חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 מורה על הקמת שירות הפיקוח על העבודה ומגדיר את תפקידיו וסמכויותיו.

פרטים

שם החוק:חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הכלכלה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.