ימי מחלה עקב מחלת בן/בת הזוג (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בני זוגם
בן זוג ייחשב כחולה, לצורך זכאות זו, אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום
במקרה של מחלה ממארת של בן הזוג, ניתן לזקוף עד 60 ימים בשנה, גם אם החולה אינו תלוי בעזרת הזולת

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) קובע כי עובדים זכאים לזקוף ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בשל מחלת בני זוגם.

מחלת בן זוג

 • כלל העובדים זכאים לזקוף עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בני זוגם, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם.

מחלה ממארת של בן הזוג

 • עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת (סרטן) של בן זוגו.
 • העובד רשאי לבחור אם לזקוף ימים אלה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו.

מיהו בן זוג חולה?

 • על-פי החוק, הזכאות להיעדרות במקרה של מחלה שאינה ממארת היא כאשר בן הזוג חלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום (התלבשות, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות בבית).
 • כאשר מדובר בבן זוג שחלה במחלה ממארת, הזכאות להיעדר 60 ימים מהעבודה אינה מותנית בתלותו של בן הזוג בעזרת הזולת.

תשלום דמי מחלה

 • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) לא יקבל העובד שכר או תשלום כלשהו.
 • ביום השני והשלישי לתקופת ההיעדרות יקבל העובד מחצית משכר העבודה היומי שלו, ומהיום הרביעי ואילך יקבל תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדר כלל מעבודתו.
 • אם במקום העבודה קיים הסכם קיבוצי או חוזה עבודה המקנה שכר מלא החל מהיום הראשון להיעדרות, ינהגו לפי החוזה.
 • כמו כן, במקרה של הורה לאדם עם מוגבלות שנעדר מהעבודה לצורך מתן סיוע אישי לילדו, הזכאות לדמי מחלה מלאים היא החל מהיום הראשון.
 • עובד שלא שולמו לו דמי מחלה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק.
 • למידע נוסף, ראו דמי מחלה.

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך מימוש הזכאות, המעסיק רשאי לדרוש מהעובד:
  • אישור מהרופא המטפל בבן הזוג על כך שבן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת.
  • הצהרה חתומה על-ידי העובד לגבי היעדרותו (ראו תוספת לתקנה 1).

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים