשוב שתהיה לי צוואה?

 • בגילאים צעירים יותר, צוואה חשובה כדי למנוע מצבים בעייתיים וסכסוכים משפחתיים, למשל מצבים בהם בן/בת הזוג שנותרו בחיים מוצאים עצמם שותפים ברכוש עם ילדי המוריש, או מקרים בהם יש למוריש חובות משמעותיים ידועים כגון חוב מזונות או חוב אחר.

לא ערכתי צוואה, איך מתחלק הרכוש שלי?

 • ללא צוואה, חלוקת הרכוש לאחר פטירה תהיה מחצית לבן הזוג ומחצית שמתחלקת בין ילדי המוריש (בהנחה שיש ילדים ובן/בת זוג, למקרים אחרים ראו הורשה על פי דין).
 • בן זוג שזכאי לרשת יכול להיות בן/בת זוג להם המוריש נשוי, או ידוע בציבור, בהנחה שאף אחד מבני הזוג לא נשוי למישהו אחר במועד הפטירה.

שמעתי על האפשרות לעריכת צוואה הדדית עם בת הזוג שלי, מה זה אומר?

 • צוואה הדדית משמעותה שהצוואות של בני הזוג מסתמכות זו על זו, כלומר כל אחד מבני הזוג יודע מה כתוב בצוואה של השני, ובהתאם לכך עורך את הצוואה שלו.
 • חשוב לדעת שכל עוד שני בני הזוג בחיים ניתן לבטל את הצוואה, אך יש מגבלות על הביטול של צוואה הדדית לאחר שאחד מבני הזוג נפטר.
 • משום שיש מגבלות על ביטול צוואה הדדית לאחר פטירת אחד מבני הזוג, רצוי להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום אם אתם שוקלים עריכת צוואה כזאת.

מי יכול לערוך צוואה

 • כל אדם כשיר מעל גיל 18 יכול לערוך צוואה ואין חובה שהצוואה תיערך על ידי עורך דין, אבל מומלץ להתייעץ במקרים מורכבים.