הקדמה:

חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 מסדיר את דיני ההוצאה לפועל בישראל.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967
נוסח החוק:
  • הוצאה לפועל היא הליך המשמש אדם או גוף מסוים לשם מימוש פסק דין שניתן לטובתו, וכן למימוש מסמכים המקנים זכויות כספיות שתוקפן דומה לתוקפו של פסק דין, כגון שטר משכנתא, שטר חוב או המחאה.
  • רשות האכיפה והגבייה אחראית על ניהול מערך ההוצאה לפועל בישראל.

נושאים וזכויות

נהלים ותקנות