פורטל זה מרכז מידע בנושא חיילים בודדים, זכויותיהם והטבות שונות הניתנות להם.

חיילים בודדים הם חיילים שמסיבות שונות חסרה להם תמיכה משפחתית מהוריהם בתקופת שירותם הצבאי. מי שהוכר על-ידי צה"ל כחייל בודד זכאי להקלות והטבות שונות שנועדו להקל עליו את ההתמודדות עם חיי היום יום בתקופה זו.

סיוע לאחר השחרור

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים