הקדמה:

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 מגדיר מושגים בנושא חתימת חוזה וקובע את צורת החוזה, את תנאי קיום החוזה, מקרים שבהם יבוטל חוזה, דרכי פעולה במקרים של ריבוי חייבים ונושים ועוד.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין