אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:


משרד החינוך מגביל את השימוש במבחנים ואירועי ההערכה האחרים (בחנים, עבודות חקר, הרצאות, וכדומה), בהתאם לשלבי הלימוד.

מי זכאי?

  • כלל התלמידים במערכת החינוך.

מבחנים בבית הספר היסודי

  • על בית הספר לפרסם את מועדי המבחנים מראש: לוח המבחנים של המחצית הראשונה יפורסם בתחילת שנת הלימודים, ולוח המבחנים של המחצית השנייה יפורסם בתחילת המחצית. במקרה של שינויים במועדים על בית הספר להודיע לתלמידים בהקדם.
  • בבית הספר היסודי אסור לקיים מבחני פתע, בחנים, מבדקי פתע, וכדומה.
  • יש להחזיר את המבחנים לתלמידים סמוך ככל האפשר למועד שבו נערך המבחן, ולא יותר מ-10 ימים לאחר המבחן, ויש להסביר לתלמידים את אופן חישוב הציון במבחן.
  • מבחן חוזר:
    • תלמיד שמעוניין לשפר ציון או הערכה, יכול לבצע מבחן חוזר.
    • אסור לחייב תלמיד להיבחן בחינה חוזרת משיקולים שאינם לשם שיפור הלמידה – כמו למשל במקרה של תקלה טכנית או אובדן הבחינה.
  • אם תלמיד נעדר ממבחן - על המורה להבטיח שהתלמיד לא ייפגע בשל כך. המורה יכול לקיים לתלמיד מבחן מיוחד, אם נתוני ההערכה שבידו אינם מספיקים לדעתו.

חשוב לדעת

המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים


תודות