הקדמה:

חוק-יסוד: הכנסת, שהתקבל בכנסת ב-12 בפברואר 1958, מסדיר את הבחירות לכנסת ואת פעילות הכנסת (אך לא את סמכויותיה).

 • החוק קובע, בין היתר, כי:
  • הכנסת היא בית הנבחרים של ישראל.
  • מקום מושבה של הכנסת הוא בירושלים.
  • בכנסת יהיו חברים 120 איש.
  • הכנסת תיבחר בבחירות כלליות (לכלל האזרחים), ארציות, ישירות, שוות (כל בוחר משפיע במקרה שווה), חשאיות ויחסיות (גודל רשימה בכנסת נקבע ביחס לשיעור המצביעים בעבורה), לפי חוק הבחירות לכנסת. שינוי סעיף זה בחוק, מותנה ברוב של חברי הכנסת (61 לפחות).
  • כל אזרח ישראלי מגיל 18 ומעלה זכאי לבחור לכנסת, אלא אם כן בית משפט שלל ממנו זכות זו על פי חוק.
  • ניתן להגיש רשימת מועמדים לכנסת באמצעות מפלגה בלבד.
  • דרכי ההתאגדות והרישום של מפלגות ותנאים להגשת רשימת מועמדים ייקבעו בחוק.
  • כל אזרח ישראלי מגיל 21 ומעלה זכאי להיבחר לכנסת, בכפוף לסייגים הקבועים בחוק.
  • רשימת מועמדים לא תשתתף ואדם לא יהיה מועמד בבחירות לכנסת, אם מטרותיהם או מעשיהם כוללים:
   • שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
   • הסתה לגזענות.
   • תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל.
  • הכנסת תכהן לתקופה של ארבע שנים מיום היבחרה.
  • יום הבחירות יהיה יום שבתון (שירותים ציבוריים, כגון שירותי תחבורה, ימשיכו לפעול כרגיל).

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.