הקדמה:

חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 נועד להביא לשיפור איכות האוויר ולמנוע את זיהום האוויר לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם ואיכות חייהם ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי. החוק מרכז את כלל ההיבטים הקשורים לאיכות האוויר בחוק אחד ותחת גוף אחראי אחד – המשרד להגנת הסביבה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008
נוסח החוק:
שר אחראי:
השר להגנת הסביבה

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות