הקדמה:

שירותי חונכות ניתנים על-ידי סטודנטים לילדים עיוורים או לקויי ראייה ולילדים רואים שהוריהם עיוורים


פרטים

ארגון מפעיל:
עלות:
ללא עלות
תחום משני:

עמותת עלה מפעילה פרויקט חונכות ארצי המיועד הן לילדים עם לקות ראיה והן לילדים ללא לקות ראיה שהוריהם עיוורים או לקויי ראייה.

  • שירותי החונכות ניתנים על-ידי סטודנטים שלחלקם ישנה לקות ראיה וחלקם רואים, במשך שנת לימודים אקדמית אחת. תמורת שירותי החונכות הסטודנטים מקבלים מלגה.
  • מטרת השירות היא לסייע לילדים להתמודד עם הקשיים המלווים אותם במסגרות החיים השונות, וזאת באמצעות מגוון פעילויות המתקיימות בבית הילד או במקום בילוי שנקבע מראש.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • ילדים עיוורים או לקויי ראייה.
  • ילדים רואים שהוריהם עיוורים או לקויי ראייה.

אופן קבלת השירות

הרחבות ופרסומים

תודות