הקדמה:

חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 נועד להביא לשיפור איכות האוויר ולמנוע את זיהום האוויר לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם ואיכות חייהם ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008
נוסח החוק:
שר אחראי:
השר להגנת הסביבה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות