הקדמה:

חיילים בודדים שהוריהם מתגוררים בחו"ל זכאים לחופשה מיוחדת על מנת לבקר את הוריהם
כל חייל בשירות חובה זכאי להנחה באגרת הוצאה או חידוש של דרכון


חייל בודד שהוריו מתגוררים באופן קבוע בחו"ל זכאי לחופשה מיוחדת לצורך יציאה לחו"ל (פרט למדינות האסורות לביקור מטעמי ביטחון שדה).

  • משך החופשה הוא 30 ימים, והיא ניתנת פעם אחת בכל שנת שירות.
  • בנוסף לחופשה המיוחדת, ניתן לצאת לחו"ל במסגרת חופשת הרגילה, המגיעה בהתאם לפקודות הצבא ובהמלצת מפקד היחידה.
  • ניתן לבקש מימון עבור הטיסה פעם אחת במהלך השירות הצבאי.
  • כל חייל בשירות חובה זכאי להנחה באגרת הוצאה או חידוש של דרכון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכזת תנאי השירות (ת"ש) ביחידה.

חשוב לדעת

  • מומלץ לחייל לוודא תמיד כי ברשותו דרכון ישראלי בר תוקף למקרה שבו יצטרך לצאת לחו"ל בדחיפות.
  • צה"ל אינו מבטח בביטוח רפואי חייל היוצא לחו"ל במסגרת חופשה. על החייל לבטח את עצמו באמצעות חברת ביטוח אזרחית או באמצעות חברת הנסיעות.

גורמי ממשל

  • צה"ל


הרחבות ופרסומים