חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 מסדיר את דיני ההוצאה לפועל בישראל.

פרטים

שם החוק:חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר המשפטים

נושאים וזכויות

נהלים ותקנות