פורטל זה מרכז מידע בנושא חיילים בודדים, זכויותיהם והטבות שונות הניתנות להם.

חיילים בודדים הם חיילים שמסיבות שונות חסרה להם תמיכה משפחתית מהוריהם בתקופת שירותם הצבאי. מי שהוכר על-ידי צה"ל כחייל בודד זכאי להקלות והטבות שונות שנועדו להקל עליו את ההתמודדות עם חיי היום יום בתקופה זו.

סיוע לאחר השחרור

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים