הקדמה:

חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, תשנ"ג-1993, קובע מה נחשב כהפלייה כלפי אוכלוסייה זו ואיזה פיצוי ניתן לקבל במקרה בו היא מתקיימת

פרטי החוק

שם החוק:
חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, תשנ"ג-1993
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר העבודה והרווחה


נושאים וזכויות

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.