הקדמה:

חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000, נועד להסמיך את בית המשפט המחוזי לדון בעניינים מינהליים שבעבר נדונו בבית המשפט העליון.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים
  • החוק קובע כי עתירות בעניינים מינהליים יוגשו לבית המשפט המחוזי.
  • עניינים מינהליים הם ענינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לאחת מהרשויות הבאות:
    • רשות מרשויות המדינה,
    • רשות מקומית,
    • גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין.
  • כמו כן ניתן להגיש עתירה מינהלית בכל ענין הקשור להחלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי על פי דין, כולל היעדר החלטה וכן מעשה או מחדל של אותה רשות, גם אם אינה קשורה לסכסוך ישיר בין מגיש העתירה לרשות.

נושאים וזכויות

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.