כיצד על שוק העבודה להתאים את עצמו לאנשים עם מוגבלויות?

כחלק משילובם בחברה של אנשים עם מוגבלויות, יש לאפשר להם לעבוד בתנאים הולמים. פורטל זה יקח אתכם אל תוך המערכת הרחבה של זכויות ותכניות שמסייעות לאנשים עם מוגבלויות להשתלב במעגל העבודה, החל משלב חיפוש העבודה, דרך תכניות מיוחדות ועד לתנאים במקום העבודה והזכאויות המגיעות להם במהלכה

חיפוש משרה

זכויות ושירותים לאוכלוסיות ספציפיות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים