עובדים זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בני זוגם
בן זוג ייחשב כחולה, לצורך זכאות זו, אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום
במקרה של מחלה ממארת של בן הזוג, ניתן לזקוף עד 60 ימים בשנה, גם אם החולה אינו תלוי בעזרת הזולת


חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) קובע כי עובדים זכאים לזקוף ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בשל מחלת בני זוגם.

מחלת בן זוג

 • כלל העובדים זכאים לזקוף עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בני זוגם, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם.

מחלה ממארת של בן/בת הזוג

 • עובדים שעבדו שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ובני זוגם חולים במחלה ממארת (סרטן), זכאים להיעדר מהעבודה עד 60 ימים בשנה בשל המחלה.
 • העובדים רשאים לבחור אם לזקוף ימים אלה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלהם (ולקבל דמי מחלה בהתאם לכללים), או על חשבון ימי החופשה המגיעים להם (ולקבל תשלום עבור ימי החופשה).

מיהו בן זוג חולה?

 • על-פי החוק, הזכאות להיעדרות במקרה של מחלה שאינה ממארת היא כאשר בני הזוג חלו והפכו להיות תלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום (התלבשות, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות בבית).
 • אם מדובר בבני זוג שחלו במחלה ממארת, הזכאות להיעדר 60 ימים מהעבודה אינה מותנית בתלותם בעזרת הזולת.

תשלום דמי מחלה

 • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) העובדים לא יקבלו שכר או תשלום כלשהו.
 • ביום השני והשלישי בתקופת היעדרות רצופה יקבלו העובדים מחצית משכר העבודה היומי שלהם, ומהיום הרביעי ואילך יקבלו תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדרו כלל מהעבודה.
 • עובדים שלא שולמו להם דמי מחלה רשאים לתבוע פיצויים מהמעסיק.
 • למידע נוסף על אופן חישוב ימי מחלה ותשלום דמי מחלה לעובדים במשכורת חודשית ועובדים יומיים או שעתיים, ראו דמי מחלה.
טיפ
אם העובד הוא עובד מדינה או אם חל על העובד הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי הקובע תנאי תשלום טובים יותר מאשר החוק (כגון: תשלום גבוה יותר על יום מחלה או תשלום החל מיום ההיעדרות הראשון), ינהגו לפי התקשי"ר, ההסכם או החוזה ולא לפי החוק.

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך מימוש הזכאות, המעסיק רשאי לדרוש מהעובדים:
  • הצהרה חתומה על-ידי העובדים לגבי היעדרותם (ראו תוספת לתקנה 1).
  • מכתב מהרופא המטפל בבן/בת הזוג, שבו הוא מאשר כי הם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום-יום (בתקנות לא נקבע נוסח לטופס מסוים).

ימי מחלה או חופשה לעובדים שבני זוגם תרמו איבר להשתלה

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים