הקדמה:

חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 מסדיר את דיני ההוצאה לפועל בישראל.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

נהלים ותקנות