הקדמה:

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 מורה על הקמת שירות הפיקוח על העבודה ומגדיר את תפקידיו וסמכויותיו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הכלכלה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.