הוועדה הרפואית העליונה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים חייבת לנמק את החלטותיה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בתל-אביב
שם התיק:ע"ו 37305-05-11
תאריך:11/10/2011
קישור:פסק הדין באתר נבו

הוועדה הרפואית העליונה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים הינה גוף הממלא תפקיד מעין שיפוטי. מתוקף כך, חלה על הוועדה חובת הנמקה. להנמקה יש חשיבות גם מצד הוועדה וגם מצד האדם שכנגדו החליטה. חשיבות ההנמקה מבחינת הוועדה היא לשם ביקורת עצמית ולצורך גיבוש תהליך הפעלת שיקול הדעת. מבחינת האדם שכנגדו החליטה הוועדה, החשיבות היא במתן הבהרה מדוע נדחתה תביעתו. היקף ההנמקה משתנה ממקרה למקרה בהתאם לנסיבותיו השונות, ואולם על ההנמקה לכל הפחות לשכנע כי אין המדובר בהחלטה שניתנה בטעות, שלא נשמט שיקול כלשהו ושאין סיבה לפקפק בנכונות הדברים.

משמעות

  • על הוועדה הרפואית העליונה לנמק את החלטותיה. כדי שהנימוק ייחשב כנימוק מספק עליו לעמוד לכל הפחות בתנאים הבאים:
  • לשכנע כי לא מדובר בהחלטה שניתנה בטעות
  • להראות כי לא נשמט איזשהו שיקול
  • להראות כי אין סיבה לפקפק בנכונות החלטתה.
  • חוסר הנמקה כאמור, מהווה טעות משפטית בהחלטת הועדה הרפואית העליונה, ועל כך ניתן לערער לבית המשפט המחוזי.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות