חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, תשנ"ג-1993, קובע מה נחשב כהפלייה כלפי אוכלוסייה זו ואיזה פיצוי ניתן לקבל במקרה בו היא מתקיימת

פרטים

שם החוק:חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, תשנ"ג-1993
שר אחראי:שר העבודה והרווחה

נושאים וזכויות