חוק-יסוד: הכנסת, שהתקבל בכנסת ב-12 בפברואר 1958, מסדיר את הבחירות לכנסת ואת פעילות הכנסת (אך לא את סמכויותיה).

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.