ילדים וצעירים עד גיל 21 עם נכות פיסית, לקות חושית (לקות ראייה/שמיעה) או לקות התפתחותית המתגוררים בקהילה זכאים לשעות סיוע אישי של חונך (מטפח)
ההורים נדרשים לשלם השתתפות עצמית בהתאם לגובה הכנסותיהם (ראו פרטים בהמשך)
השירות ניתן לתקופה של עד 6 חודשים (תיתכן הארכה של הזכאות עד ל-12 חודשים, בכפוף לקבלת אישור מיוחד)


ילדים וצעירים עד גיל 21 עם נכות פיסית, לקות חושית (לקות ראייה/שמיעה) או לקות התפתחותית הזקוקים להעשרה או חיזוק בתחומים האישי, החברתי או הלימודי, זכאים לסיוע של חונך.

  • החונך נועד לסייע לילד באמצעות טיפוח וחיזוק הדימוי העצמי, החשיבה והפעילות העצמאית, הכישורים החברתיים ותפקודי היום יום, וכן לשמש לו כדמות לחיקוי והזדהות.
  • הזכאות לחונך היא לתקופה של עד 6 חודשים.
  • ניתן להאריך את תקופת הזכאות עד ל-12 חודשים סה"כ, אם יינתן לכך אישור מהמפקח המחוזי במשרד הרווחה.
  • המספר המירבי של שעות חונך בכל חודש הוא 24 שעות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

תשלום השתתפות עצמית

  • המשפחה צריכה לשלם השתתפות עצמית בהתאם לגובה ההכנסה הממוצעת לנפש במשפחה:
הכנסה חודשית ממוצעת לנפש במשפחה (סך הכנסות ההורים מחולק במספר הנפשות במשפחה) אחוז ההשתתפות למשפחה עם ילד אחד הזכאי לחונך אחוז ההשתתפות למשפחה עם יותר מילד אחד הזכאי לחונך
עד 1,210 ₪ ללא השתתפות עצמית ללא השתתפות עצמית
מעל 1,210 ₪ ועד 2,420 ₪ 5% 5%
מעל 2,420 ₪ ועד 4,840 ₪ 15% 10%
מעל 4,840 ₪ ועד 6,050 ₪ 25% 15%
מעל 6,050 ₪ ועד 7,260 ₪ 50% 25%
מעל 7,260 ₪ ועד 9,680 ₪ 75% 50%
למעלה מ-9,680 ₪ 100% (מלוא התשלום) 100% (מלוא התשלום)
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים