הקדמה:

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998 קובע כמה ימים ניתן לזקוף על חשבון ימי המחלה בנסיבות של מחלת בן או בת זוג ומי זכאי להם.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.


נושאים וזכויות