הקדמה:

חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955 הידוע גם בשם "חוק הגנת ילדים" מסדיר את נושא חקירת ילדים, בין אם כעדים לביצוע עבירה ובין אם בתור חשודים בביצוע העבירה, לגבי עבירות מסוימות שעליהן הוא חל.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.