הקדמה:

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998, קובע כי עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים של היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, בשל מחלת בן זוגו, במקרים שבהם בן הזוג חלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום.
במקרים שבהם בן הזוג חלה במחלה ממארת (סרטן): עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו (לפי בחירתו). זכאות זו אינה מותנית בתלותו של בן הזוג בעזרת הזולת.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הכלכלה


נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.