אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

يحق لكل شخص من جيل 18 وما فوق تعيين موكل, يمكن لهذا الموكل اتخاذ قرارات بدلا عن الشخص في حاله عدم قدرة هذا الشخص على اتخاذ القرارات بنفسه.
لهذا الغرض, من المهم منح تعريف "للتوكيل المستمر" والذي يدخل حيز التنفيذ عندما يفقد الشخص قدرته على فهم الموضوع الذي منح التوكيل بسببه.
يمكن للشخص, في اطار التوكيل المستمر, ان يحدد للموكل ارشادات مسبقة حول كيفية التصرف وحول ماهية القرارات المتخذة, ويمكنه أيضا اعطاء الموكل الصلاحية الكاملة في اتخاذ القرارات.
التوكيل المستمر لم يأتي ليستبدل وضعاً يتم فيه الاعلان عن احدهم كفاقد للكفاءة القانونية وعندها يتم تعيين وصي له, بل فقط للوضع الذي يفقد فيه الشخص القدرة على اتخاذ قرارات في مجالات معيّنة ومحددة في التوكيل ذاته.
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים


التوكيل المستمر هو مستند قانوني الذي يمنح كل شخص ناضج (فوق جيل 18), والمستوعب لمضمون التوكيل ونتائجه, القدرة على تحديد كيفية الاهتمام باموره في المستقبل وعلى يد من, وذلك عندما لا يستطيع ان يعالج الموضوع بنفسه, مثلا بعد أمراض الشيخوخة (مثل الخرف), العجز الذهني, العجز النفسي, وما يشابه.

 • هذف التوكيل هو منح الشخص امكانية تأمين اتخاذ القرارات بشأنه في يد شخص واحد أو اكثر والذي يعتمد عليهم هو نفسه (موكل). لمعلومات مفصلة عن صلاحيات الموكل والشروط المفروضة عليه انظروا موكل لتوكيل مستمر.
 • يمكن ان يكون التوكيل المستمر في الامور الشخصية (يشمل الطبية) او في امور متعلقة بالملكية او بخصوص الامرين معا, دخوله حيز التنفيذ يحدث فقط في المجالات المذكورة في التوكيل بوضوح:
  • التوكيل المستمر في الامور الشخصية ينظر في رفاهية الشخص, احتياجاته اليومية, مكان سكنه, صحته, أموره الجسمانية, النفسية أو الاجتماعية. الامور الشخصية يمكنها ان تحوي أيضا امور طبية, لكن يمكن تجهيز "توكيل طبي مستمر" بانفراد, والذي يهتم بالأمور الصحية فقط. لمعلومات اضافية انظروا توكيل لعلاجات طبية.
  • التوكيل المستمر في امور متعلقة بالملكية ينظر في الاهتمام بجميع ممتلكات الشخص, أمواله, والتزاماته المالية.
 • بإمكان الشخص المحرر للتوكيل ان يحدد بشكل عام أن الموكل هو صاحب السلطة في اتخاذ القرارات المستقبلية باسمه, وبذلك يترك للموكل الحكم حول مضمون القرارات, او بإمكانه ايضا تحديد رغبته بالنسبة لمضمون القرارات المتخذة في مواضيع مختلفة, وهذا بواسطة تحديد "توجيهات مسبقة"
דוגמה
 • بإمكان الشخص المحرر للتوكيل تحديد نوع او هوية المعالج المفضل لديه عندما يقوم بتحديد اموره الطبية الشخصية.
 • بإمكان الشخص المحرر للتوكيل أن يحدد بان مكان سكنه في المستقبل هو بيته, وان الانتقال لخارج البيت يتم فقط في ظروف معينة.
 • بإمكان الشخص المحرر للتوكيل تحديد, في اطار العناية بأموره المتعلقة بالممتلكات, ان يبيع/ يؤجر الموكل البيت تحت ظروف معينه, وبإمكانه ايضا ارشاد الموكل حول كيفيه استثمار امواله.
 • يجب على الموكل ان يوافق على تعيينه من قبل الشخص المحرر للتوكيل ولا يمكن اجباره على ذلك.
 • يمكن تعيين نفس الموكل لكل المواضيع المرادة, لكن يمكن ايضا تعيين عدة موكلين.
 • من الممكن ايضا تعيين موكل بديل لحالة يرفض فيها/ لا يستطيع الموكل الاول التصرف.
 • . من الممكن تحديد اذا ما كان الموكلون سيعملون سوية او بانفراد, تحديد اطار الصلاحيات والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل منهم, وتحديد من يقرر في حالات الاختلاف بينهم.
 • على الموكل ان يعمل حسب توجيهات الشخص الذي حرر التوكيل, لكن اذا كان من غير الممكن تنفيذ توجيه معين, او أنه غير قانوني, او ان تنفيذه سيؤدي لضرر كبير لشخص ما- يمنع على الموكل تنفيذه, ويستطيع ان يتوجه للمحكمة للحصول على تعليمات.
 • بإمكان الشخص الذي يعيّن الموكل ان يحدد "اشخاص على علم", والذين يحصلون على معلومات او حتلنات من الموكل حول القرارات التي اتخذها او الاجراءات التي قام بتنفيذها, ويمكن أيضا تحديد أن يشرف الوصي العام على الموكل.
 • من صاحب الحق؟

  • كل شخص معني, مسبقا, بتحديد من يتخذ القرارات باسمه مستقبلا او أي قرارات تتخذ باسمه مستقبلا عندما يفقد القدرة على اتخاذهم بنفسه.
  • الاستحقاق يتعلق بكون الشخص على علم ودراية تامة حول ما يعنيه اعطاء توكيل مستمر, اهدافه ونتائجه.

  امور يجب/ يمكن ادخالها للتوكيل المستمر

  • בייפוי הכוח יפרט האדם באיזה עניין מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו (עניינים רכושיים, עניינים אישיים לא כולל עניינים רפואיים, ועניינים רפואיים).
  • בנוסף, יכול האדם לכלול הנחיות מקדימות לזמן שייפוי הכוח ייכנס לתוקף ולעניין פקיעתו.
  • אדם רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות מועד פקיעתו, אפילו אם לא הופעל עדיין.
  דוגמה
  אדם יכול להורות כי ייפוי הכוח המתמשך הוא לתקופה של 5 שנים שלאחריהן הוא אינו בתוקף עוד.
  • האדם הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר (שמכונה "אדם מיודע"), שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.
   • לא ניתן לבחור לדיווח כזה אדם שהוא קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של האדם הממנה.
   • "אדם מיודע" רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכוח.
  • יש פעולות שחייבות להיכלל במפורש בייפוי הכוח המתמשך, יש פעולות שאפילו אם יוזכרו יחייבו אישור בית משפט כדי לממשן, ויש פעולות שגם אם יוזכרו בייפוי הכוח לא ניתן יהיה לממשן. למידע נוסף ראו בערך מגבלות על סמכויותיו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך.
  שימו לב
  לייפוי כוח לצרכים רפואיים בלבד ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.

  سيرورة الحصول على الحق

  • يجب تحرير التوكيل في استمارات خاصة ويجب التوقيع عليها أمام محام قام بمرور تدريب خاص, ويجب ان لا يكون للمحام علاوات شخصية من التوكيل لقائمة المحاميين صاحبي صلاحية التوقيع على توكيل مستمر.
  • . بعد ذلك يجب تأمين التوكيل في مكاتب الوصي العام.
  • لمعلومات مفصلة حول سيرورة تحرير التوكيل المستمر وتأمينه انظروا تحرير توكيل مستمر وتأمينه
  • . لمعلومات مفصلة عن التوكيل الطبي فقط انظروا توكيل لعلاج طبي.

  دخول التوكيل المستمر حيز التنفيذ

  شروط الدخول لحيز التنفيذ

  • دخول التوكيل المستمر حيز التنفيذ تكون في الموعد الذي يفقد به الشخص المحرر للتوكيل قدرته على استيعاب الامور التي منح التوكيل بخصوصها.
  • اذا حدد الشخص المحرر للتوكيل ظروف معينة في التوكيل ذاته, وحصول هذه الظروف يدخل التوكيل حيز التنفيذ, اذا في لحظة حصول هذه الظروف, يدخل التوكيل حيز التنفيذ.
   • لا يمكن للشخص المحرر للتوكيل ان يقوم بتحديد دخول التوكيل حيز التنفيذ حسب قرار الموكل فقط
   • بإمكان الشخص المحرر للتوكيل ان يحدد ان القرار حول دخول التوكيل حيز التنفيذ يتخذ بالجملة على يد الموكل مع زوجة الشخص او اولاده, والذين بإمكانهم معرفة وكشف وضعه عندما يفقد القدرة على استيعاب الامور التي حرر بسببها توكيلا.
   • بامكان الشخص المحرر للتوكيل ان يحدد حصول حدث معين كشرط لدخول التوكيل حيز التنفيذ, مثلا- دخول مشفى الامراض العقلية
  • اذا لم يحدد محرر التوكيل بشكل واضح متى يدخل التوكيل حيز التنفيذ- يدخل التوكيل المستمر حيز التنفيذ حسب وجهة نظر طبية, والتي حسبها يتم تحديد فقدان قدرة الشخص المحرر للتوكيل على استيعاب الامور التي حرر بسببها التوكيل المستمر.

  الاعلان عن دخول التوكيل حيز التنفيذ

  • يقوم الموكل باعلام الاشخاص "صاحبي العلم" حول تشكل الظروف المطلوبة لدخول التوكيل حيز التنفيذ, وبعد ذلك يقوم باعلام الوصي العام على دخول التوكيل حيز التنفيذ
  • اذا كان الانسان يسكن مع قريب او في سكن خاص- يقوم الموكل باعلام القريب او مدير السكن الخاص الذي يسكن به.
  • الوصي العام يقوم بارسال مكتوب موافقة/ عدم موافقة للموكل حول الاعلان لدخول التوكيل حيز التنفيذ, وايضا يقوم باعلام الشخص الذي حرر التوكيل والشخص صاحب العلم.
  • مستند التوكيل المستمر يجب ان يحمل توقيع الوصي العام, ويؤرخ تاريخ تأمينه, وتاريخ دخوله حيز التنفيذ

  خروج التوكيل من حيز التنفيذ

  • يخرج التوكيل من حيز التنفيذ في ظل حدوث احد الامور التالية:
   • حدوث شرط معين الذي قام الشخص المحرر للتوكيل بتعيينه
   • وفاة الشخص المحرر للتوكيل أو الموكل.
   • حدوث تغيير في وضع الموكل, وقد اصبح غير كفؤ حسب الشروط المطلوبة (لتفصيل الشروط انظروا في الصفحة موكل لتوكيل مستمر).
   • القيام بسحب رخصة الموكل المهنية بعد ان تم تعيينه بسبب كونه صاحب مهنة
   • قام الموكل باعلام الشخص المحرر للتوكيل (او زوجه/ته) انه غير معني بالاستمرار كموكل له.
   • الموكل كان زوج/زوجة الشخص المحرر للتوكيل, وانتهت العلاقة الزوجية بينهما (اذا ما لم يتم تحديد تفصيل اخر في التوكيل).
   • الموكل هو شريك حياة معروف للشخص المحرر للتوكيل, وتوقف عن ادارة بيت مشترك معه بقصد تفكيك حياتهم العائلية بشكل دائم.
  • يجب ارسال رسالة حول خروج التوكيل من حيز التنفيذ للوصي العام
   • اذا لم يدخل التوكيل حيز التنفيذ بعد- على الشخص المحرر للتوكيل ان يقوم باعلام الوصي العام حول خروج التوكيل من حيز التنفيذ.
   • اذا دخل التوكيل حيز التنفيذ- على الموكل ان يقوم باعلام الوصي العام حول خروج التوكيل من حيز التنفيذ
  • بالاضافة لذلك, الشخص المحرر للتوكيل بامكانه الغاء التوكيل لاسباب عدة اذا ما لم يدخل التوكيل حيز التنفيذ. اذا دخل التوكيل حيز التنفيذ, بامكان الشخص المحرر للتوكيل او اقربائه او اصدقائه التوجه للمحكمة بطلب لالغاء التوكيل وهذا اذا تواجدت ظروف معينة متعلقة بقدرة الموكل على تنفيذ التوكيل, او بالظروف التي تم فيها تحرير التوكيل ذاته. لمعلومات اضافية انظروا الغاء توكيل مستمر

  من المهم ان تعرفوا

  • هدف التوكيل المستمر ليس التغطية على وضع فيه الشخص المحرر للتوكيل يفقد قدرته القانونية وتصبح هنالك حاجة لتعيين وصي ليقرر في اموره. هدف التوكيل المستمر هو ترتيب اوضاع معينة والتي بسبب ظروف معينة (ليست فقدان القدرة القانونية) ومحددة مسبقا من قبل محرر التوكيل, الشخص يفقد القدرة على تنفيذ عمليات مختلفة او التقرير في امور معينة التي قام محرر التوكيل بتحديدها.
  • الشخص المعني بتحديد تعليمات مسبقة لحالة اعلان المحكمة بكونه فاقد للكفاءة القانونية ويجب تعيين وصي له, يمكنه تحرير مستند يحتوي على توجيهات مسبقة, ومن خلالهم يمكنه تحديد من يكون الوصي في المستقبل مثلا (اذا ما كان هنالك حاجة لذلك), وايضا تفصيل القرارات المستقبلية المتخذة باسمه او العمليات المنفذه باسمه من قبل الوصي. لمعلومات اضافية انظروا اعطاء توجيهات مسبقة لتعيين وصي.
  • بالاضافة لذلك, توجد امكانيات عدة لكل شخص يريد ان يجهز نفسه للمرحلة التي يستصعب فيها اتخاذ القرارات بنفسه مستقبلا,

  חקיקה ונהלים