חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 מגדיר מושגים בנושא חתימת חוזה וקובע את צורת החוזה, את תנאי קיום החוזה, מקרים שבהם יבוטל חוזה, דרכי פעולה במקרים של ריבוי חייבים ונושים ועוד.

פרטים

שם החוק:חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים