הקדמה:

חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, תשנ"ג-1993, קובע איסור להפלות עיוורים המלווים בכלבי נחייה בתעסוקה ובמקומות ותחבורה ציבורית, וקובע כי הפלייה שכזו תגרור קנס.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, תשנ"ג-1993
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר העבודה והרווחה

הנושאים המוסדרים בחוק:

  • איסור הפליה בתעסוקה: העובדה כי עיוור מלווה בכלב נחייה, אינה יכולה להוות סיבה לאי העסקתו במשרה כלשהי.
  • זכויות במקומות ציבוריים ותחבורה ציבורית -
    • אין להגביל את זכותו של עיוור המלווה בכלב נחייה להיכנס למקום ציבורי (כולל משרדי רשויות, מקומות בילוי, מתקני נופש וספורט) ולהשתמש בכל מתקן המצוי בו. כמו כן, אין להגביל את זכותו להשתמש בתחבורה הציבורית.
    • אין לגבות מהעיוור תשלום כלשהו על הכניסה והשימוש הנ"ל בשל היותו מלווה בכלב נחייה.
  • הפרה של הוראות החוק תגרור קנס.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.