חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998 קובע כמה ימים ניתן לזקוף על חשבון ימי המחלה בנסיבות של מחלת בן או בת זוג ומי זכאי להם.

פרטים

שם החוק:חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים החברתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.

נושאים וזכויות