הפורטל מרכז מידע הרלבנטי לתלמידים ולמורים ביחס למערכת החינוך מבית הספר היסודי ועד לסוף בית הספר התיכון ולעמידה בבחינות בגרות.

במקביל ישנה התייחסות לאוכלוסיות שונות במערכת החינוך, כגון תלמידים עם לקויות למידה ומורים.

חשוב: הפורטל מייצג שלב ראשון של מיפוי זכויות התלמידים וההורים בכל זכות. אנחנו מתכננים להרחיבו משמעותית. נשמח לסיוע!


זכויות עובדים במערכת החינוך

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים