הקדמה:

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000 נועד לקדם את השוויון ולמנוע הפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובהספקת מוצרים ושירותים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

החוק מגדיר מהו מקום ציבורי וקובע כי זהו כל מקום המיועד לשימוש הציבור, לרבות: אתר תיירות, בית מלון, אכסניה, בית הארחה, גן ציבורי, מסעדה, בית קפה, אולם המשמש למופעי בידור ותרבות, מוזיאון, ספריה, דיסקוטק, אולם או מיתקן ספורט, בריכת שחיה, קניון, חנות, מוסך וכן מקום המציע שירותי תחבורה ציבורית.

  • סעיף 3 לחוק קובע כי מי שעוסק בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, אסור לו להפלות בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי. הסעיף קובע כי אין להפלות מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי, או הורות.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

  • פיצוי מחברה קדישא על הפליית אישה בלווית אביה
  • המבחן לקיומה של אפליה הינו מבחן אובייקטיבי, שאינו תלוי במניע של המבצע
  • בג"ץ 746/07 נעמי רגן נ' משרד התחבורה (באתר נבו) - עניינה של העתירה בקווי אוטובוסים שהפעילו החברות אגד ודן, ובהם הונהגה הפרדה בין נשים לגברים. בית המשפט העליון אימץ את עמדתה של ועדה שדנה בנושא וקבע כי הפעלת קווי אוטובוס במתכונת "מהדרין" בהם יש הפרדה בין גברים לנשים היא הפליה אסורה כלפי נשים.
  • בג"ץ 1067/08 עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך (באתר נבו) - עניינה של העתירה במעשה הפליה בבית הספר היסודי לבנות בית יעקב, שביישוב עמנואל, אשר נעשה משנת הלימודים תשס"ז (2007), בדרך של יצירת שני אגפים נפרדים שפילחו לשניים את אוכלוסיית הבנות מהמגזר האשכנזי מול חברותיהן מהמגזר הספרדי. בית המשפט העליון קבע כי בית הספר ומרכז החינוך העצמאי פגעו בזכותן של התלמידות הספרדיות לשוויון, ובכך חרגו מהאיזון החוקתי שבין הזכויות הנוגעות בדבר. בית המשפט הורה למרכז החינוך העצמאי להסיר כל סממן, פורמאלי ומהותי כאחד, של תופעת האפליה אשר רווחה בבית הספר. כן הורה למשרד החינוך, כי ככל שימצא כי מרכז החינוך העצמאי אינו מקיים הוראה זו, עליו לנקוט את כל האמצעים החוקיים לתיקון המצב, לרבות שלילת רישיונו של בית הספר ועצירת תקצובו.
  • תאמ (ת"א) 43168/05 צדוק ערן נ' חברת שבח שלוש בע"מ (באתר נבו) - מדובר בתביעות לפיצויים בגין הפליה גזעית. התובעים טענו כי הם ביקשו לבלות במועדון המנוהל על ידי הנתבעים, אלא שבשל חזותם המזרחית כניסתם למועדון סורבה. מנגד, מכחישים הנתבעים כי בוצעה כל הפליה. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי אין הכרח כי הפליה בכניסה למועדונים תתבטא במניעה גורפת של כניסתם של אנשים המזוהים עם שיוך קבוצתי מסוים, כגון צבע-עור. די בכך שאנשים כאמור יהיו חשופים להפליה יותר מאחרים.
  • רע"א 8821/09 ‏פבל פרוז'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות בע"מ (באתר נבו) - המשיבה מפעילה מועדון בשם "טרומן קפוטה" בעיר רחובות. כחלק ממדיניות המועדון קבעה המשיבה את גיל הכניסה המינימאלי של המבקרים כדלקמן: לגברים – לילידי 1982 (גיל 26) ולנשים – לילידות 1984 (גיל 24). המבקש הינו יליד 1984, אשר כניסתו למועדון נמנעה מספר פעמים, בשל גילו. התביעה מעלה שאלה העוסקת בלגיטימיות ההבחנה בין נשים לגברים באשר לגיל המינימום לכניסה למקומות בילוי. בית המשפט העליון פסק כי ההבחנה בין נשים לגברים באשר לגיל המינימום לכניסה למקומות בילוי, מהווה הפליה מגדרית שאיננה לגיטימית, האסורה על פי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים.

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.