חוק הלוואות לשכר לימוד, תשס"ב-2002, נחקק במטרה לסייע לסטודנטים לממן את שכר לימודיהם כדי לעודד לימודים אקדמיים ולמנוע מצב שבו גובה שכר הלימוד יהווה מחסום בפני רכישת השכלה גבוהה, בייחוד עבור אוכלוסיות חלשות.

פרטים

שם החוק:חוק הלוואות לשכר לימוד, התשס"ב-2002
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר האוצר ושר החינוך

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות