הפורטל מרכז מידע ייעודי בתחום התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות.

לאנשים ונשים עם מוגבלויות יש לרוב רצון רב להשתלב במעגל העבודה ולצורך זה קיימת מערכת רחבה של זכויות ותכניות שמסייעות להם במציאת עבודה.

חיפוש משרה

זכויות ושירותים לאוכלוסיות ספציפיות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים