כיצד על שוק העבודה להתאים את עצמו לאנשים עם מוגבלויות?

כחלק משילובם בחברה של אנשים עם מוגבלויות, יש לאפשר להם לעבוד בתנאים הולמים. פורטל זה יקח אתכם אל תוך המערכת הרחבה של זכויות ותוכניות שמסייעות לאנשים עם מוגבלויות להשתלב במעגל העבודה, החל משלב חיפוש העבודה, דרך תוכניות מיוחדות ועד לתנאים במקום העבודה והזכאויות המגיעות להם במהלכה

חיפוש משרה

זכויות ושירותים לאוכלוסיות ספציפיות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים