הקדמה:

חיילים בודדים שהוריהם מתגוררים בחו"ל זכאים לחופשה מיוחדת כאשר לפחות אחד מההורים מגיע לביקור בארץ


חייל בודד שהוריו מתגוררים באופן קבוע בחו"ל זכאי לחופשה מיוחדת כאשר לפחות אחד מהוריו מגיע לביקור בארץ.

  • הזכאות, בהתאם לשנה הקלנדרית (מה-1 בינואר עד ל-31 בדצמבר באותה שנה), כוללת:
    • ארבעה ימי חופשה לפחות בכל חצי שנה.
    • שמונה ימי חופשה לפחות בכל שנה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכזת תנאי השירות (ת"ש) ביחידה.

גורמי ממשל

  • צה"ל


הרחבות ופרסומים