הקדמה:

חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, בא להתמודד עם נושא הפגיעה בפרטיות באמצעות מכשירי האזנה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979
נוסח החוק:
שר אחראי:
ראש הממשלה או שר הביטחון

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים


תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.