הפורטל מרכז מידע עבור נפגעי עבודה ובני משפחותיהם מזמן הפגיעה ועד לשיקום.

נפגעי עבודה הם מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה שנפגעו במהלך עבודתם וכתוצאה מכך אינם כשירים לעבוד ומאבדים את שכרם או את מקור הכנסתם. נפגעי עבודה בתקופה שלאחר הפגיעה - במהלך התקופה שבה הם אינם יכולים לעבוד ועד 90 ימים מיום הפגיעה, זכאים הנפגעים לתשלום דמי פגיעה ולטיפול רפואי חינם, שיסייעו להם לעבור את הימים שלאחר הפגיעה.

אם כתוצאה מהפגיעה נקבעה לנפגעי העבודה דרגת נכות על-ידי ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי והם מוכרים כנכי עבודה, הם יהיו זכאים גם לקצבה או מענק ולזכויות והטבות נוספות, שיקלו עליהם להשתקם ולהמשיך להתקיים בכבוד. גם בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה זכאים להטבות שונות.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים