המדריך מרכז מידע חשוב על זכויות, הליכים והטבות בנושא אומנה- מסגרת משפחתית, טיפולית וזמנית לילדים ובני נוער (לעתים עד גיל 21) שנמצאים במצב סיכון
המדריך מיועד להורי אומנה, מנחי אומנה, ילדים באומנה וגם להורים שילדיהם נמצאים במסגרות אומנה
מתוך כ-4,300 ילדים שמשולבים במשפחות אומנה בישראל, 800 מהם הם ילדים עם מוגבלות. במדריך תמצאו התייחסות מיוחדת לאומנה לילד עם מוגבלויות


אומנה היא מסגרת חוץ-ביתית שמיועדת לילדים ובני-נוער במצבי סיכון. ילדים שבאומנה מגיעים ממציאות קשה ומשתלבים במשפחה חדשה במטרה שיוענקו להם יציבות ובטחון, תוך ליווי וסיוע של גורמים מקצועיים. האומנה מוגדרת כמסגרת זמנית - במהלכה נשמר הקשר הרציף בין הילד להוריו הביולוגיים - אפוטרופסיו מבחינה משפטית. עם זאת, לעיתים נסיבות החיים מובילות למצב שבו אומנה הופכת לאפוטרופסות או לאימוץ.

המדריך עוסק בזכויות, חובות וסמכויות של כל המעורבים בעולם האומנה בלבד. אם אתם מתעניינים בנושאי אפוטרופסות או אימוץ הכנסו ל:

למי המדריך מיועד?

 • אדם שמשמש כמשפחת אומנה או מעוניין לשמש כמשפחת אומנה.
 • הורה שילדו שולב או עתיד להיות משולב במשפחת אומנה.
 • ילד שמשולב או עתיד להיות משולב במשפחת אומנה.
 • עובד סוציאלי שמשמש כמנחה אומנה וכל איש מקצוע או מי שיש לו נגיעה לנושא האומנה.
שימו לב
בחוק אומנה לילדים ובמדריך זה, נעשה שימוש במונח "ילד", אך המידע רלוונטי לכל ילד/ה ונער/ה עד גיל 18 או צעיר/ה עם מוגבלות עד גיל 21.

מהי אומנה?

 • אומנה היא מסגרת משפחתית, טיפולית וזמניתלילדים ובני נוער (מגיל 18-0 ולעתים עד גיל 21) שנמצאים במצב סיכון.
 • על הורה האומנה לספק ולהעניק לילד חוויות שקשורות בחיי משפחה תקינים ולדאוג להתפתחותו ורווחתו במשך תקופת האומנה.
 • במהלך שהות הילד בביתם, הורי האומנה מטפלים בצרכיו השונים ומודרכים על-ידי גורמי מקצוע כיצד ליצור עימו קשר, לטפחו ולחנכו, כדי לספק לו מסגרת יציבה ובטוחה לפיתוח יכולותיו.
 • ככלל, במקביל לשהות הילד במשפחת האומנה, הוריו הביולוגים יקבלו סיוע, תמיכה ועזרה משירותי הרווחה והם ממשיכים להיות האפוטרופוסים הטבעיים שלו ואמורים לקחת חלק משמעותי בחייו.
 • על נושא ותחום האומנה אחראי ומפקח משרד הרווחה והביטחון החברתי.
 • מינהל המוגבלויות במשרד הרווחה (שירות משפחה, קהילה ואומנה), אחראי על משפחות אומנה שמשולבים בהן ילדים עם מוגבלות.
 • למידע נוסף ראו הורה אומנה (משפחת אומנה).

סוגי משפחות אומנה

 • בחירת מסגרת האומנה שמתאימה לילד נעשית בהתאם לצרכיו הייחודיים כחלק מתוכנית הטיפול או לפי החלטת בית-משפט.
 • ישנן 3 מסגרות אומנה עיקריות:
  • אומנה רגילה - מיועדת לילדים ובני נוער עד גיל 18 (לפעמים עד גיל 21) שמוכרים לשירותי הרווחה השונים. לאומנה רגילה מופנים גם ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים (נכות, אוטיזם, מוגבלות שכלית-התפתחותית).
  • אומנה טיפולית - מיועדת לילדים ובני נוער שמגיעים מרקע קשה מאוד ושחוו טראומות רגשיות ופיזיות. השהייה באומנה טיפולית מוגדרת לטווח ארוך כדי לסייע לילד, באמצעות גורמי מקצוע רלוונטיים, להתמודד עם דרישות החברה ולנהל חיים תקינים, עד כמה שניתן.
  • אומנת חירום - מיועדת למצבים בהם ילדים ובני נוער זקוקים להגנה מיידית. השהייה באומנת חירום היא לתקופה של עד 3 חודשים ובמקרים מיוחדים ניתן להאריך את התקופה ב-3 חודשים נוספים. באומנת חירום יכולים לשהות עד 5 ילדים בו-זמנית.
שימו לב
אומנה של ילדים עם מוגבלויות היא אומנה שנעשית בהליך אומנה רגיל, אך במסגרתה להורי האומנה יש לעתים זכויות מיוחדות. ראו פירוט בהמשך מדריך זה

מי יכול לשמש כמשפחת אומנה?

 • כדי שאדם יוכל לשמש כמשפחת אומנה, בשלב הראשון עליו להגיש בקשה לקבלת רישיון מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי.
 • ככלל, תינתן עדיפות לשילוב הילד באומנה בקרב בני משפחתו שמביעים הסכמה ושעומדים, ככלל, בתנאים לקבלת רישיון.
 • אם למבקש הרישיון לשמש כמשפחה אומנה יש בן/בת זוג שמתגורר/ת עמו, על בן/בת הזוג לעמוד גם כן בכל התנאים.
 • אלו התנאים המקדימים שיש למלא כדי לקבל רישיון לשמש כמשפחת אומנה:
  1. להיות תושב ישראל.
  2. להיות בין הגילים 55-25.
  3. להיות בעל הכנסה קבועה, ואם מדובר בבני-זוג, לפחות לאחד מהם יש הכנסה קבועה.
  4. להיות בעל יכולת לספק לילד מקום הולם בבית שיאפשר לו להתפתח בצורה תקינה וכי זכויותיו יישמרו.
  5. להיות בעל השכלה של 10 שנות לימוד לפחות ויודע קרוא וכתוב.
  6. אין לו או לכל אדם שמתגורר עמו, מגבלה, מחלה או לקות נפשית שיכולה לפגוע ביכולתו לשמש הורה אומנה או לפגוע בילד בצורה כלשהי.
  7. הוא וכל אדם שמתגורר עמו לא מכורים לסמים או לאלכוהול.
  8. הוא לא הורה לילד שהוכרז כקטין נזקק.
  9. אין לו אפוטרופוס.
  10. אין לו או לכל אדם שמתגורר עמו רישום פלילי בעבירת מין או אלימות נגד קטין, עבירה חמורה אחרת או שהם חשודים בעבירות כאלו.

הגשת הבקשה לקבלת רישיון אומנה

 • רוב שירותי האומנה ניתנים באמצעות גוף מפעיל- עמותה או גוף פרטי שקיבלו את אישור משרד הרווחה להעניק שירותים אלו.
 • כדי לקבל רישיון אומנה יש לפנות ישירות לאחד מהגופים המפעילים (נכון לחודש מאי 2020), לפי איזור המגורים וסוג האומנה ולהגיש בקשה:
  • עמותת אור שלום - מפעילה את האומנה הרגילה במחוז מרכז.
  • מכון סאמיט - מפעיל את האומנה הרגילה והטיפולית במחוז ירושלים ודרום.
  • עמותת מטב - מפעילה את האומנה הרגילה במחוז צפון.
  • ארגון שח"ר - מפעיל את האומנה הרגילה במחוז ירושלים ואת האומנה הטיפולית במחוזות צפון ומרכז.
  • ארגון א.ד.נ.מ - מפעיל את האומנה הרגילה במחוז צפון ומרכז.
 • הגוף המפעיל, באמצעות מנחה אומנה שהוא עובד סוציאלי מטעמו, יזמן את מגיש הבקשה ובני משפחתו לראיונות, אבחונים, מפגשי הדרכה והסברה כשבסופם תינתן חוות-דעת, האם המבקש כשיר ומתאים להיות הורה אומנה ולקבל רישיון אומנה.
 • חוות הדעת של מנחה האומנה תועבר לעובד סוציאלי במשרד הרווחה - מפקח אומנה - שיבדוק את חוות הדעת וימליץ האם לתת רישיון או לא.
 • המלצת מפקח האומנה תועבר לעובד סוציאלי בכיר במשרד הרווחה - ממונה על רישוי אומנה שבתוך 30 יום יחליט אם לדחות את בקשת האומנה או לאשר אותה, לעיתים בכפוף למגבלות ותנאים מסוימים.
 • אם ניתן רישיון, המבקש יוגדר כהורה אומנה והגוף המפעיל יפעל לאיתור ילד לצורך שילובו אצל הורה האומנה וילווה את הילד והורה האומנה במשך כל תקופת האומנה.
שימו לב
 • הגשת הבקשה לקבלת הרישיון, כמו גם הליכי הבדיקה, המיון, ההכנה וההכשרה לא כרוכים בעלות כספית.
 • ככלל, הרישיון תקף ל-3 שנים, אך הממונה על רישוי האומנה רשאי להחליט לקצר את תוקף הרישיון וכן לבטל את הרישיון או להתנות את קבלתו.
 • הממונה על רישוי האומנה מוסמך לסרב לתת רישיון, גם אם המבקש עומד בכל התנאים, אם יש סיבות שבגינן המבקש לא ראוי או מתאים לשמש כהורה אומנה.

קבלת ההחלטה על הוצאת ילד מבית הוריו ושילובו במשפחת אומנה

 • הוצאת ילד או בן נוער שנמצא בסיכון מבית הוריו ושילובו במשפחת אומנה, היא אחת מדרכי ההתמודדות והטיפול בהן דנה ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון, שפועלת ברשות המקומית.
 • הוועדה מתכנסת לאחר פניה של גורם מקצוע (עובד סוציאלי, פסיכולוג, יועץ חינוכי, רופא, אחות וכו'), בבקשה לקיים דיון.
 • הדיון בוועדה הוא טיפולי ולא משפטי ומטרתו, בין היתר, היא להעריך את מצב הסיכון של הילד וגיבוש תוכנית טיפול שמתאימה לו ולמשפחתו וככל הניתן בשיתוף ובהסכמת ההורה והילד (בהתאם לגילו ומצבו).
 • אם ההורה הסכים על שילוב הילד במשפחת אומנה, ייחתם הסכם בין ההורה לבין המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית. ההסכם יפרט, בין היתר, את עיקרי תוכנית הטיפול, תחומי האחריות, הסמכויות, החובות והזכויות של ההורה ושל משפחת האומנה.
 • אם ההורה לא מסכים לשלב את הילד במשפחת אומנה, הדיון יעבור לוועדה נוספת בהרכב חדש ומורחב. אם לאחר הדיון בוועדה בהרכב החדש ההורה ממשיך להתנגד, עובד סוציאלי רשאי לפנות לבית-משפט שיאשר את תוכנית הטיפול ויורה על הוצאת הילד ושילובו במשפחת אומנה, על-אף התנגדות ההורה.
שימו לב
 • למידע נוסף ראו:
 • הליכים שיש לבצע לפני כניסת האומנה לתוקף

  חתימה על הסכם אומנה

  • לאחר שניתן לאדם רישיון אומנה ונמצא ילד שישולב אצלו באומנה - הוא נדרש לחתום על הסכם אומנה עם משרד הרווחה.
  • ההסכם קובע, בין היתר, את הסמכויות ותחומי האחריות של הורה האומנה, בהתאם לתוכנית הטיפול של הילד.
  • ההסכם יהיה תקף למשך כל תקופת האומנה שנקבעה בו וניתן לבטלו או לחדשו, בהתאם לתוכנית הטיפול ולצרכי הילד.
  • במקביל להסכם בין משפחת האומנה ומשרד הרווחה, ההורה הביולוגי יחתום על נספח להסכם שחתם עם משרד הרווחה, ובו הוא מאשר את משפחת האומנה הספציפית שבה ילדו שולב.
  • למידע נוסף ראו: הסכם אומנה בין הורה אומנה לשירותי הרווחה

  חתימה על טופס הפנייה להתנדבות

  • לפני תחילת תקופת האומנה, מנחה האומנה ימסור להורה האומנה טופס הפנייה להתנדבות.
  • הטופס מכיר בהורה אומנה כמתנדב שזכאי במקרה של תאונה או פגיעה בתקופת האומנה לתשלום תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי בגין הנזק שנגרם (הפיזי או הנפשי) מהפגיעה.
  • תוקף ההפניה הוא לשנה אחת בלבד (אלא אם נקבעה תקופה קצרה יותר) ועל הורה האומנה לקבל מהגוף המפעיל הפניה מחודשת לאחר שנה.
  • למידע נוסף ראו הכרה בהורה אומנה כמתנדב בביטוח הלאומי.

  מסירת מסמכים הקשורים לילד

  • עם קליטת הילד במשפחה, מנחה האומנה ימסור להורה האומנה מסמכים ואישורים שונים שנוגעים לילד ולאומנה. ביניהם:
   • כרטיס קופת-החולים של הילד (אם לא קיים, אז ימסור להורה האומנה את שם קופת החולים והסניף שבו טופל).
   • תעודת לידה.
   • פנקס חיסונים.
   • אישור מטעם משרד הרווחה או מטעם הגוף המפעיל אודות האומנה (באישור יצוין שם הילד, מספר תעודת הזהות שלו וכן שם הורה האומנה וכתובתו), לצורך הצגתם בפני רשויות וגורמים שונים.
   • העתק של צו בית-משפט אם ההחלטה על שילוב הילד באומנה התקבלה בניגוד להסכמת ההורה הביולוגי.
   • החלטת ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים, ככל וקיימת, לצורך רישום הילד למסגרת חינוכית שמתאימה לו.
   • לילדים בגילאי חינוך חובה (מגיל 3.5 ומעלה)- אישור ביטול הרישום שלהם למסגרת החינוכית הקודמת.
   • לילדים שעברו אבחון וזכאים להקלות במסגרת בית-הספר - מנחה האומנה יעביר את החלק באבחון שדן בהמלצות ובסיכום, כדי שהורה האומנה יעבירו ליועץ בית-הספר בהקדם האפשרי.
  • למידע נוסף ראו מסירת מסמכי הילד להורה האומנה.

  הורה האומנה - סמכויות, חובות וזכויות

  • הורה האומנה אחראי לטפל בילד, להשגיח עליו ולדאוג לצרכיו ולהתפתחותו, בהתאם להסכם, לחוק האומנה ולהחלטות גורמים מוסמכים אחרים כגון: בית-משפט, ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון וכו'.
  • כדי לשמור על טובת הילד, זכויותיו ועל הקשר שלו עם הוריו הביולוגיים, מוענקות להורה האומנה סמכויות בעניינים מסוימים מצד אחד ומגבלות והתחייבויות מצד שני.
  • בנוסף, מוענקות להורה האומנה זכויות והטבות ייחודיות.

  חובות הורה האומנה

  • לפעול לטובת הילד ובהתאם לתוכנית הטיפול שנקבעה.
  • ככל הניתן, בהתאם לגיל הילד ולמצבו, לשתף את הילד בהחלטות הנוגעות אליו.
  • לשתף פעולה עם מנחה האומנה ועם כל הגורמים המטפלים בילד.
  • לעודד את הקשר של הילד עם הוריו הביולוגיים ומשפחתו, בשיתוף ובליווי מנחה האומנה.
  • לעודד ולאפשר את הקשר של הילד עם ילדים בני גילו, בני משפחה מורחבת וידידים.
  • לאפשר לילד ללמוד את התפקידים השונים של בני המשפחה והתנהגות שתוכל לשמש לו כמודל להזדהות.
  • לא להתנער מאחריותו או מחובותיו כלפי הילד ולא למסור את הילד לאף אדם או מוסד.
  • לדווח באופן מידי למנחה האומנה על כל אירוע חריג, משבר או שינוי משמעותי במצבו של הילד או של משפחת האומנה.

  בריאות הילד

  • להורה האומנה סמכות בלעדית לרשום את הילד לקופת חולים.
  • בנושאים אלה יש להורה האומנה סמכות אבל עליו ליידע את ההורה הביולוגי:
   • להסכים לבדיקה רפואית ולטיפול רפואי, כולל נטילת תרופות, כירורגיה זעירה, ביצוע בדיקות דם וקבלת חיסונים הניתנים לכל ילד בישראל.
   • להסכים לביצוע אבחון התפתחותי ולטיפול מקובל בליקויים, כולל ליקוי התפתחותי, ליקויי למידה, שמיעה או דיבור או במוגבלות פיזית או חושית אחרת.
   • להסכים לבדיקות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות ולטיפול פסיכולוגי, בהתאם לתוכנית הטיפול ולהנחיית מנחה האומנה.
  • להורה האומנה אין סמכות להסכים לניתוח, דיאליזה, טיפול בקרינה וטיפולים כימותרפיים, או להסכים לטיפול פסיכיאטרי או אשפוז פסיכיאטרי, כולל טיפול באמצעות תרופות פסיכיאטריות. בנושאים האלה הסמכות היא של ההורה הביולוגי.

  חינוך הילד

  • להורה האומנה אין סמכות לבחור את סוג המוסד החינוכי עבור הילד - ממלכתי, דתי וכיוצ"ב. סמכות זו נתונה להורה הביולוגי.
  • במידה וההורה הביולוגי לא בחר במוסד חינוכי, והתקבל לכך אישור ממנחה האומנה - הורה האומנה יכול לבחור את המוסד עבור הילד.
  שימו לב
  להורה אומנה יש סמכות להפנות ילד עם מוגבלות לועדת זכאות ואפיון במטרה לקבוע האם ראוי כי הילד ילמד במסגרת של חינוך מיוחד, בהתאם לתוכנית הטיפול ולהנחיית מנחה האומנה. עליו להודיע על כך להורה הביולוגי ואם יש התנגדות עליהם לקבל החלטה משותפת כיצד לפעול, בעזרת מנחה האומנה.

  הוצאת הילד מהארץ

  • להורה האומנה הסמכות לעשות את הדברים הבאים, עם אישור ממנחה האומנה:
   • הוצאת דרכון לילד.
   • חידוש דרכון לילד.
   • הוצאת הילד מהארץ לתקופה שלא עולה על 14 יום.
  • הוצאת הילד מהארץ לתקופה שעולה על 14 יום, יכולה להעשות רק בהסכמת ההורה הביולוגי ובאישור מנחה האומנה.

  חיי היום יום

  • להורה האומנה יש סמכות בלעדית:
   • לספר את הילד.
   • לאשר לימודי נהיגה ולאפשר לנער לקבל רישיון נהיגה.
   • לבחור את החוגים בהם ישתתף הילד בזמן שהייתו בבית הספר או בשעות הפנאי שלו, כולל השתתפות בתנועת נוער.
   • לאשר את השתתפות הילד בטיולים, במחנות ובפעילויות בארץ.
  שימו לב
  אם ההורה הביולוגי מתנגד להפעלת סמכות מצד הורה האומנה, על הורה האומנה לפנות למנחה האומנה.

  תשלומים להם זכאי הורה האומנה

  • משפחת האומנה זכאית לתשלומים שונים (קבועים, נוספים ומיוחדים) במהלך התקופה שבה שוהה בביתה ילד במסגרת אומנה.
  • סוגי התשלומים וסכומם נקבעים, בין היתר, בהתאם לגיל הילד, סוג האומנה ותוכנית הטיפול ומחולקים לשלושה (נכון ל-2020):
   • תשלום חודשי קבוע: עבור החזקת הילד בין 1,224 ₪ ל-4,423 ₪ ועבור סל שירותים נלווים (ביגוד, טיטולים, דמי כיס וכו') בין 148 ₪ ל-509 ₪.
   • תשלומים נוספים: עבור ציוד בסיסי וביגוד ראשוני, נופש וטיטולים (בנוסף לסל השירותים הנלווים).
   • החזר תשלום בגין הוצאות מיוחדות: שכר לימוד לגן, ספרים וציוד לבית-ספר, חוגים, שיעורי עזר, טיול שנתי, קייטנות, הוצאות רפואיות (אבחונים, טיפולים, ביטוח רפואי מיוחד, תרופות, אשפוז, אביזרים רפואיים, נעליים אורטופדיות, טיפול שיניים מיוחד משקפי ראייה), הוצאות ברית מילה, מסיבת בר מצווה/טקס בגרות, טלית ותפילין, מתנת בר/בת מצווה/טקס בגרות, כיסא בטיחות לרכב, מינוי לעיתון נוער.
  שימו לב
  החזרי ההוצאות משולמים על-ידי הגוף המפעיל, בכפוף להצגת חשבוניות. שאר התשלומים השוטפים משולמים על-ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי ואין צורך בהצגת חשבוניות.
  • ככלל, כל התשלומים המשולמים למשפחת האומנה, מוגדרים כ"הוצאות מוכרות" ופטורים מתשלום מס הכנסה.
  • תשלום עבור הוצאות שלא אושרו כחלק מתוכנית הטיפול, או הוצאות החורגות בהיקפן מסכומי המקסימום שנקבעו בתקנות, מותנה באישור של ועדת חריגים.
  • למידע נוסף ראו תשלום למשפחת אומנה.

  חופשת אומנה -"חופשת לידה"

  • עובד שכיר שקיבל לביתו לראשונה ילד שגילו עד 10 שנים למטרת אומנה, לתקופה העולה על 6 חודשים, זכאי בתנאים מסוימים לחופשה מהעבודה בשבועות הראשונים מיום שילוב הילד.
  • תקופת הזכאות לחופשה נעה בין 4 ל-26 שבועות ונקבעת לפי ותק העובד במקום העבודה וגיל הילד.
  • במקרה שבו מתקבל יותר מילד אחד לאומנה באותו היום או במקרה של אשפוז הילד במהלך חופשת האומנה, תוארך חופשת האומנה.
  • החופשה ניתנת רק לאחד מההורים במשפחת האומנה, אולם הם רשאים לחלוק אותה ביניהם.
  • במהלך חופשת האומנה העובד לא זכאי לתשלום שכר, אולם הוא עשוי להיות זכאי לתשלום דמי אומנה, לתקופה של בין 4 ל-15 שבועות, בשיעור זהה לדמי לידה (פירוט בהמשך המדריך).
  • חופשת האומנה לא פוגעת בוותק של העובד במקום העבודה והוא ממשיך לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הוותק כמו דמי הבראה, חופשה שנתית, ימי מחלה ופיצויי פיטורים.
  • במהלך חופשת האומנה ובמשך 60 יום מסיומה, אסור לפטר את העובד.
  • למידע נוסף ראו חופשת לידה להורים במשפחת אומנה (חופשת אומנה).

  דמי אומנה - "דמי לידה"

  • עובד (שכיר או עצמאי) שיצא לחופשת אומנה ("חופשת לידה") לרגל קבלת ילד שגילו עד 10 שנים למטרת אומנה, לתקופה העולה על 6 חודשים, זכאי בתנאים מסוימים לדמי אומנה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • הזכאות לדמי אומנה מתחילה ביום שהילד שולב בבית הורה האומנה למטרת אומנה.
  • תקופת הזכאות לדמי אומנה נעה בין 4 ל-15 שבועות ונקבעת, בין היתר, בהתאם לתקופת הביטוח ("תקופת אכשרה") שצבר הורה האומנה בעבודה, גיל הילד ומספר הילדים המשולבים באומנה באותו היום.
  • סכום דמי האומנה מחושבים באותו האופן שבו מחושבים דמי לידה ונקבעים בהתאם לגובה השכר (ברוטו) של העובד שלפיו שולמו דמי ביטוח לאומי. סכום התשלום המקסימלי הוא 1,485.83 ₪ ליום (נכון לשנת 2020).
  • מדמי האומנה ינוכו דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה על-פי שיעורם בחוק.
  • למידע נוסף ראו דמי לידה להורים במשפחת אומנה (דמי אומנה).

  זכויות הורה האומנה במקום העבודה

  • הורה אומנה זכאי לכל אותן הזכויות להן זכאי כל הורה במקום העבודה.
  • חל איסור לפטר אדם העומד לקבל לידיו ילד אומנה, אלא בהיתר של משרד העבודה, במידה ומתמלאים אחד מהתנאים הבאים:
   • העובד מועסק אצל המעסיק לפחות 6 חודשים.
   • סיבת הפיטורים היא האומנה.
  • חל איסור לפגוע בהיקף משרה או בהכנסה של אדם העומד לקבל לידיו ילד אומנה, אלא בהיתר של משרד העבודה, בתנאי שהעובד מועסק באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים.
  • האיסורים חלים עד עד לקבלת הילד, או עד לתום 9 חודשים מהמועד המתוכנן.
  שימו לב
  גם לאחר שילוב הילד במשפחה, העובד עשוי להיות מוגן מפני פיטורים במשך חופשת האומנה ("חופשת לידה") ובמהלך 60 הימים שלאחר סיומה.

  זכויות סטודנטים שהם הורי אומנה

  • בנוסף לכל הזכויות להן זכאי כל סטודנט, ישנן זכויות ייחודיות לסטודנטים שהם הורי אומנה.
  • הורה אומנה שהוא סטודנט, זכאי, בין היתר:
   • להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בקורס שחלה בו חובת נוכחות, לתקופה של 15 שבועות מהרגע ששולב בביתו הילד.
   • להאריך את לימודיו בשני סמסטרים, מבלי לשלם שכר לימוד, אם הוא נעדר מהלימודים במשך 21 יום לפחות בסמסטר בתקופה הסמוכה לשילוב הילד בביתו.
   • לבטל קורס ולחזור עליו, ללא תשלום, אם הוא נעדר מהלימודים במשך 21 יום לפחות בסמסטר בתקופה הסמוכה לשילוב הילד בביתו.
   • להיבחן במועד מיוחד, אם נעדר מבחינה שנערכה ב-14 השבועות שלאחר שילוב הילד בביתו.
  • למידע נוסף ראו סטודנטים כמשפחת אומנה.

  ההורה הביולוגי

  זכויות בהליך הוצאת הילד מהבית

  • כל הורה שהוזמן או צפוי להיות מוזמן לדיון בוועדת תכנון וטיפול, זכאי למפגש הכנה עם עובד סוציאלי לפני הדיון. במפגש ההכנה, ההורה יקבל הסבר על הסיבה לקיום הוועדה, וכן מידע על המסמכים שיוצגו בוועדה ומידע בנוגע לזכויותיו בהליך.
  • ההורה רשאי להביא למפגש ההכנה עורך-דין מטעמו.
  • על העובד הסוציאלי לקיים פגישת הכנה גם עם הילד, בתיאום עם ההורה ובאישורו.
  • במסגרת הדיון בוועדה, לאחר שגובשה תוכנית טיפול במסגרתה הומלץ כי הילד ישולב באומנה, זכותו של ההורה הביולוגי להביע את דעתו ועמדתו. ההורה הביולוגי רשאי להציע תוכנית טיפול אחרת ועל הוועדה לשקול את הצעתו ברצינות ובכובד ראש.
  • אם הוועדה לא קיבלה את הצעת ההורה וההורה הודיע כי הוא לא מסכים לשילוב הילד באומנה, הדיון יעבור לוועדה נוספת, בהרכב חדש ומורחב.
  • אם גם לאחר הדיון הנוסף ההורה ממשיך להתנגד לתוכנית הטיפול, עובד סוציאלי רשאי לפנות לבית-משפט שיאשר את תוכנית הטיפול ויורה על הוצאת הילד מהבית, למרות התנגדות ההורה הביולוגי.
  • במקרה כזה, יושב ראש הוועדה מודיע להורה הביולוגי כי':
   • זכותו להגיש ערר לוועדת ערר על תהליכי עבודת הוועדה.
   • זכותו להגיש בקשה לקיום דיון נוסף בפני ועדה מחוזית לתכנון טיפול והערכה בנוגע לתוכנית הטיפול וההמלצות הטיפוליות של הוועדה בהרכב החדש ומורחב.
  • ההורה רשאי בתנאים מסוימים לחזור בו לאחר שהסכים על שילוב הילד באומנה.
  • למידע נוסף ראו:

  מעורבות בחיי הילד

  • להורה הביולוגי הזכות להיות מעורב בחיי ילדו.
  • עם זאת, להורה האומנה קיימות סמכויות בלעדיות מסויימות בתחומים שונים. כפי שפורט במדריך זה.
  • אם ההורה הביולוגי מתנגד להפעלת אחת מהסמכויות הללו, על הורה האומנה ליידע את מנחה האומנה, שינסה להביא את שני הצדדים לכדי הסכמה.

  השתתפות בהוצאות החזקת הילד באומנה

  • ככלל, הורה ביולוגי של ילד ששולב באומנה ממשיך להיות האפוטרופוס הטבעי שלו והאחראי עליו, ולכן חובתו להשתתף בהוצאות החזקת הילד בזמן שהייתו באומנה.
  • סכום דמי ההשתתפות נקבע אחת לשנה ולפני שילוב הילד באומנה ובכל שנת לימודים מחדש, יקבל ההורה הביולוגי הודעה מהרשות המקומית על גובה דמי ההשתתפות החודשיים.
  • סכום דמי ההשתתפות החודשי נקבע לפי מספר הנפשות במשפחה ולפי הכנסות ההורה הביולוגי מעבודה וממקורות אחרים, בהתאם לטבלה מדורגת.
  • נכון לשנת הלימודים תשע"ט (2019-2018), סכום דמי ההשתתפות החודשי נע בין 216 ₪ ל-2,309 ₪.
  שימו לב
  ישנם מקרים שבהם ההורה הביולוגי זכאי להנחה בדמי ההשתתפות.

  קצבת ילדים

  • הורה שילדו מתגורר עם משפחת אומנה, עדיין יהיה זכאי לקצבת ילדים בעבור הילדים, כל עוד לא ניתן צו אפוטרופסות למשפחת האומנה.
  • ההורה יהיה זכאי גם לנקודת זיכוי במס הכנסה, על בסיס היותו מקבלת קצבת הילדים.
  • למידע נוסף ראו קצבת ילדים.

  זכויות ילדים באומנה

  • כל ילד ששולב במשפחת אומנה או בתהליך לקראת שילובו במשפחת אומנה זכאי, בנוסף לזכויות המגיעות לכל ילד בישראל, לזכויות ייחודיות.
  שימו לב
  בחוק אומנה לילדים וכן במדריך זה, נעשה שימוש במונח "ילד", אך חשוב לזכור כי המידע רלוונטי לכל ילד/ה ונער/ה עד גיל 18 או צעיר/ה עם מוגבלות עד גיל 21.

  פגישת הכנה לפני הדיון בוועדת לתכנון טיפול והערכה

  • באישור ובתיאום עם ההורה הביולוגי, הילד זכאי (בהתאם לגילו ומצבו) למפגש הכנה עם עובד סוציאלי לפני הדיון בוועדה לתכנון טיפול והערכה.
  • העובד הסוציאלי ידבר עם הילד בשפה ברורה, בהתאם לגילו ובמסגרת הפגישה הילד יקבל מידע על מצבו, על צרכיו ועל הליכים המתקיימים בעניינו (אלא אם הוא לא מעוניין לקבל את המידע או שמסירת המידע עלולה לפגוע בו).
  • דבריו של הילד, תפיסתו ועמדתו לגבי מצבו ורצונותיו יתועדו בכתב על-ידי העובד הסוציאלי.
  • במקרה שמדברי הילד עולה האפשרות שדבריו יפגעו בו או בהורה הביולוגי, על העובד הסוציאלי לנסח את הדברים בצורה שתמנע את הפגיעה.
  • העובד הסוציאלי רשאי להזמין לפגישת ההכנה דמות משמעותית הקרובה לילד.
  • למידע נוסף ראו הכנת ילד לקראת דיון בועדה לתכנון טיפול והערכה.

  השתתפות בוועדה לתכנון טיפול והערכה

  • ככלל, הילד זכאי (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו באופן חופשי במסגרת הוועדה לתכנון טיפול וההערכה.
  • ילד עד גיל 12 יוכל להשתתף בוועדה לאחר שנערכה פגישת הכנה עם העובד הסוציאלי המטפל ולאחר התייעצות עם ההורה הביולוגי ועם יו"ר הוועדה.
  • ילד מעל גיל 12 יוכל להשתתף בוועדה, אלא אם הוחלט כי הנוכחות שלו בוועדה עשויה לפגוע בו. אם לא ירצה להשתתף, הוא רשאי להעלות בכתב את רצונו, רגשותיו ועמדתו והם יועברו על-ידי העובד הסוציאלי לוועדה.
  • לפני כל קבלת הסכמה מצד ילד מעל גיל 12, כגון האפשרות להיות משולב במשפחת אומנה, על הוועדה לוודא שהילד קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה ועמדותיו, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.
  • במקרה שבו הילד לא זומן לוועדה או שבמהלך הדיון בוועדה לא ניתנה לו הזכות להשתתף ולהביע את עמדתו, הוא רשאי להגיש ערר בתוך 7 ימים מהדיון או ממסירת ההמלצה להורה.
  • למידע נוסף ראו:

  קבלת מידע

  • ככלל, הילד זכאי לקבל את כל המידע הנוגע אליו ממנחה האומנה.
  • בין היתר, זכותו של הילד לקבל מידע בנוגע למצבו, צרכיו, תוכניות הנוגעות אליו, כולל תוכנית הטיפול שלו, משפחת האומנה אצלה הוא שוהה, מנגנון בירור התלונות שאליו הוא יכול לפנות וכו'.
  שימו לב
  ישנם שני מקרים, בהם המידע לא יימסר לילד:
  • כאשר הילד לא מעוניין לקבל אותו.
  • כאשר מנחה האומנה שוכנע (ונימק בכתב) כי מסירת המידע (כולו או חלקו) עלולה לפגוע בילד.

  הגשת פנייה או תלונה על-ידי ילד באומנה

  • זכותו של כל ילד ששולב במשפחת אומנה לפנות או להגיש תלונה בכל עניין הנוגע לו לנציבות פניות ילדים ונוער.
  • הפנייה או התלונה יכולה להיות מוגשת על-ידי הילד עצמו, ידיד קרוב שלו, אפוטרופוס לדין או עורך-דין שמינה בית-המשפט.
  • ככלל, הטיפול בפניה או בתלונה יעשה בשיתוף עם הילד ובהסכמתו, בחשאיות ותוך שמירה על פרטיותו.
  • הפרעה לילד להגיש תלונה, למנוע את הגשתה או לגרום לביטולה היא עבירה פלילית שבצידה עונש מאסר.
  • ניתן לפנות או להגיש תלונה בכל אחת מהדרכים הבאות:
   • טלפון: מס' 050-6222600.
   • הודעת "ווטסאפ" למספר הטלפון הנ"ל.
   • טלפון: 03-5171100.
   • "אינסטגרם": "NETZIVUT".
   • מייל: .
   • "פייסבוק": באמצעות שליחת הודעה פרטית בדף "נציבות פניות ילדים".
   • הגעה אישית למשרדי הנציבות: רח' אחד העם 9, קומה 5 (מעליות מערביות), תל-אביב (חשוב להתקשר לפני ההגעה כדי לוודא שמישהו יקבל וילווה את הפונה).
  • למידע נוסף ראו הגשת תלונה על ידי ילדים ובני נוער באומנה, פנימיות או הוסטלים לנציבות פניות ילדים.

  אומנה לילדים עם מוגבלות

  • רבים מבין הילדים שחיים במשפחות אומנה הם ילדים עם מוגבלויות שונות - מוגבלות פיזית, הנמכה קוגניטיבית, לקות ראייה, לקות שמיעה, ילדים על רצף האוטיזם וילדים עם מוגבלות שכלית. חלקם בוגרים מעל גיל 21.
  • הגוף שאחראי על אומנה לילדים עם מוגבלות הוא מינהל המוגבלויות במשרד הרווחה והביטחון החברתי (שירות משפחה, קהילה ואומנה]).
  • משפחת האומנה והילד מלווים על-ידי מנחה אומנה (עובד סוציאלי מטעם הגוף המפעיל) ייעודי לאומנה שבה משולב ילד עם מוגבלות.
  • בחיבור בין ילד למשפחת אומנה נלקחת בחשבון ההתאמה לצרכיו של הילד. כאשר מדובר בילד עם מוגבלות, התהליך יהיה מכוון לצרכיו של הילד, מבחינת יכולות טכניות וחומריות ומבחינת יכולות רגשיות.
  • משפחת אומנה לילד עם מוגבלות זכאית לכל הזכויות שזכאיות להן כל משפחות האומנה ולזכויות שזכאית להן משפחה לילד עם מוגבלות.
  • הטבות נוספות שהיא זכאית להן:

  הטבות מגמלת ילד נכה

  שירותי חינוך מיוחד

  • הורי אומנה שמעוניינים לברר אם מתאימה לילד מסגרת של חינוך מיוחד, רשאים לפנות לוועדה במשרד החינוך האחראית על כך: וועדת זכאות ואפיון.
  • הפנייה תיעשה בהתאם למה שהוחלט בתוכנית הטיפול ולהנחיית מנחה האומנה ויש ליידע את ההורה הביולוגי עליה.
  • במקרה של התנגדות ההורה הביולוגי לפנייה לוועדה, על הורה האומנה להביא את המחלוקת למנחה האומנה, שינסה להביא את שני הצדדים להסכמה.
  • למידע נוסף ראו:

  קצבת ניידות

  • משפחת אומנה לילד עם ליקוי ברגליו, עשויה לקבל בתנאים מסוימים קצבת ניידות חודשית לבעלי רכב.
  • על המשפחה לפנות למוסד לביטוח לאומי כדי שימנה אותם כמורשי נהיגה בתור המטפלים העיקריים בילד.
  • למידע נוסף ראו קצבת ניידות חודשית לבעלי רכב.

  זכויות נוספות

  מידע נוסף

  הרחבת סמכויות הורה האומנה על ידי אפוטרופסות או אימוץ

  • אומנה היא מצב זמני, במהלכו לא ניתק הקשר בין הילד להוריו הביולוגיים והם ממשיכים להיות אפוטרופסיו הטבעיים.
  • לעתים, המצב הזמני יכול להפוך להשתנות, באחת הדרכים הבאות:
   • אפוטרופוסות - קבלת צו מינוי מבית-המשפט שמסמיך מבחינה משפטית את הורה האומנה לדאוג לענייני הרכוש והגוף של הילד (מעבר לסמכויותיו כהורה אומנה).
   • אימוץ - תהליך בו הילד מתנתק ממשפחתו הביולוגית מבחינה משפטית והופך להיות חלק מהמשפחה המאמצת באופן מלא.

  הליך בקשת אפוטרופסות על ילד אומנה

  • היה והורי האומנה מאמינים שטובת הילד מחייבת כי הם יקבלו אפוטרופסות על הילד, עומדת בפניהם האפשרות להגיש בקשה לבית-משפט לענייני משפחה.
  • ניתן לצרף לבקשה חוות דעת של עובד סוציאלי - במקרה של משפחת אומנה, סביר כי תוגש חוות דעת מנחה האומנה שמטפל בתיק.
  • לבקשה ניתן לצרף טופס הסכמה של ההורים הביולוגיים, ואם אינם מסכימים - לרשום אותם כמשיבים לבקשה.
  • בית המשפט רשאי להחליט כי הורי האומנה יהפכו לאפוטרופוסים של הילד, אם נוכח לדעת שהוריו הביולוגיים של הילד אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כלפיו, או נמנעים ללא סיבה סבירה מלמלא את חובותיהם.
  • החלטת בית המשפט יכולה לכלול שלילת אפוטרופוסות מההורים הביולוגיים או אחד מהם; או המשיך קיום האפוטרופסות של ההורים הביולוגיים, במקביל לאפוטרופסות של הורי האומנה.
  שימו לב
  ילד עם מוגבלויות המגיע לגיל 18, במקרים רבים אינו מסוגל לדאוג לעצמו. מינוי הורי האומנה לאפוטרופוסים יעניקו להם סמכות חוקית להמשיך לדאוג לילד, לקבל החלטות עבורו ולפעול למענו ובמקומו. רצוי להגיש את הבקשה סמוך למועד בו ימלאו לילד 18.

  מידע נוסף

  ראו גם

  גורמים מסייעים

  גורמי ממשל