הקדמה:

חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, בא להתמודד עם נושא הפגיעה בפרטיות באמצעות מכשירי האזנה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979
נוסח החוק:
שר אחראי:
ראש הממשלה
  • החוק מגדיר "האזנת סתר" כהאזנה לשיחת הזולת, קליטה או העתקה של שיחת הזולת באמצעות מכשיר, ללא הסכמת אף אחד מבעלי השיחה.
  • על פי החוק, מי שנמצא אשם בהאזנת סתר שלא כדין (כולל מי שמתקין את מכשיר ההאזנה), צפוי לעונש מאסר של חמש שנים.
  • נקבע כי הגופים המוסמכים לאשר האזנות סתר הם ראש הממשלה או שר הבטחון - למטרות בטחון המדינה, והמשטרה, באישור מיוחד - לצורך מניעת עבירות וגילוי עבריינים.
  • בנוסף, ישנן האזנות סתר שאינן מחייבות היתר לפי החוק, למשל האזנה אשר בוצעה באישור קצין משטרה מוסמך לשם מניעת עבירות או גילוי עבריינים, כאשר השיחה נעשתה ברשות הרבים (למשל בבית קפה או ברחוב) או במקום שבו מוחזק עציר או אסיר (חדר חקירה, חדר מעצר ובית סוהר).
  • הפיקוח על האזנות סתר נעשה ע"י דיווח שנתי לגופי ממשל כגון ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת וועדת חוץ ובטחון.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים


תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.